Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostki samorządowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study is an assessment of the Amoeba Management System (AMS) introduction advancements in some European companies. The study takes the practically focused research approach. The approaches, achievements and phases whilst introducing the AMS principles by companies are observed and critically assessed. First insight into the challenges of AMS introduction is taken basing on critical study of the literature output. The scientific studies and managerial publications are taken into consideration. The empirical part of the study is based on the qualitative approach. A multiple case study methodology is employed. The research objects are three companies, one of them operates in Sweden, the next two in Poland. Each of them have different experiences in AMS implementation, they also manifest different management styles and habits. The study demonstrates that AMS is a very prospective management methodology which can support companies in employees commitment during their journey towards operational excellence. The analysis results show different motivations for AMS introduction as well as different development paths, these are harmonized with different management styles in companies and culture occurring in countries. The study is particularly valuable because this is one of the first empirical investigations of AMS implementation in European companies. In the field of theory the study proposes the four level scale for amoebas system maturity. This scale allows to classify companies following AMS principles and, at the same time, this scale is also the kind of path of AMS implementation. The study points out basic tools for companies which support AMS implementation. These tools are already known in management literature, but experience of investigated companies shows that they are fundamental for successful AMS implementation.
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z logistyką w zakresie zarządzania kryzysowego wybranej jednostki administracji samorządowej w obliczu sytuacji kryzysowej. Przedstawiono działania logistyczne podjęte przez gminny zespół zarządzania kryzysowego podczas zaistniałego zdarzenia związanego z huraganem na badanym obszarze. Poddano analizie zakres czynności koordynatora zabezpieczenia logistycznego, który odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu niezbędnych działań ratowniczych, zaopatrzeniowych oraz informacyjnych.
EN
The article presents the issues of the logistics in the crisis management on the example the self- government administration during the crisis situation. ln the paper the logistic actions taken by the crisis management team during the storm in the researched area was presented. The range of actions of the logistic coordinator, who plays significant role to provide the rescue, supply and information operations was analyzed.
PL
Współcześnie do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, obok dochodów własnych, wpływają także środki pochodzące z budżetu państwa. Środki te (w większości o charakterze transferowym) zasilają jednostki samorządowe z wielu powodów. Cechy tych przepływów określają, w jaki sposób mogą być one wykorzystane przez jednostki samorządowe, a w konsekwencji wpływają na zakres ich samodzielności finansowej. Celem opracowania jest identyfikacja rodzajów przepływów zachodzących pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego, skali ich występowania w Polsce w latach 1999-2006 oraz ocena tych przepływów z punktu widzenia samodzielności finansowej, a w szczególności wydatkowej samorządu terytorialnego. Ze względu na ograniczone ramy opracowania, przedmiotem zainteresowania autorek są jedynie przepływy w formie transferów.
EN
At present, the local municipal authorities budgets are supported by the two finance source such as own income as well as funds from the state budget. These funds (mainly of transfer nature) support the municipal authorities for many reasons. The nature of this cash inflow determines in what way they can be used by the municipal authorities and as a result they have influence on the scope of their financial independence. The purpose of this paper is to identify the kinds of transfers that occur between the state budget and the local municipal authorities budgets, the scope of their presence in Poland between the years 1999 and 2006 as well as the evaluation of theses transfers from the point of view of financial independence, especially local authorities expenditure related independence. Due to the limited framework of this paper the subject of interest of the author of this paper are financial transfers exclusively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.