Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switched motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modifications of construction of rolling rotor switched reluctance motors
EN
The work presents the design calculation and measurements of the Rolling Rotor Switched Reluctance Motor (RRSRM) for large torque/low speed applications. The design calculations for different motor constructions are made. The best model of RRSRM is finally determined. The static torque, no-load, load and thermal characteristics of the prototype motor were measured. The analysis of calculation and measurement results is presented. In addition, numerous suggestions for industrial applications are put forward.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia projektowe i wyniki pomiarów silników reluktancyjnych przełączalnych z toczącym się wirnikiem przeznaczonych do napędów o dużym momencie i małej prędkości obrotowej. Obliczenia projektowe wykonano dla silników o różnych konstrukcjach. W rezultacie określono najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne silnika, dla którego wyznaczono eksperymentalnie charakterystyki momentu statycznego, biegu jałowego, obciążenia oraz nagrzewania. Przedstawiono analizę wyników obliczeń i pomiarów. Podano liczne sugestie dotyczące przemysłowych zastosowań omawianych silników.
2
Content available remote Analiza uszkodzeń elektrycznych silników reluktancyjnych przełączalnych
PL
W pracy przedstawiono metodę diagnostyki uszkodzeń elektrycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) w oparciu o analizę harmoniczną prądów. Omówiono klasyfikację uszkodzeń elektrycznych SRM, dla silnika SRM o konstrukcji 6/4 przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych w warunkach pracy normalnej oraz dla wybranych uszkodzeń elektrycznych i asymetrii sterowania. Typ uszkodzenia elektrycznego maszyny określano na podstawie zawartości wyższych harmonicznych w prądzie źródła. Zamieszczono wnioski.
EN
Diagnostic method of electrical faults in switched reluctance motors (SRM) based on current harmonics analysis is presented in this paper. The classification of electrical faults in SRM's has been discussed, simulation model and laboratory test stand presented. For the SRM motor of 6/4 design the conclusions drawn from the tests conducted both in the simulated and laboratory conditions for regular operation and selected electrical faults. The electrical fault type found in the machine was determined on the content of harmonics of higher order in the source current. The conclusions are included.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych silników reluktancyjnych przełączalnych (SRM) - 8/6 dla pracy ustalonej przy niesymetrii szczeliny powietrznej. Obliczenia wykonano metodą polowo-obwodową. Z obliczeń polowych otrzymano rozkłady strumieni i momentów elektromagnetycznych w funkcji prądów i położenia wirnika. Z obliczeń obwodowych przy sterowaniu jednopulsowym silnika uzyskano przebiegi czasowe prądów i momentów. Rozpatrzono wpływ niesymetrii na przebiegi czasowe prądów i momentów, a także na parametry eksploatacyjne silnika.
EN
The paper presents simulation results of investigations of 8/6 SRM with unsymmetrical air gap operating in steady state. The calculations were carried out by the field circuit method. From the field calculations there were obtained distributions of the fluxes and electromagnetic torques as a function of the rotor currents and position. From the circuit calculations at one-pulse control there were obtained waveforms of currents and torques. The influence of asymmetry on the waveforms of currents and torques as well as on the motor performance was considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.