Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ARM microcontroller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The quality specifications for products such as wire rods produced by the steel industry are becoming ever more demanding. This demand has led to achieve uniform product quality at high production speeds. As a result, there is a need for the systems that operate in real time and continuously measure cross-section profile of the rods and detect if any change or deviation from the desired behaviour in their cross-section. To reach this goal, a laser-based computer-controlled technology provides a useful solution. In this paper, a high speed, low cost and high accuracy non-contact laser-based measuring system has been proposed and developed using a STM32 microcontroller. The system can measure the thickness of solid, non-transparent wire rods using the linear charged-coupled sensor and sent to a microcontroller unit to further analyse and continuously display the cross-sectional profile in real time. Any deviation in the dimension over the length of the wire along with its position with respect to starting of the wire can be detected in real time. The designed and developed system has capability of measurement accuracies and respectabilities to the micrometre level.
2
Content available remote Wektorowy falownik napięciowy z pomiarem rzeczywistego napięcia wyjściowego
PL
W artykule przedstawiono wektorowy falownik napięciowy zaprojektowany w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej, przeznaczony do badań laboratoryjnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi. Główną cechą prezentowanego urządzenia jest możliwość elastycznej konfiguracji jednostki sterującej wyposażonej zarówno w mikrokontroler z rdzeniem ARM, jak również układ rekonfigurowalny FPGA. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano możliwość testowania algorytmów sterowania napędami przeznaczonymi zarówno do stosowania w układach sekwencyjnych (mikrokontrolery), jak również w układach programowalnych (FPGA). Zaletą urządzenia jest możliwość synergicznego podziału realizacji algorytmu pomiędzy te dwie obecnie najpowszechniej wykorzystywane architektury obliczeniowe. Opisano specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy napięcia wyjściowego falownika. To autorskie rozwiązanie pozwala nie tylko zmniejszyć wymagania co do parametrów podzespołów analogowych użytych do budowy toru pomiarowego, ale również w znaczący sposób odciążyć jednostkę obliczeniową układu sterującego. W artykule omówiono przyjęte założenia projektowe oraz algorytmy działania urządzenia. Zamieszczono również wybrane przebiegi w charakterystycznych stanach pracy układu.
EN
The paper presents a power converter designed in the Institute of Automatic Control Lodz University of Technology intended for laboratory tests PMSM motors. The main feature of the presented device is the ability to flexibly configure the control unit that contains both the ARM microcontroller core and the reconfigurable FPGA system. This solution achieved the possibility of testing the drive control algorithms intended for use in both the sequential circuits (MCUs), as well as programmable circuits (FPGA). Advantage is the possibility of synergistic implementation of the algorithm, the division between the two currently most widely used computing architectures. Describes the specially designed true output voltage measurement system. This proprietary solution allows not only to reduce the demands on the performance of analog components used in the construction of the measuring circuit, but also significantly relieve the unit of account by the control system. The paper contains a discussion of the assumptions and algorithms design performance. It also provides selected waveforms in typical operating conditions of the system.
3
Content available remote Wektorowy falownik napięciowy z pomiarem rzeczywistego napięcia wyjściowego
PL
W artykule przedstawiono wektorowy falownik napięciowy zaprojektowany w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej przeznaczony do badań laboratoryjnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi. Główną cechą prezentowanego urządzenia jest możliwość elastycznej konfiguracji jednostki sterującej wyposażonej zarówno w mikrokontroler z rdzeniem ARM, jak również układ rekonfigurowalny FPGA. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano możliwość testowania algorytmów sterowania implementowanych zarówno w układach sekwencyjnych (mikrokontrolery), jak również w układach programowalnych (FPGA). Zaletą urządzenia jest możliwość synergicznego podziału realizacji algorytmu pomiędzy te dwie obecnie najpowszechniej wykorzystywane architektury obliczeniowe. Opisano specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy napięcia wyjściowego falownika. To autorskie rozwiązanie pozwala nie tylko zmniejszyć wymagania co do parametrów podzespołów analogowych użytych do budowy toru pomiarowego, ale również w znaczący sposób odciążyć jednostkę obliczeniową układu sterującego. W artykule omówiono przyjęte założenia projektowe oraz algorytmy działania urządzenia. Zamieszczono również wybrane przebiegi w charakterystycznych stanach pracy układu.
EN
The paper presents a power converter designed in the Institute of Automatic Control Lodz University of Technology intended for laboratory tests PMSM motors. The main feature of the presented device is the ability to flexibly configure the control unit that contains both the ARM microcontroller core and the reconfigurable FPGA system. Thanks to this solution one has possibility of testing the drive control algorithms intended for use in both the sequential circuits (MCUs), as well as programmable circuits (FPGA). Advantage is the possibility of synergistic implementation of the algorithm, the division between the two currently most widely used computing architectures. Describes the specially designed true output voltage measurement system. This proprietary solution allows not only to reduce the demands on the performance of analog components used in the construction of the measuring circuit, but also significantly relieve the unit of account by the control system. The paper contains a discussion of the assumptions and algorithms design performance. It also provides selected waveforms in typical operating conditions of the system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy stanowiska do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi. Do budowy układu sterowania wykorzystano nowoczesny, wydajny obliczeniowo mikrokontroler ARM, który umożliwia implementację wybranej metody sterowania w rzeczywistym układzie laboratoryjnym. Układ sterowania współpracuje ze specjalnym oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze PC, umożliwiającym konfigurację stanowiska, akwizycję wymaganych wielkości pomiarowych oraz wyświetlanie wybranych przebiegów czasowych.
EN
The conception of building of universal laboratory set to investigation of control methods of permanent magnet machine was presented. Thanks use of the modern, computationally effective ARM family microcontroller, implementation of the chosen control method in the real laboratory set is possible. Control system co-operating with special installed on PC software enabling the controller configuration, acquisition the required measuring variables and drawing chosen temporary diagrams.
PL
Przedstawiono architekturę implementacji protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) zrealizowanym na mikrokontrolerze z rdzeniem ARM. Implementacja ta efektywnie wykorzystuje oba wbudowane porty szeregowe oraz wektorowy kontroler przerwań 32-bitowego mikrokontrolera ARM LPC2138 firmy Philips. Znaczną uwagę poświęcono optymalnemu doborowi rodzajów i priorytetów przerwań. W rezultacie uzyskano dwa kanały komunikacyjne, mogące równolegle transmitować binarne dane w standardzie MODBUS RTU, z prędkością do 115200 bitów na sekundę, bez pogorszenia wydajności pozostałej części systemu.
EN
In the paper the framework of implementation of MODBUS RTU protocol in ARM-based power protection device has been described. That implementation takes advantage of Philips LPC2138 ARM 32-bit microcontroller. The UART and interrupt resources of the microcontroller have been used effectively. As a result, two communication channels can transmit MODBUS RTU binary data in parallel at the speed of up to 115200 bits per second each, without degrading performance of the rest of the complete power protection system.
PL
Przedstawiono problem wzorcowania torów pomiarowych z cewkami Rogowskiego w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa). Duży zakres dynamiki cewki Rogowskiego pozwala na pomiar prądów od dziesiątek miliamperów do milionów amperów. W rezultacie, amplituda sygnału wyjściowego z cewki Rogowskiego może się zmieniać w zakresie od pojedynczych miliwoltów do kilkudziesięciu woltów. Stanowi to istotny problem, gdy sygnał ten ma być przetwarzany cyfrowo, ponieważ zakres jego dynamiki trzeba dostosować do zakresu dynamiki przetwornika analogowo-cyfrowego. Konieczne jest zastosowanie wzmacniacza pomiarowego, którego wzmocnienie estymuje się na podstawie prądu nominalnego dla danego toru pomiarowego oraz czułości cewki Rogowskiego. Urządzenia EAZ są zwykle wyposażone w wiele równoległych torów pomiarowych, co oznacza konieczność wzorcowania wielu wzmacniaczy, a w rezultacie motywację automatyzacji tego procesu.
EN
In the paper the problem of calibration of measurement channels with Rogowski coils in power protection devices has been described. Wide dynamic ranges of Rogowski coils from mili-amps to millions of amps result in output voltages from mili-volts to many tens of volts. That is the problem in the case when that signal has to be processed digitally, because the dynamic range of that signal must be transformed into the dynamic range of the analog-to-digital converter. Therefore, a measurement amplifier must be used, with amplification estimated from a rated current of given measurement channel and the sensitivity of the Rogowski coil. Power protection devices are usually equipped with many parallel measurement channels. Hence, the necessity of calibration of many measurement amplifiers is the motivation to automate that process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.