Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermoelectric material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: of this paper is to study the structure of melts of quasi-binary system Bi2Te3-PbTe by means of X-ray diffraction method. The aim of the research was to investigate the short range order in melts comparing it with the structure in solid state. Design/methodology/approach: Analysis of the structural factors, radial distribution functions of atoms and basic structural parameters showed that the structure of melts at temperatures near the liquidus shows microheterogeneity. Findings: On the basis of the analysis of structural factors, functions of the radial distribution of atoms and basic structural parameters, it is shown that in the given concentration the short range order structure of liquid alloys of pseudo-binary PbTe-Bi2Te3 system is microinhomogeneous and is characterized by the presence of associates, whose atomic arrangement is like to the structure of solid compounds, existing in this concentration range. Research limitations/implications: To complete the understanding of short-range order effect on the formation of the physical properties of Pb-Bi-Te alloys, further studies of the thermoelectric properties of these alloys in the liquid state are needed. Practical implications: The promise of the considered direction requires an experimental and theoretical study of the processes of bulk, thin film and nanostructured material. In this case, it is necessary to develop a technology for the synthesis of compounds of Pb-Bi-Te system, obtaining thin films and nanostructures using the vapour phase methods with studying the mechanisms of thermoelectric properties of the material formation and optimization of technological regimes for obtaining effective thermoelectric materials based on compounds of Pb-Te-Bi system. Originality/value: The processes of structure formation of nanosystems with given characteristics are investigated, because among numerous thermoelectric materials, bismuth telluride (Bi2Te3) and its alloys are the most important thermoelectric materials used in state-of-the-art devices near room temperature, and lead telluride (PbTe)-based alloys are extensively used in power supplies for space exploration and generators for use at medium to high temperatures.
2
EN
Thermoelectric materials PbTe were synthesized by high pressure method. The microstructure and temperature dependence of thermoelectric properties were studied. Some second phases with nano-structure were found in the high pressure synthesized samples. Compared with that of PbTe prepared at an atmospheric pressure, the samples prepared by high pressure method had smaller grain sizes, lower resistivity and lower phonon thermal conductivity. The maximum figure of merit, Z reached 8.86 × 104 K1 for the sample prepared at 4 GPa. This value was about twice times higher than that of the sample prepared at ambient pressure and it matched to that of highly doped PbTe.
3
Content available Złącza elektryczne w modułach termoelektrycznych
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień dotyczących złącz kontaktowych pomiędzy półprzewodnikowymi materiałami termoelektrycznymi, a elektrodami metalicznymi. Materiały termoelektryczne można wykorzystać do konstrukcji modułów termoelektrycznych, które z kolei zastosowane w generatorach termoelektrycznych TEG mogą przetwarzać energię cieplną bezpośrednio na energię elektryczną. Sprawność urządzeń wykorzystujących zjawiska termoelektryczne zależy zasadniczo od fizykochemicznych właściwości materiałów termoelektrycznych. Jednak jak wynika z prowadzonych od wielu lat badań, niewiele mniej istotny wpływ na sprawność modułów ma jakość wykonanych złącz elektrycznych. W trakcie projektowania urządzeń bazujących na materiałach termoelektrycznych, ważne jest także zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich barier ochronnych hamujących procesy dyfuzji na granicy złącz oraz metod badawczych, w celu określenia jakości złącz metal/półprzewodnik. Poszczególne części artykułu przedstawiają opisy kryterium oceny jakości, metod wytwarzania oraz ochrony złącz. Osobna część artykułu w całości dotyczy zjawisk zachodzących na granicy złącz pracujących w wysokich temperaturach oraz ich rozwiązań opracowywanych w różnych ośrodkach badawczych. W artykule poza przybliżeniem zagadnień dotyczących zasad działania oraz idei konstrukcji modułu termoelektrycznego, zwrócono także uwagę na takie kluczowe aspekty, które związane są bezpośrednio z łączeniem, charakteryzacją, oraz ochroną materiałów termoelektrycznych.
EN
This paper attempts to give an overview of junctions between thermoelectric semiconductor materials and metal electrodes. Thermoelectric materials TM can be used for the construction of thermoelectric modules, which are in turn applied in thermoelectric generators TEG for conversion of thermal energy directly into electric energy. The efficiency of devices based on thermoelectric effects depends essentially on the physicochemical properties of thermoelectric materials. After many years of research, it can be concluded that the impact of the quality of electrical junctions on the efficiency of modules is only slightly less profound. For devices based on thermoelectric materials, it is also important to pay attention to the choice of both appropriate protective barriers inhibiting diffusion processes on the junction border and test methods in order to enable the determination of the quality of the metal/TM junctions. Different parts of the paper are devoted to the assessment criteria of the quality of the junctions as well as their manufacture and protection. A separate part of the article is focused on phenomena taking place at the junctions working at high temperatures and solutions to relevant problems proposed by different research centers. Apart from providing a description of the principles of operation of the thermoelectric modules and the idea behind their design, the paper draws attention to such key aspects as the connection and characterization process as well as the protection of thermoelectric materials against degradation.
4
Content available remote Optimization of thermoelectric properties of CoSb3 by donor doping
EN
Cobalt triantimonide CoSb3 is a narrow-band semiconductor with very promising chemical and transport properties which make it a potential candidate for high-temperature thermoelectric applications. The work presents the results of theoretical investigations concerning optimization of concentration of donor carrier n in order to receive maximum value of thermoelectric figure of merit ZT.
PL
Trójantymonek kobaltu CoSb3 jest półprzewodnikiem o wąskim paśmie wzbronionym i bardzo obiecujących właściwościach chemicznych i transportowych, które czynią go potencjalnym kandydatem w przypadku wysokotemperaturowych zastosowań termoelektrycznych. Praca przedstawia wyniki badań teoretycznych dotyczących optymalizacji stężenia nośnika donorowego n w celu otrzymania maksymalnej wartości współczynnika dobroci termoelektrycznej ZT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.