Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika symboliczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania metod dynamiki symbolicznej do oceny aktywności baroreceptorów u zdrowych osób poddanych zabiegowi kriostymulacji ogólnoustrojowej. Ilościowa analiza odruchu z baroreceptorów możliwa była dzięki rejestracji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i ciśnienia systolicznego (sBP) w badaniu uczestników eksperymentu systemem Task Force Monitor. Zakodowane wartości odległości pomiędzy kolejnymi załamkami R w zapisie EKG (RRI) i wartości sBP wykorzystano do definicji aktywności baroreceptorów, a jej ilościowa ocenę przeprowadzono, uwzględniając częstości występowania sekwencji symboli mających odniesienie do aktywności baroreceptorów. Analiza wyznaczonych częstości przed i po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej pokazała, że częstość występowania sekwencji symboli związanych z odruchem z baroreceptorów jest istotnie mniejsza po zabiegu kriostymulacji. W pracy zaproponowano również modyfikację wprowadzonej definicji, która uwzględnia korekcję błędów pomiaru i pozwala na szacowanie czułości odruchu z baroreceptorów.
EN
The paper presents application of symbolic dynamics methods to evaluate baroreflex activity in healthy men undergoing whole-body cryotherapy. A quantitative analysis was performed by using electrocardiogram signal (ECG) and systolic blood pressure signal (sBP). Both signals have been recorded by Task Force Monitor experimental system. The values of successive R-R intervals in ECG signal (RRI) and sBP values were used to define the baroreceptors activity. Quantitative evaluation of baroreceptors activity was carried out by introducing the frequencies of symbols sequences in both signals. Analysis of the designated frequencies before and after the treatment of whole-body cryostimulation showed that the incidence of the sequences of symbols associated with the baroreceptor reflex is significantly lower after whole-body cryostimulation. The paper also proposes a modified definition of baroreceptors activity that considers a measurement error and allows the estimation of baroreflex sensitivity.
PL
Badając dynamikę procesów zmieniających się w czasie, zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma głównymi kierunkami badań: poszukujemy regularności (stabilność) oraz staramy się zrozumieć zachowania nieregularne (chaos). Intuicyjnie, nieprzewidywalność wiąże się z pewnym rodzajem "mieszania" w przestrzeni stanów. Celem artykułu jest prezentacja możliwości opisu tego zjawiska w oparciu o pojęcia topologiczne.
EN
When we study processes evolving in time, we usually consider two directions of research: we look for regularity (stability) of dynamics and we try to understand irregular behavior (chaos) which is present in the system. Intuitively, unpredictability of dynamics is related to some kind of "mixing" in the phase space. The aim of this article is to present notions which try to describe this phenomena on a basis of topological approach.
3
Content available remote A numerical view on topological transitivity and mixing for symbolic dynamics
EN
The aim of this paper is to give some algorithms detecting topological transitivity, mixing and other properties of subshifts of finite type.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.