Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human resources development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This report analyzes technology transfers and education for local engineers within overseas subsidiaries of Japanese and European companies that have advanced into China, and examines differences among them. The local engineers nurtured in overseas subsidiaries of Japanese companies have mid-level skills similar to those of Japanese engineers at a holding company. When Japanese holding companies succeed in fostering local engineers, of course, there is a beneficial effect both for the overseas subsidiary and for the technical enlightenment of local engineers. However, these benefits may also help rivals. In comparison, overseas subsidiaries of European companies foster low-level engineers, and the division of labor with engineers at a holding company is a complementary relation, without duplication.
2
Content available remote Organizacja oparta na wiedzy jako efekt procesu rozwoju zasobów ludzkich
PL
W artykule przedstawiono znaczenie procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Omówiono metody doskonalenia kadr przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Podkreślono proces doskonalenia zasobów ludzkich, który jest odpowiedzią na współczesne problemy rynku pracy. Przyjęto założenie, iż osiąganie sukcesów w organizacji jest możliwe jedynie wtedy, gdy stale będzie się dążyć do rozwoju i doskonalenia zasobów ludzkich. Przedstawiono model organizacji opartej na wiedzy, która jest efektem procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i która stanowi najbardziej współczesny etap procesu doskonalenia organizacji.
EN
The article focuses on the significance of human resource development. The author discusses methods of training for personnel employed in companies operating in the free-market economy. It is emphasised that human resource trainings may be the answer to current problems in the labour market. It was assumed that an organisation may achieve success only when it continuously pursues development and improvement of human resources. The article presents a model of an organisation founded on knowledge, which is a result of human resource development, and constitutes the most modern phase of organisation improvement.
PL
W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze stalowym, w tym pomocą na szkolenia pracowników.
EN
In the paper the main issues concerned the human resources development in Polish steel industry are presented. It is stressed that human resources are strategic and deciding on competitiveness of steel enterprises. It is also underlined that in the case of Polish steel industry it is necessary to analyze human resource development in context of restructuring process. The main measures connected with human resources development in Sectoral Operational Programme Human Resource Development 2004-2006 and Operational Programme Human Capital 2007-2013 are presented. A special attention is paid to issues connected with state aid in the steel industry, especially state aid for training of workers.
PL
W sytuacji gdy jakość kapitału ludzkiego ma coraz większy wpływ na kondycję i pozycję konkurencyjną firmy, proces doskonalenia zawodowych i osobistych kompetencji pracowników staje się jednym z kluczowych zadań przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy wymagają programów szkoleniowych o coraz wyższej jakości i efektywności. Niniejszy artykuł prezentuje podstawowe założenia i komponenty action learning - metody szkoleniowej, która dzięki optymalnemu połączeniu nauki i pracy zapewnia trwałe efekty procesu kształcenia.
EN
The quality of human capital has an increasing influence on company´s competitive position. In this connection the process of human resources´ development becomes one of the enterprises´ key tasks. As a consequence managers require training programs that are more effective and of higher-quality. This paper presents the principles and elements of action learning. Due to the fact, that this training method combines work with learning, it is much more effective than others.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.