Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Minister Środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Geological and mining law (GML) sets number of obligations for local government as well as many situations when a cooperation between Minister of Environment (MoE) – acting as a geological administration body and other levels of geological administration and local governments in needed. Amended in 2014 GML changes some rules which were customized before, so the article should present new development in this field.
PL
Bezzasadne wprowadzanie do ziemi osadów z białostockiej oczyszczalni ścieków było powodem śledztwa Prokuratora Rejonowego w Białymstoku, który zlecił Instytutowi Ochrony Środowiska – PIB opracowanie (na podstawie akt śledztwa) opinii „w sprawie składowania wbrew przepisom komunalnych osadów ściekowych w warunkach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi lub zniszczenia w środowisku o znacznych rozmiarach t.j. o czyn z art. 183 §1 KK oraz o inne czyny”. Opinię opracował prof. dr hab. Jan Siuta, kierownik Zakładu Ochrony Ziemi IOŚ. Przesłano Ministrowi Środowiska zarys treści opinii wraz ze wskazaniami niezbędnych działań wynikających z art. 96.1 ustawy z dnia o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Niezależnie od powyższego przesłano Ministrowi Środowiska krytyczny komentarz do załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 356) Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesie R14. Komentarz dotyczy stosowania odpadów paleniskowych energetyki węglowej do tak zwanej okrywy rekultywacyjnej, które „przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi i stosować w postaci warstwy o grubości maksymalnej 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych”. Nadmienia się, że w drugim przypadku można stosować do 10 000 ton osadów ściekowych na 1 ha. Departament Gospodarki Odpadami pisemnie odpowiedział na oba pisma skierowane do Ministra Środowiska, z których wynika przeświadczenie, że dotychczasowe uregulowania prawa nie wymagają zmiany, ponieważ są zgodne z art. 96.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm). W tej sytuacji zdecydowano opublikować (bez komentowania treści) pisma skierowane do Ministra Środowiska wraz z pismem Departamentu Gospodarki Odpadami.
EN
Unjustifiable introduction to the soil of sewage sludge from a Białystok wastewater treatment facility was subject to an investigation conducted by the District Public Prosecutor in Białystok, who charged the Institute of Environmental Protection – National Research Institute (IEP-NRI) with the task to produce (based on the investigation acts) an expert opinion “on unlicensed disposal of municipal wastewater sludge under conditions which can threaten human life or health or significantly depress the quality of land surface or cause large scale damage to the environment, i.e. the deed provided for under Article 183 §1 of the Penal Code as well as other deeds”. The opinion was elaborated by Professor Jan Siuta, a head of the Land Protection Department at the IEP-NRI. The outline of his opinion was sent to the Minister of the Environment together with guidelines for necessary activities to be taken following the provisions of Article 96 §1 of the Waste Law of December 14, 2012 (Official Journal of 8 January 2013, item 21). The opinion notwithstanding, the Minister of the Environment was sent a critical commentary on the Appendix 1 to the order of the Minister of the Environment as of March 21, 2006 (Official Journal No 49, item 356) on waste types and conditions for their recycling in the R14 process. The commentary focused on the application of “furnace waste from carbon fired power plants to produce the socalled reclamation coating; the waste needs to be mixed 1 : 1 with dehydrated sludge and applied as maximally 1 m thick layer in the case of shrub planting and 2 m thick layer in the case of tree planting”. It should be added that in the latter case it is admitted to use as much as up to 10 000 tonnes of wastewater sludge peroneha. The Department of Waste Management replied in writing to both notes directed to Ministry of the Environment; voicing the statement that the enforced regulations do not need to be amended since they remain in conformity with Article 96.1 of the Waste Law of December 14, 2012 (Official Journal of 2013, item 21, with later amendments). In these circumstances it was decided to publish both notes directed to the Minister of the Environment (without comments on the contents) along with the reply from the Department of Waste Management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.