Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda zarządzania ryzykiem zagrożeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 2015 roku zmianie uległa instrukcja o utrzymaniu nawierzchni kolejowej głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Zdecydowano się znieść obowiązek stosowania niektórych kodeksów postępowania, np. maksymalnego czasu eksploatacji podkładów kolejowych czy maksymalnego zużycia szyn, pozostawiając ocenę możliwości dalszego użytkowania toru do decyzji kompetentnego diagnosty. Zmiana ta, choć prawdopodobnie motywowana ekonomicznie, zasadniczo wpływa na skuteczność procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem krajowego zarządcy infrastruktury i ma tym samym wpływ na stan bezpieczeństwa polskiej części systemu kolejowego Unii Europejskiej. Zagadnienie szczegółowości procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz problemy związane z ich wdrażaniem w działających organizacjach, m.in. przedsiębiorstwach kolejowych, są szczegółowo dyskutowane w literaturze przedmiotu. W pracy podjęto próbę określenia konsekwencji opisanej zmiany wskazując, że przy spełnieniu pewnych warunków może ona przynieść pozytywne skutki dla stanu bezpieczeństwa.
EN
In 2015 there was a change in an internal regulation on track maintenance of the main railway infrastructure manager (IM) in Poland. It was decided to make some of the codes of practices non-mandatory, incl. e.g. maximal operating time of railway sleepers and maximum wear of rails, leaving the assessment of the possibility of further use of the track to the decision made by a competent diagnostician. This change, although most probably economically motivated, has a major impact on the effectiveness of the IM safety management system procedures and therefore also on the safety level of the Polish part of the European Union railway system. The issue of proceduralization of safety management systems and problems with their implementation in the operating organisations, including railway companies, are discussed in detail in the literature. The study attempts to determine the consequences of this change, indicating that under certain conditions it can have a positive impact on the safety level.
2
Content available remote Introduction to the risk management in the maintenance of railway tracks
EN
Risk management is an essential tool for the implementation of safety policy within the framework of safety management systems deployed in all enterprises involved in the management of railway infrastructure and transport operations on the fundamental European Union rail network. The idea of risk management, however, is much younger than the railway system and therefore it is sometimes regarded as an independent supplement to the business of entities related to the railway. The aim of this article is to present how the processes of the railway track maintenance system can be supported by the language of methods of risk management, in order to be able to better integrate these processes with the safety management system of an infrastructure manager. This work also discusses the requirements for safety management systems and indicates further possible directions of research in the field of risk management methods which support processes of maintenance of railway tracks.
PL
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń jest podstawowym narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, wdrożonych we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz wykonywaniem przewozów na zasadniczej sieci kolejowej Unii Europejskiej. Idea zarządzania ryzykiem zagrożeń jest jednak znacznie młodsza od systemu kolejowego i przez to traktowana niekiedy jako niezależny dodatek do działalności podmiotów kolejowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób procesy w systemie utrzymania nawierzchni kolejowej można wspomagać językiem metod zarządzania ryzykiem zagrożeń, aby móc je lepiej zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury. Omówiono także wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz wskazano dalsze możliwe kierunki prac badawczych w zakresie metod zarządzania ryzykiem zagrożeń wspomagających procesy utrzymania nawierzchni kolejowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.