Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  attic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modernizacja poddaszy użytkowych
PL
Przedmiotem artykułu są poddasza i ich modernizowanie na potrzeby mieszkalne. Autorzy omawiają wymagania, jakim musi sprostać poddasze, by mogło odpowiadać funkcji mieszkalnej. Na początek przedstawiono wymagania fizykalne wobec tego typu obiektów dotyczące przede wszystkim ochrony cieplnej i szczelności powietrznej. Następnie omówiono zasady prawidłowego wydzielenia przestrzeni ogrzewanej, projektowanie układów materiałowych dachu wraz z ograniczeniem liniowych strat ciepła. Przeanalizowano udział mostków cieplnych i szczelności powietrznej poddasza w stratach ciepła.
EN
The subject of the article are attics and their modernization for residential purposes. The authors discuss requirements that an attic must meet in order to have a residential function. In the beginning, physical requirements for this type of object are presented, mainly concerningthermal protection and airtightness. Afterward, the principles of proper separation of heated space, design of roof materiał systems with limitations of linear heat losses are discussed. The share of thermal bridges and airtightness of the attic in heat losses were analyzed.
PL
W pracy zawarto rozważania dotyczące stosowania przypadków normowych obciążenia śniegiem dachów płaskich z attykami według normy Eurokod 1. Przedstawiono sposób wyznaczania obciążeń śniegiem zgodny z normą PN-EN 1991–1-3:2005 wraz z późniejszymi zmianami. Przeprowadzono analizę porównawczą wytężenia stropodachów dla trzech przypadków obciążenia. Analizę porównawczą przeprowadzono numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania systemowego ABC 6.15. Analizie poddano płaski stropodach, monolityczny, żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Przedstawiono wyniki momentów zginających dla trzech przypadków obciążenia śniegiem. W pracy odniesiono się również do typowych stosowanych w Polsce stropodachów prefabrykowanych typu TERIVA.
EN
The present work contains considerations related to application of norm cases, related to snow-load on flat roofs with attics, according to the provisions of the Eurocode 1 norm. The snow-load determination method has been presented. The method has been developed in line with the PN-EN 1991-1-3:2005 norm, along with the further amendments. In the further part of the article, the summarizes the comparative stress analysis for flat roofs, for three load cases. The analysis contained in the article has been carried out numerically, with the use of the ABC 6.15 software. A flat monolithic, ferro-concrete crossreinforced roof is the subject of that analysis. The work also presents the results for the bending momentum values, for three snow-load cases. The work also makes a reference to the typical TERIVA flat roofs that are widely and commonly applied in Poland.
PL
W artykule przedstawiono sposoby małoinwazyjnych napraw izolacji termicznej szczelin dylatacyjnych i połączenia ściana–dach. Wykonano badania termowizyjne przed naprawą oraz po wykonaniu napraw na rzeczywistym obiekcie wymagającym poprawy warunków komfortu cieplnego. Przedstawiono także model komputerowy zastanych mostów cieplnych.
EN
The article presents methods of low-intervention repairs of thermal insulation of expansion gaps and wall-roof joints. Thermal imaging tests were performed before and after repairs of the actual objects that required improvement in terms of thermal comfort. A computer model of existing thermal bridges was also presented.
PL
W artykule omówiono problemy eksploatacyjne kompleksu basenowego wynikające z warunków cieplno-wilgotnościowych panujących wewnątrz. Poddano analizie konstrukcje attyk oraz omówiono przyczyny zawilgocenia. Przedstawiono wyniki odkrywek i badań termowizyjnych.
EN
The article presents operating problems of a swimming pool complex, resulting from thermal and moisture conditions inside. It provides an analysis of the structure of attics and describes the causes of accumulation of moisture. The article also contains the results of uncovers and thermal imaging research.
PL
W artykule omówiono budowę i układ warstw stropodachów szczelinowych. Przedstawiono zasady doboru materiałów do budowy stropodachów. Opisano przewidywane konsekwencje wprowadzenia nowych wymagań cieplnych.
EN
The article discusses the structure and layout of layers of flat roofs. The principles for selection of materials for construction of flat roofs are pre-sented. The expected consequences of introducing the new thermal re-quirements are described.
6
Content available remote Daylighting of attics with skylights
EN
Visual comfort is one of major design requirements for indoor comfort in buildings. Sklights are used for daylighting of attics rooms very frequently. Advantages of skylights as roof window are obvious. The skylight does not require difficult improvements and complicated constructions in a load-bearing structure of a roof and it does not change significantly architectural view of buildings.
7
Content available remote ABC sztukie dekarskiej. Cz. 19. Poddasze z wolim okiem. Cz. IV.
PL
Łupek jest bardzo starym i szlachetnym pokryciem składającym się z płytek kamiennych, przygotowanych w bardzo wielu różnorodnych kształtach. Można je również dowolnie kształtować na budowie za pomocą specjalnego młotka i innych narzędzi (nożyc, gilotyn i wyrzynarek). Dzięki temu wprawny rzemieślnik może tworzyć na dachu różnorakie formy o łagodnych krzywiznach - miękkie kosze, kopuły i wole oka.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 18. Poddasze z wolim okiem. (Cz. III)
PL
W poprzednich artykułach poświęconych okienkom dachowym, nazwanymi wolimi okami, omówione zostały podstawowe zasady dotyczące ich budowania. Dla przypomnienia: poprawne wykonanie wolego oka wymaga: odpowiedniego doboru proporcji wysokości i szerokości podstawy do rodzaju pokrycia; ograniczenia odchylenia grzbietu wolego oka od połaci do maksymalnie 12°. Jednak oprócz tego trzeba jeszcze spełniać kilka innych, istotnych warunków.
9
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 17. Poddasze z wolim okiem. Cz. II
PL
W poprzednim numerze IZOLACJI [6/2006] omówilismy podstawowe zasady tworzenia okienek dachowych nazywanych wolim okiem. Tą część artykułu zakończyliśmy opisaniem dwóch sposobów ukształtowania płyty czołowej, która w decydujący sposób wpływa na wygląd okienka, a jej proporcje wysokości do podstawy zależą od rodzaju pokrycia.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 16. Poddasze z wolim okiem. Cz. I.
PL
Każde poddasze użytkowe wymaga doświetlenia, dlatego w takich dachach wykonuje się różnego rodzaju okna dachowe. Mogą to być lukarny - wystające ponad połać dodatkowe konstrukcje z oddzielnymi ścianami i małymi daszkami (jedno- lub wielopłaszczyznowymi) o pionowych oknach umieszczonych w ściance frontowej, równoległej do okapu; okna połaciowe - specjalnie wytwarzane okna uchylne montowane w konstrukcji więźby dachowej, leżące w płaszczyźnie pokrycia dachowego; wole oka, składające się tylko ze ścianki frontowej (pionowej lub prostopadłej do połaci) i daszka o powierzchni walcowej lub stożkowej, łączącego się płynnie z pokrciem połaci.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 12. Termoizolacja poddaszy mieszkalnych
PL
Jak wynika z ustaleń dyrektywy europejskiej 2002/91/EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, w krajach UE będą stale zwiększane wymagania związane z oszczędzaniem energii w budynkach. Warto je uwzględnić, przystępując do budowy nowego domu lub remontu starego. Tym bardziej, że ceny nośników energii (gazu, ropy, węgla) na pewno będą rosły.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 4. Doświetlenie poddaszy użytkowych
PL
W większości nowo budowanych dziś domów poddasza wykorzystywane są do celów mieszkalnych. Podstawowym problemem tych pomieszczeń jest ich doświetlenie. Do tego celu wykorzystuje się świetliki, lukarny, okna dachowe (połaciowe) i "wole oka". Przeanalizujmy każde z tych rozwiązań.
13
Content available remote Okna dachowe
PL
We współczesnych budynkach poddasze coraz częściej staje się miejscem mieszkalnym, chociaż jeszcze do niedawna adaptacja strychu traktowana była jako zło konieczne. Dziś przekonujemy się, że poddasze i strych to przestrzeń, którą można racjonalnie i efektownie zagospodarować. Dlatego coraz częściej decydujemy się na okna połaciowe, nie wymagające zmian w konstrukcji więźby i poszycia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.