Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały niemetalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych nad intensywnością zużywania się ostrzy noży głowic frezowych przy obróbce mechanicznej bloków węglowych. Bloki wykonane z tworzywa WPW-65, przeznaczonego na wykładziny garów Wielkich Pieców charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, co powoduje, że intensywność zużycia ściernego narzędzi jest wysoka. Przebadano wpływ prędkości i posuwu na intensywność zużycia ściernego. Wyznaczono okresy trwałości ostrza dla przyjętego kryterium zużycia oraz wydajność objętościową procesu skrawania.
EN
This article presents the results of analysis which have been carried out in industrial terms, concern wear intensity of knife blades of milling heads by machining of coal blocks. Blocks are carried out on materials WPW-65, intended for lining of the crucible of a blast furnace, are characterized high grindability, and this cause that wear intensity of abrasion tools are high. The analysis also concerned the influence of speed and feed for the intensity of abrasion wear. We determined periods of blade duration for admitted criterion of wear and volume output.
PL
W artykule przedstawiono zbiór wymagań dotyczących badań materiałów niemetalowych, związanych z zastosowaniem ich do budowy urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Nie omówiono wymagań związanych ze szkodliwością dla zdrowia i środowiska /np. toksyczność produktów spalania/.
EN
In the article presented is a collection of requirements pertaining to testing non-metal materials for applications in manufacture of equipment designed for operation in an explosion hazard atmosphere. The requirements pertaining to the properties harmful to health and environment /eg. toxicity of combustion products/ have not been discussed.
PL
W artykule omówiono podstawowe rodzaje materiałów niemetalowych pochodzenia organicznego stosowanych w kopalniach. Na przykładzie kopalni "Szczygłowice" przeanalizowano zużycie ważniejszych materiałów w latach 1999-2003. Posłużono się jednostkowymi wskaźnikami zużycia materiałów. Przedstawiono również problematykę odzysku i ponownego zużycia materiałów. Zasygnalizowano możliwość uzyskania korzyści związanych z recyklingiem materiałów zarówno w sferze obniżki kosztów jak również w zakresie ochrony środowiska.
EN
Thc article discuscs thc basie typcs of non-metal materials of organie origin applicd in thc mines. On the cxample of "Szczyglowice" mine thc authors analyzc thc usage of morc important materials in 1999-2003. They usc thc unit indices of materials usage. The article also presents the prob-lems associatcd with rccovcry and rc-usage of materials. It signals the pos-sibilitics of gaining profits from materials rccycling both with regard to costs reduetion and in the sphcrcs of cnvironment protection.
PL
Materiały niemetalowe z racji swoich właściwości fizyczno-chemicznych mają zdolność gromadzenia ładunków elektrostatycznych. W artykule przedstawiono kryteria oceny materiałów niemetalowych nieprzewodzących. W dotychczasowej praktyce przyjęto jako kryteria: rezystancję powierzchniową (skrośną), wielkość potencjału powierzchniowego, zdolność do zapłonu testowej mieszaniny wybuchowej. Na podstawie tych kryteriów, powstały wymagania, które określono w normach
EN
Non-metal materials, because of their physical-chemical properties, have a potential of electrostatic charge accumulation. The article presents criteria of assessment of non-conductive, , non-metal materials. In the up-to-date practice the following were taken as the criteria: surface (crosswise) resistance, ignition susceptibility of a test explosion mixture. On the basis of these criteria the requirements were prepared which were then determined as standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.