Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  current source inverter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Parallel resonant inverter with non dissipative snubber used for induction heating
EN
This article describes the parallel resonant inverter with the non dissipative snubber that limits commutation overvoltage and enables the energy of parasitic inductances to be returned to the feeding circuit. The use of the non dissipative snubber (auxiliary AC/DC converter) enables the connection of the HF transformer between the inverter output and a parallel resonant circuit as well as the operation of the inverter in the frequency range, ensuring ZVS type switching. The efficiency of the system was also improved.
PL
W artykule przedstawiono równoległy falownik rezonansowy z pomocniczym przekształtnikiem AC/DC, który ogranicza przepięcia komutacyjne i umożliwia zwrot energii z indukcyjności pasożytniczych do obwodu zasilania. Zastosowanie pomocniczego przekształtnika AC/DC umożliwiło włączenie transformatora HF między wyjście falownika a równoległy obwód rezonansowy oraz pracę falownika w zakresie częstotliwości zapewniających przełączanie typu ZVS. Zwiększona została także sprawność układu.
PL
Referat dotyczy metody uogólnionej sterowania, która pozwala na zastosowanie takiego samego sterowania w przypadku zasilania maszyn asynchronicznych (klatkowej, pierścieniowej) i synchronicznych z magnesami trwałymi z przekształtnika napięcia lub prądu. Uogólnienie przedstawiono na przykładzie sterowania multiskalarnego. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano za pomocą symulacji komputerowej oraz badań eksperymentalnych.
EN
The paper concerns the generalized control method which allows to apply the same control to control of electrical motors (squire-cage, doubly fed motor) and synchronous motor with permanent magnet supplied by voltage or current source converter. The generalized control is presented by the multiscalar control method. Theoretical investigation are confirmed by simulation and experimental results.
3
PL
W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji.
EN
The control systems of permanent magnet synchronous motor IPMSM fed by current source inverter were presented in this paper (the current control and voltage control). The control systems based on multiscalar control. The mathematical equation was introduced. The simulation test was showed.
PL
W pracy omówiono stany awaryjne i zagrożenia występujące w trójfazowych falownikach z normalnie załączonymi tranzystorami SiC JFET. Dokonano analizy możliwości wystąpienia zagrożeń dla typowych układów falownika napięcia, falownika typu "Z" oraz falownika prądu. Zaprezentowano kompleksowy system zabezpieczeń trójfazowego falownika prądu oraz omówiono algorytm działania systemu nadzoru i monitorowania sygnałów w stanach awaryjnych. Przedstawiono wyniki badań prezentujące działanie systemu zabezpieczeń dla różnych przypadków zwarć w obwodzie głównym falownika, wynikających rn.in. z zaniku napięć pomocniczych układu sterowania.
EN
In this paper fault modes and problems appearing in three phase inverters with normally on SiC JFET transistors are presented. The possibility of the appearance of threats at typical inverters like Voltage Source Inverter, "Z" Source Inverter and Current Source Inverter are explored. Comprehensive security system of three phase Current Source Inverter are presented and algorithm of protection system and monitoring system of error signals are discussed. Results of the laboratory tests shows action of a protection system for the various cases of faults in the system and the auxiliary voltage loss are presented.
5
Content available remote Three-phase inverter with SiC JFETs and Schottky diodes
EN
This paper describes the design, construction and tests of 2kVA three-phase Current Source Inverter with Silicon Carbide (SiC) JFETs and Schottky diodes. Low forward voltage drops and switching energies of SiC elements result in the switching frequency increase to 100kHz and passive elements, especially inductors, are significantly reduced. Operation of the 2kVA/400VDC/3x400VAC model is illustrated by laboratory test results – measured efficiency at nominal power was 96,55%.
PL
Artykuł przedstawia projektowanie, konstrukcję i badania trójfazowego falownika prądu o mocy 2kVA zbudowanego z użyciem elementów z węglika krzemu: diod Schottky’ego i tranzystorów JFET. Małe spadki napięcia i energie przełączeń tych elementów pozwalają zwiększyć częstotliwość pracy układu do 100kHz. W efekcie elementy bierne obwodu, ze szczególnym uwzględnieniem dławików zostały znacząco zmniejszone. Działanie modelu 2kVA/400VDC/3x400VAC jest zilustrowane wynikami badań laboratoryjnych, sprawność układu przy mocy nominalnej wynosi 96,55%.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, budową i badaniami trójfazowego falownika prądu z tranzystorami SiC JFET. Omówiono podstawowe właściwości tranzystora SiC JFET 1,2 kV/5 A i przedstawiono odpowiedni sterownik bramkowy. Pokazano obliczenia strat mocy, które porównano z krzemowymi elementami półprzewodnikowymi. Dokonano doboru radiatora, a także poszczególnych elementów biernych układu. Pokazano przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć oraz sprawność przekształtnika o mocy 2 kVA pracującego przy częstotliwości przełączeń 100 kHz. Ponadto zaprezentowano rozkład temperatury elementów półprzewodnikowych zarejestrowany kamerą termowizyjną. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na korzyści wynikające ze stosowania nowych elementów półprzewodnikowych z węglika krzemu, które wchodząc w skład urządzeń energoelektronicznych znacznie polepszają ich parametry.
EN
In the paper issues of design, construction and test of three-phase current source inverter with Silicon Carbide JFETs. Basic properties of SiC JFET and its gate driver are presented. Calculations of the semiconductor power losses using SiC and silicon elements are compared, then heatsink and passive elements selection is discussed. Voltages and currents waveforms as well as efficiency of 2 kVA laboratory model are presented. Moreover thermal images of the semiconductor elements at nominal power are shown. Conducted tests prove improvements of the power electronics converters using new silicon carbide devices.
PL
W referacie przedstawiono nowy sposób sterowania silnikiem PMSM oparty na sterowaniu multiskalarnym. Do sterowania nie jest potrzebne określenie położenia wirnika. W nowym obserwatorze prędkości opartym na obserwatorze Luenbergera estymowana jest prędkość kątowa wirnika oraz strumienie. Rozważania teoretyczne zweryfikowano badaniami symulacyjnymi.
EN
The new approach to the control of PMSM based on multiscalar control is presented in this paper. Modified Luenberger observer structure of PMSM is presented. Properties of the new control systems are compared and results of simulations are showed.
8
Content available remote Sterowanie mocą bierną w falowniku prądu sterowanym napięciowo
PL
Jednym z rozwiązań układów sterowania falownikiem prądu jest sterowanie napięciowe. Zmiennymi wyjściowymi z układu sterowania maszyną elektryczną są częstotliwość prądu wyjściowego falownika oraz zadana wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący falownika. Sterowanie napięciowe falownikiem sieciowym, przy założeniu maksymalnej wartości współczynnika głębokości modulacji falownika silnikowego, ogranicza możliwości generowania mocy biernej w falowniku sieciowym. W artykule zaproponowano metodę sterowania mocą bierną falownika, w którym ograniczona jest wartość prądu dławika obwodu pośredniczącego oraz narzucona wartość napięcia zasilającego obwód pośredniczący. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych.
EN
A voltage control is one of control methods for currents source inverter feeding the induction motor. The output variables in this control strategy are: the frequency of inverter output current vector, and the voltage in DC-link. The control of reactive power in current source rectifier is limited by DC-link current value and the DC-link voltage determined in control system of current source inverter. The method of reactive power control in the current source rectifier in drive with multiscalar control of current source inverter fed induction motor is presented in this paper. The theoretical considerations, presented in the paper, are verified by simulation researches.
9
Content available remote Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu
PL
W artykule przedstawiono układy sterowania silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu. Pokazano strukturę układu z falownikiem prądu oraz przedstawiono algorytm doboru parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Przedstawiono dwa bezczujnikowe układy regulacji oparte na sterowaniu multiskalarnym. W bezczujnikowych układach regulacji zastosowano nowy obserwator prędkości kątowej wirnika. Rozważania teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań eksperymentalnych.
EN
Control systems for the induction motor fed by a current source inverter based on a multiscalar models are presented in the paper. The topology of current source inverter is presented. The special algorithm is used for selection of DC link inductor and output capacitors. The vector models of the induction motor fed by CSI with output capacitors of inverter are used to derive multiscalar models. Equations of two multiscalar models of the induction motor are presented. The speed observer system is applied to receive sensorless drive. Properties of the sensorless control systems are compared. The investigation carried out on experimental drive system confirm simulation results.
10
Content available remote Control schemes for interconnected three-phase current source inverter
EN
In this paper, we propose several control schemes for the three-phase current source inverter interconnecting the dispersed dc source to the utility. They have in common the control patterns with overlapping signals partially into two switching devices in the same polarity arms. The first is the basic scheme. The next is one by improving the basic. The third is the modified scheme for the second. The optimum control scheme combined with the second and the third is proposed finally. Several experimental discussions are presented.
PL
W artykule zaproponowano kilka schematów sterowania dla trójfazowego falownika prądu przewidzianego jako sprzęg do źródeł generacji rozproszonej. Zastosowano przy ich realizacji typowe wzory sygnałów modulujących z nakładaniem przewodzenia dwóch łączników w tym samym ramieniu. Pierwszy z tych schematów odpowiada rozwiązaniu typowemu. W rozwiązaniach kolejnych wprowadzono modyfikacje ulepszające wzory impulsów modyfikujących i na ich podstawie zaproponowano optymalne sterowanie przekształtnika. W zakończeniu przedstawiono wyniki eksperymentalne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.