Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tile
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ceramika budowlana stanowi jeden z najważniejszych materiałów stosowanych w tradycyjnych technikach budowlanych. Dla zobrazowania zagadnienia w niniejszym artykule omówione zostaną wybrane elementy ceramiki budowlanej z oznaczeniami, które zlokalizowano podczas badań terenowych na obszarze województwa lubuskiego. Szczegółowe zestawienie wyników tych badań zawarte zostanie w odrębnym opracowaniu katalogowym.
6
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
7
Content available remote Zdunowskie plenery ceramiczne
PL
Kaflarnia w Zdunach k. Krotoszyna powstała w 1858 r., kiedy rodzina Reimannów założyła na tym terenie warsztat garncarski. Zakład w krótkim czasie nastawił się na produkcję kafli piecowych. Glinę do produkcji sprowadzano aż z Miśni, produkując w okresie przedwojennym ok. 70 wzorów kafli.
8
Content available remote Wykładziny posadzkowe z płytek. Cz. 3. Dobór płytek i zapraw spoinujących
PL
W trzeciej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek zebrano informacje dotyczące kryteriów doboru odpowiedniego rodzaju płytek i zapraw spoinujących do poszczególnych miejsc zastosowania. Opisano najważniejsze parametry tych materiałów decydujące o bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji wykładziny. Scharakteryzowano wymagania odnośnie do podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
EN
The third part of the article on tile floor coverings contains information concerning the criteria for the selection of an appropriate tile and joint mortar type for particular places of their application. It describes the most important parameters of these materials, which determine safe and trouble-free use of the floor covering. It also specifies the requirements concerning floors in residential rooms and public utility buildings.
9
Content available remote Wykładziny posadzkowe z płytek. Cz. 1. Podłoże pod płytki ceramiczne
PL
W pierwszej części artykułu poświęconego zagadnieniom wykładzin z płytek omówiono wymogi prawidłowego wykonania podłoża pod płytki ceramiczne z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych, wilgotności i geometrii. W tym celu porównano polskie i niemieckie normy oraz inne opublikowane wytyczne. Szczególną uwagę zwrócono na informacje dotyczące grubości i klasy jastrychu oraz na miejsce jego zastosowania. Opisano również sposoby oceny podłoża cementowego i anhydrytowego.
EN
The first part of the article on the issue of tile floor coverings describes the requirements for appropriate performance of a floor base for ceramic tiles, including strength parameters, humidity and geometry. For this purpose, both Polish and German norms, as well as other published guidelines, have been compared with each other. Particular attention has been paid to the information concerning thickness and class of screed, as well as the place of its application. The article also describes the methods of evaluating anhydrite and cement floor bases.
10
Content available remote Okładziny z płytek ceramicznych. Cz. 1. Podłoże
PL
W pierwszej części artykułu poświęconego okładzinom ściennym z płytek ceramicznych opisano wymagania stawiane podłożu związane m.in. ze stabilnością, czystością, wysezonowaniem i wytrzymałością. Przedstawiono różne typy podłoża oraz tolerancje wymiarowe.
EN
The first part of the article on tile wall cladding describes requirements for the substrate, concerning, among others, stability, cleanness, seasoning and strength. It presents various types of substrate, as well as dimensional tolerances.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 78. Jak wentylować blachodachówki - postscriptum
PL
W artykule opisano zasady budowania szczelin i przestrzeni wentylacyjnych oraz wyjaśniono zasady stosowania wywietrzników uzupełniających wielkość powierzchni wlotów do przestrzeni wentylacyjnej pod blachodachówką. Omawianym przykładem był dach przed-stawiony w poprzednim artykule z cyklu "ABC sztuki dekarskiej": "Jak wentylować blacho-dachówki" ("IZOLACJE", nr 7/8/2012, s. 78-81).
EN
The article describes the rules of constructing ventilation gaps and ventilation spaces, as well as explains the rules of using ventilators which complement the surface of air inlets into the ventilation space under steel roofing tiles. The discussed example is the roof presented in the previous article in the "ABC of good roofing practice" series: "How to ventilate steel roofing tiles" ("IZOLACJE", issue 7/8/2012, pp. 78-81).
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 71. Metoda podwójnego pomiaru dachówek
PL
W artykule przedstawiono metodę rozmierzania połaci dachu i planowania pokrycia, która jest często pomijana przez niewykwalifikowanych dekarzy. Opisano podwójny pomiar, który umożliwia precyzyjne określenie parametrów krycia dachówek. Zaprezentowano również możliwości regulacji wymiarów pokrycia przez odpowiednie zsunięcie lub rozsunięcie dachówek, które wsparte wiedzą dotyczącą jego minimalnych/maksymalnych długości i szerokości pozwalają na niwelowanie nierówności połaci. Artykuł zawiera przykładowe wyliczenia przeprowadzone według opisanej metody.
EN
The article presents the method of measuring roof slopes and planning the roofing, which is often overlooked by unqualified roofers. The double measurement which enables to provide precise parameters of tiling works has been described here. The article also presents the possibilities of adjusting the roofing dimensions by means of joining or drawing aside the roofing-tiles appropriately, which, in addition to the knowledge concerning the mini-mum/maximum lengths and widths of the roofing, enable to level the irregularities of roof slopes. Exemplary calculations conducted in accordance with the described method have alsobeen included here.
PL
Wykonano badania kafli pochodzących ze zbiorów Zygmunta i Teresy Holzerów. Za udostępnienie materiału do badań jak też dyskusje naukowe autor składa Im serdeczne podziękowania. Próbki przeznaczone do badań reprezentują różnej wielkości fragmenty kafli pozyskane przez p. Holzerów podczas powierzchniowych prac terenowych prowadzonych w rejonie zamków w Tenczynie, Olsztynie i in. Z dużego zbioru fragmentów kafli do szczegółowych badań wytypowano te które różniły się makroskopowo charakterem masy ceramicznej oraz pokryte były różnymi barwnymi odmianami szkliwa zwracając mniejszą uwagę na ich klasyfikacje z punktu widzenia historii sztuki. Badania miały na celu charakterystykę mas ceramicznych wykorzystywanych do produkcji kafli oraz chemiczne i mineralogiczne rozpoznanie pokrywającego je barwnego szkliwa. W badaniach stosowano mikroskopie polaryzacyjna i skaningową, analizy chemiczne (metoda EDS).
PL
Wykonano badania dziesięciu wybranych kafli pochodzących ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Próbki przeznaczone do badań reprezentują różnej wielkości fragmenty kafli pozyskanych zarówno podczas prac archeologicznych jak też od darczyńców. Z ogromnego zbioru kafli do szczegółowych badań wytypowano te które różniły się makroskopowo charakterem masy ceramicznej oraz pokryte były różnymi barwnymi malowaniami i szkliwem. Badania miały na celu charakterystykę mas ceramicznych wykorzystywanych do produkcji kafli oraz chemiczne i mineralogiczne rozpoznanie barwników i szkliwa. W badaniach stosowano mikroskopie cyfrową, polaryzacyjna i skaningową oraz analizy chemiczne (metoda EDS). Masy ceramiczne kafli są zróżnicowane w składzie mineralnym i ziarnowym. Większość z nich jest schudzana głównie piaskiem kwarcowym, kwarcem, tłuczonym lub domieszkami tłuczonych granitów. Stwierdzono, że we wszystkich szkliwach pokrywających badane kafle ma ono charakter ołowiowy. Szkliwiono bezpośrednio masę ceramiczną lub przed szkliwieniem powierzchnie kafla pokrywano podkładem. Barwa powierzchni szkliwionej osiągano bądź przez bezpośredni dodatek pigmentów do szkliwa ołowiowego bądź jest to warstewka z pigmentem kładziona na podkład przed szkliwieniem.
15
Content available remote Parametry klejów do płytek
PL
Oferta każdej dużej firmy produkującej kleje do płytek składa się z co najmniej kilkunastu różnych produktów tego typu. Różnorodność ta zamiast ułatwić wybór, często czyni go trudniejszym.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 68. Remont z marsylką w tle
PL
Jedną z zalet dachówek, decydującą zresztą o ich popularności, jest ich wymienialność. Dachówki można mianowicie dość łatwo zdjąć z dachu i w razie potrzeby wymienić popsute egzemplarze lub przełożyć całe połacie. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że nie ma problemu z ich dostępnością.
17
Content available remote Wykonywanie okładziny ceramicznej
PL
Marny glazurnik potrafi spartaczyć robotę, używając najlepszej zaprawy, dobry rzemieślnik zrobi cuda, używając najtańszego kleju. Osiągnie to dzięki doświadczeniu i rozwadze. Bez względu jednak na to, czy jest się dobrym, czy początkującym wykonawcą, warto korzystać z różnorodności zapraw dostępnych na rynku i umieć wybrać właściwą, uwzględniając czynniki oddziałujące na okładzinę.
PL
W styczniu tego roku ukazały się wytyczne "Verbundabdichtungen" Hinweise fur die Ausfuhrung von flussig zu verarbeitenden Yerbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Auften-bereich" [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie - stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. W artykule przed.stawimy zmiany w tych wytycznych w stosunku do ostatniego ich wydania.
19
Content available remote Dlaczego płytki się odspajają?
PL
Dzięki rozwojowi technologii coraz powszechniejsze jest stosowanie tworzyw gipsowych do wykańczania wnętrz umożliwiające również układanie okładzin ceramicznych na takich podłożach. Problemem jest jednak nieprzestrzeganie zasad poprawnego projektowania oraz wykonawstwa, które skutkuje odspajaniem płytek.
20
Content available remote Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek - uzupełnienie
PL
W poprzednim numerze IZOLACJI ukazał się artykuł "Zmiany w normach dotyczących klejów do płytek", w którym opisaliśmy zmiany normalizacyjne związane z wdrażaniem różnych dokumentów odniesienia [aprobat, norm] dla klejów do płytek. Szczególnie wiele miejsca poświęciliśmy na omówienie nowej normy PN-EN 12004:2008.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.