Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OLSR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The article presents the research results of the performance of wireless multi-hop networks. The analysis of the decrease in performance of such networks depending on the number of hops was performed for three popular transmission techniques used in mesh networks: Hybrid Wireless Mesh Protocol (default routing protocol for 802.11s), Optimized Link State Routing Protocol and Wireless Distribution System. Based on the measurements results, mathematical models for the decreasing of network transmission parameters depending on the number of hops were developed.
2
Content available remote Analysis and assessment of power consumption for routing protocols in MANET
EN
Recently, the lack of independent wireless networks deployment was the main reason not only loosing victims but also diminution of the performance of security forces and first aids services during natural disasters and wars. Mobile Ad Hoc Networks (MANET) is the technology of choice used in such critical situations where the infrastructure of wireless networks fails to work. MANET relies on its nodes to forward and route packets that gives it a characteristic of an independent network. The independence here means that the network relies on its battery power to achieve its routing. In this research work, we study two types of MANET protocols belonging to different kinds of routing protocol categories: namely reactive protocol and proactive protocol in terms of power consumption. More specifically, we are interested on the Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV), Optimized Link State Routing (OLSR), Ad Hoc On-Demand Distance-Vector (AODV) and Dynamic Source Routing (DSR) protocols to investigate how much power they consume at different layers, operation modes, routing overhead and MAC load. In order to achieve the goal of performance study, we choose some scenarios that can be adapted to different MANET contexts: such scenarios carried out when network area size, network density, pause time and mobile node speed are changing. Extensive simulations and results for these scenarios obtained by NS2 simulation software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności sieci bezprzewodowych, których topologia zakłada, że pomiędzy urządzeniem klienckim a punktem brzegowym sieci jest jeszcze jedno bądź więcej urządzeń pośredniczących. Takie podejście pozwala na zwiększenie zasięgu sieci jedynie z pomocą łączności bezprzewodowej. W artykule omówiono dwa protokoły dedykowane do tego rodzaju sieci oraz zaprezentowano wyniki badań wydajności mierzonej jako przepustowość sieci względem liczby węzłów pośredniczących.
EN
The article presents results of research on wireless network efficiency in case of multihop topology. This kind of topology extends traditional approach by allowing of some extra device to be put in between end device and access point. As a result one can get network with greater range with wireless only connections. Authors presents two protocols dedicated to such networks as well as results of throughput measurements as a function of hops count.
PL
W artykule oceniono możliwość zastosowania protokołu OLSR w sieciach sensorowych rozwijanych w terenie zurbanizowanym. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników badań symulacyjnych. Scenariusz badawczy zakładał, że w terenie miejskim poruszają się mobilne platformy z zamontowanymi czujnikami. Porównano efektywność sieci (strata i opóźnienie pakietów oraz narzut) z protokołem AODV i OLSR ze standardowymi i zmodyfikowanymi parametrami. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość zastosowania protokołu OLSR w takim scenariuszu.
EN
This paper presents the efficiency evaluation of the OLSR protocol for sensor networks in urban areas. Simulation experiments were conducted to compare results for the OLSR with the standard and adjusted parameters and with the AODV protocol. The scenario assumed that mobile platforms carrying sensors were moving in the urban environment. The following metrics were used for the evaluation: PDR (Packet Delivery Ratio), packet delay, routing overhead. Results confirmed that adjusted OLSR outperforms AODV and standard OLSR.
PL
Dokonano analizy możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android, do pracy w sieci Wi-Fi, w trybie doraźnym dla usług telefonicznych w sytuacji kryzysowe.j Przedstawiono przegląd rozwoju techniki Wi-Fi z uwzględnieniem zagadnień technicznych oraz stanu rynku, ze wskazaniem dalszego kierunku rozwoju. Opisano ograniczenia systemowe dla łączności w trybie ad-hoc w systemie Android. Wykonano badania wydajności sieci 802 11ac ad-hoc podczas operacji ratownicze) dla usługi telefonicznej.
EN
The article covers analysis of Android-based mobile devices application in an ad-hoc Wi-Fi operation during a crisis situation scenario. The Wi-Fi standard development survey, with regard to technical issues and mobile market review was performed, with an indication of further evolution. System limitations concerning the Ad-Hoc connectivity in the Android operating system were described. The evaluation of 802 11ac Ad-Hoc network efficiency during realization of telephony service in a rescue.
EN
OLSR is a proactive routing protocol for mobile ad hoc networks (MANETs). OLSR uses the concept of MPR selection mechanism to reduce broadcast packets. Because mobile nodes in MANETs are powered by batteries, MPR nodes often run out of energy. This paper introduces a residual energy-based OLSR (REOLSR) protocol. REOLSR selects MPR nodes based on residual energy of their symmetric 1-hop neighbor nodes. The aim is to avoid selecting nodes with lower residual energy as MPR nodes in order that the protocol minimizes the MPR nodes run out of their energy faster. The simulation results show that REOLSR increases network throughput efficiently.
PL
OLSR jest proaktywnym protokołem routingu dla mobilnych sieci ad hoc (MANETs). Wykorzystuje on ideę mechanizmu selekcji węzłów do transmisji wielopunktowej (MPR) w celu zredukowania liczby transmitowanych pakietów. Węzły MPR są bardzo obciążone, a więc ich źródła energii powinny być oszczędzane. Ponieważ węzły mobilne w sieci MANET są zasilane z baterii, zatem węzły MPR często rozładowują swoje źródła zasilania. W artykule zaproponowano modyfikację protokołu OLSR (REOLSR) opartą na analizie energii resztkowej. Protokół REOLSR wybiera węzły MPR w oparciu o kryterium ich energii resztkowej ich symetrycznych sąsiednich węzłów typu 1-hop. Protokół uwzględnia także liczbę węzłów będących w zasięgu i stopień każdego węzła. Celem jest minimalizacja wyboru węzłów zużywających szybciej swoje źródło energii. Protokół ma zminimalizować używanie węzłów o wyładowanych źródłach zasilania. Wyniki symulacji pokazują, że REOLSR zwiększa wydajność osiągów sieci.
EN
The MANET networks are of prime interest for military networks. One of the proeminent routing protocols for MANET is OLSR, and indeed, OLSR has been used in many evaluations and experiments of MANETs. As OLSR is on its way to standardization, there are still a number of extensions that are useful and sometimes necessary for practical use of OLSR networks: such extensions are quality of service support, security, and OSPF interconnection. In this paper, we present the architecture, design, specifications and implementations that we made to integrate these features in a military test-bed. This test-bed is a real MANET comprising 18 nodes. These nodes communicate by radio and use the IEEE 802.11b MAC protocol. The OLSR routing protocol updates the routing table used by the IP protocol to forward packets.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.