Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceny biletów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
PL
Współczesne wyzwania w zakresie usług komunikacji zbiorowej wskazują na konieczność łączenia kwestii kształtowania cen przewozów zbiorowych ze zintegrowanym systemem zarządzania usługami publicznymi w mieście. Rozwiązaniem spełniającym ważną rolę w tym zakresie jest system taryfowy usług przewozowych, który integruje przewozy w układzie komunikacyjnym miasta oraz oddziałuje, poprzez cenę, na atrakcyjność świadczonych usług. Celem rozważań ujętych w artykule jest analiza porównawcza systemów taryfowych w wybranych miastach w Polsce, jako elementu zintegrowanego zarządzania usługami publicznymi.
EN
Contemporary challenges for public transport services indicate the need to connect the issue of collective transport pricing with integrated management of public services in the city. The solution which is having an important role in this respect is the transport service tariff system that integrates the communication system of transport in the city and affected by the price, the attractiveness of the services provided. The aim of the considerations contained in the article is a comparative analysis of tariff systems in selected cities in Poland , as part of an integrated management of public services.
3
Content available remote Szacunek dla pasażera, czyli komunikacja w kryzysie
PL
Czy transport publiczny może mieć dobrą prasę, gdy rosną ceny biletów, sypią się rozkłady jazdy, a stan taboru wciąż jest daleki od doskonałości? Czy głos przewoźników i organizatorów komunikacji ma szansę być usłyszany, gdy internetowe fora pęcznieją od niepochlebnych opinii? Specjaliści od kształtowania wizerunku przekonują, że z kryzysowych sytuacji można nie tylko wyjść obronną ręką, ale i przekuć je w sukces. Warunkiem jest postawienie na profesjonalną, przemyślaną i konsekwentną komunikację z otoczeniem, którego ważną częścią są media.
PL
W artykule omówiono sytuację na rynku pasażerskich przewozów drogowych, jaka istnieje od pewnego czasu w połączeniach relacji Kraków–Katowice. Oba miasta są stolicami największych ośrodków naukowych, kulturalnych, handlowych, przemysłowych i turystycznych na południu Polski. Położone są w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, a dzięki dobrze rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej możliwa jest szybka podróż między miastami. Sprawia to, że od pewnego czasu obserwuje się zwiększone zainteresowanie podróżnych przejazdami na wyżej wymienionym odcinku. Czy jednak wzrostowi popytu towarzyszy wzrost jakości świadczonych usług? W artykule przedstawiono zastaną sytuację i dokonano analizy ofert poszczególnych przewoźników drogowych.
EN
The situation on market of passenger car transport that exists from some time in Cracow–Katowice connections was talked over in the paper. Both cities are the capitals of the largest scientific, cultural, trade, industrial and touristic centres on south of Poland. They are laid in comparatively small distance, and thanks to well developed road and railway net, a quick trip between those cities is theoretically possible. It causes the increase of passengers’ interest in journeys on above-mentioned route, being observed from some time. Is, however, the growth of demand accompanied by the quality of rendered services? In the paper existing situation and analysis of individual carriers’ offers has been introduced.
5
Content available remote Systemy taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym w Europie
PL
Klasyfikacja taryf w miejskim transporcie zbiorowym. Rodzaje taryf stosowanych w Europie. Przykłady różnych rozwiązań. Taryfy w transporcie miejskim w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów.
EN
Classification of tariffs in urban transport. Kinds of tariffs applied in Europe. Examples of various solutions. Tariffs in urban transport in Poland in the light of other countries experiences.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.