Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smart city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The paper presents analysis of Södra Munksjön project in terms of smart solutions. It was created for Swedish city Jönköping. Jönköping was highly placed in European Smart Cities rankings for medium-sized cities in EU. Both the project and development strategy of Jönköping commune do not mention smart solutions or smart city as a development strategy. Despite this, in the case of a project, sustainable solutions are identical to smart solutions.
PL
Artykuł przedstawia analizę projektu Södra Munksjön pod kątem rozwiązań wpisujących się w ideę smart city. Projekt jest realizowany w szwedzkim mieście Jönköping, które znalazło się na listach rankingowych European Smart Cities dla średniej wielkości miast UE, zajmując wysokie pozycje. Zarówno projekt jak i strategia rozwoju gminy nie odnoszą się bezpośrednio do smart city. Pomimo to w przypadku projektu rozwiązania zrównoważone są tożsame z rozwiązaniami smart.
PL
W artykule przedstawiono architekturę i implementację systemu monitorowania ruchu ulicznego. Zastosowano w nim identyfikatory RFID do rozpoznawania pojazdów, w tym specjalnego znaczenia, jak karetki pogotowia, autobusy miejskie, pojazdy z obniżoną emisją spalin. Dane o ruchu są przesyłane do usługi IoT Hub w chmurze obliczeniowej Azure. Na ich podstawie dokonywana jest analiza sytuacji drogowych i podejmowane decyzje dotyczące sterowania ruchem ulicznym. Informacje sterujące są zwrotnie kierowane do urządzeń sterujących ruchem za pomocą świateł ulicznych, barier, tablic informacyjnych. W artykule opisano sposób komunikacji z chmurą obliczeniową oraz możliwości realizacji algorytmów monitorowania i sterowania ruchem za pomocą IoT Hub.
EN
The article presents the architecture and implementation of a street traffic monitoring system. It uses RFID identifiers to recognize vehicles, including special meaning, such as ambulances, city buses, vehicles with reduced exhaust gas emissions. Traffic data is sent to the IoT Hub service in the Azure cloud. On their basis, road situations are analyzed and decisions are made regarding traffic control. Control information is fed back to traffic control devices by means of street lights, barriers, information boards. The article describes the method of communication with the computing cloud and the possibilities of implementing traffic monitoring and control algorithms using IoT Hub.
PL
Premiera nowej kasowej produkcji o superbohaterach zbiegła się z publikacją tego artykułu. Żal nie wykorzystać takiej analogii, bo w świecie nowoczesnych technologii nadal jest ogromna przestrzeń na wykorzystanie pozytywnych supermocy. W filmie Liga Sprawiedliwości Z. Snydera pięcioro herosów łączy siły, aby wprowadzić ład i porządek w zagrożonym świecie. W zdigitalizowanej rzeczywistości istnieje potrzeba równie jednomyślnej zespołowości.
PL
Koncepcja smart city robi w ostatniej dekadzie ogromną karierę. Wśród niezliczonej ilości propozycji dotyczących rozwiązań związanych z logistyką miejską, logistyką ostatniej mili, dronami czy chociażby pojazdami autonomicznymi2, dość często pomija się kwestię ochrony środowiska, jako nieodzownego elementu transformacji miast na miarę XXI wieku. W artykule postaram się przeanalizować różne koncepcje prawne dotyczące prawa do czystego środowiska.
PL
Miasto smart to miasto świadome swoich zasobów, świadome potrzeb swoich mieszkańców, gotowe do podejmowania ambitnych wyzwań i ulepszania wszystkich aspektów jego funkcjonowania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców.
PL
Na początku XXI wieku działania w obszarze logistyki miejskiej koncentrowały się głównie na projektowaniu rozwiązań dotyczących zmniejszenia kongestii oraz poszukiwaniu panaceum na odciążenie miast od transportu ciężarowego. Jednym ze sztandarowych – bez wątpienia przydatnych rozwiązań – było projektowanie optymalnych zatoczek miejskich, jako elementów infrastruktury miejskiej usprawniających dostawy do sklepów. Od kilku lat obserwujemy rosnący udział innowacji opartych na Big Data, co świadczy o tym, że potencjał wykorzystania narzędzi ICT jest wręcz nieograniczony, a inicjatywy różnych miast, takie jak tworzenie tzw. city labów, zasługują na uwagę.
XX
Poniższe zestawienie jest próbą inwentaryzacji wiedzy o ciekawych wdrożeniach w tytułowym obszarze. Naszym zamierzeniem było ukazanie różnorodności i szerokiego spektrum inicjatyw podejmowanych w różnych krajach. Prezentowane projekty były, są lub będą realizowane zarówno przez duże konsorcja w wielu miastach, jak i przez władze miast wspólnie z firmami jako inicjatywy lokalne, pilotaże - ograniczone do jednego ośrodka miejskiego (lub nawet jednej dzielnicy). Wspólnym mianownikiem i swego rodzaju „kryterium wyboru” jest nie tylko innowacyjność, ale przede wszystkim wysoka użyteczność rozwiązań, które będą służyły poprawie życia mieszkańców i ochronie środowiska.
PL
O szansach i zagrożeniach, jakie niesie 5G, o możliwościach rozwoju gospodarki, rynku pracy i o tym, które z polskich miast można już zaliczyć do smart cities, mówią eksperci firmy Orange Polska - Agnieszka Zawistowska, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży odpowiedzialna za branże Transport i Logistyka w pionie B2B oraz Artur Piecha, Dyrektor Marketingu ds. Klientów Kluczowych i Klientów Korporacyjnych.
PL
Po dniu w pracy lubimy odpocząć w wygodnym fotelu czy na sofie. Wiemy, że o dobrej jakości przestrzeni w domu świadczą m.in. komfortowe meble. Ta logika sprawdza się również w budowaniu inteligentnegi miasta (ang. smart city).
EN
Purpose: This paper raises theoretical issues related to the functioning of cities that are determined as smart in order to find a better operational definition for further research. Design/methodology/approach: In search of the essence of the term, the paper refers to variety of definitions of smart city, and also to the theoretical models in operation enabling the measurement and comparison of indicators among urban areas in the different world locations. The analysis was performed on three rankings: Cities in Motion Index, Mercer Quality of Living, Arcadis The Sustainable Index. Findings: The conclusions indicate that the Smart City concept is connected with sustainable development more than to the quality of life. The city rankings concerning the highest life quality is completely different from the hierarchy of smart cities. Originality/value: The paper extends the definition of smart city and it may be valuable for researchers who develop the concept of smart city in their research.
11
EN
Purpose: discussion on threats to the right to privacy and measures of its legal protection in a smart city. Design/methodology/approach: analysis of legal provisions and socio-economic context. Findings: there are significant threats to the right to privacy in a smart city, posed by both private and public entities. There are, however, relevant national and EU regulations that protect the individuals. Those are usually sufficient, but can limit further development of smart cities. Originality/value: brief analysis of the existing threats to the right to privacy in a smart city, as well as indication of legal protection measures that apply and which, in some cases, may limit the development of a smart city in a long-term. The starting point for an in-depth analysis of future legal changes in national and EU law.
EN
Purpose: More than half of the world's population lives in urban areas. These areas cover only 2% of the earth's surface. 65% of global GDP is produced here, and more than 75% of global greenhouse gases are emitted from this area. This causes huge management problems and requires a transformation of urban life. The reconstruction of a city's functioning methods requires innovative solutions based on digital technologies and cooperation between all stakeholder groups. This article attempts to indicate the relationship and interaction between new urbanisation and the smart city concept and Industry 4.0 technologies. Design/methodology/approach: The article is theoretical and is based on a review of literature and examples in the implementation of 4.0 technology in a smart city. Findings: Interactions and integration of urbanisation processes and development of new technologies contribute to the change of the new smart city infrastructure. Modern information technologies help improve a city's functioning, not only for the better use of resources and improving transport systems, but also to improve energy efficiency and sustainable urban development. On the other hand, a smart city, accumulating social capital and attracting financial resources, has become the preferred place for the location of business. Therefore, this concept supports the new industrialisation. Originality/value: The survey provided an answer to the question related to the scope of use of Industry 4.0 by a smart city. It was pointed out that these tools are of key importance for urban development. They give city managers tips on strategic directions of development, suggesting that Industry 4.0 instruments should be prioritised.
EN
Purpose: The main purpose of the article is to identify the economic conditions for the development of smart cities in Poland and their changes over time. Design/methodology/approach: To achieve this goal, the first part of the article presents the distinguishing features of a smart city. Then, in national and international terms, the regions in which such units develop most dynamically and most often are indicated. In the second part of the article, the analysis of economic conditions is limited to Poland in the Voivodeship system. In the course of the study, budget data of Polish communes from 2003-2017 are used. The study covers the level of income per capita, as well as property and investment expenses, while looking for regularities and features that predispose a given region for creating smart cities. At the end, tips are formulated with the orientation both at supporting the idea of developing smart cities in Poland and preventing economic exclusion of those regions that are currently not actively participating in their creation. Findings: The incomes of communes in Poland in all researched Voivodeships in the years 2003-2017 systematically increased. The overall increase in the value of income per capita over the fifteen year research period ranged from 78% to almost 120%. However, the fastest income growth rate concerned Voivodeships with the largest number of smart cities (already existing and listed in international rankings and classifications) and the highest absolute income per capita. These were the Masovian and Pomeranian Voivodeships, which, in connection with the above, can be considered the most entitled to create smart cities in Poland. Originality/value: The research on financial aspects of smart cities development is rarely analyzed in literature and practice, therefore the results and conclusions fill the existing gap and contribute to municipal economics and management, especially in Poland.
14
Content available remote The selective treatment of municipal waste – a challenge for the architect
EN
Contemporary civilisation has an obsession for consuming more and more goods. This, combined with the packaging habbits of suppliers, results in the emergence of increasingly large amounts of waste in Poland. The collection, selection and utilisation of this waste are becoming more and more significant, expensive and logistically complicated problems. In Poland, municipal utilities enterprises are responsible for solving these problems. However, as the space occupied by the collection, storage and disposal of waste is becoming larger, architects and urban planners should also consider being involved in providing solutions. This article presents figures and legal regulations related to the subject of municipal waste management in Poland. They are correlated with the methods of selective waste collection in Polish housing estates. Scientific research that was performed in housing estates is also presented; this research was aimed at checking the quality of existing urban and architectural solutions for municipal waste collection points. The article moves on to present good practices – examples of beneficial solutions for selective waste collection in selected European countries, such as Sweden and Italy. In order to carry out preliminary analyses of how to solve the functional and aesthetic issues related to housing waste collection points as part of the didactic classes at the Faculty of Architecture, of SUT, research exercises were conducted on the subject of developing a concept for new containers in a housing estate. Based on the received work (65 drawings) elements can be noticed that students most often paid attention to. Based on the conducted research and analysis, conclusions were reached regarding the methods of aestheticisation of district selective waste collection points and fundamental problems related to their design.
EN
In the Mediterranean area, there are hundreds of ancient cities that have ceased to exist, and millions of valuable parts of buildings and sculptures remain hidden or abandoned. This resource requires special care and protection. There is probably a much larger part of this resource, as yet unexposed to view, remaining to be discovered. A number of historic buildings remain underground or underwater, and are not properly protected against damage or robbery. Protected areas, with limited access due to the potential occurrence of ancient monuments underground or underwater, should be designated. In order to assess the range of occurrence of such monuments from bygone cultures, it is necessary to carry out specialized field studies. The author indicates that smart digital technologies, such as digital maps of the area, satellite and aerial photographs and electromagnetic georadar surveys, could be used for such research.
PL
W rejonie Morza Śródziemnego istnieją setki starożytnych miast, które przestały istnieć, a miliony cennych części budynków i rzeźb pozostają ukryte lub opuszczone. Ten zasób wymaga specjalnej opieki i ochrony. Prawdopodobnie do odkrycia pozostaje jeszcze znacznie większa część tego zasobu, jeszcze nieodkryta. Wiele historycznych budynków pozostaje pod ziemią lub pod wodą i nie jest odpowiednio chronionych przed zniszczeniem lub rabunkiem. Należy wyznaczyć obszary chronione, do których dostęp jest ograniczony ze względu na potencjalne występowanie starożytnych zabytków pod ziemią lub pod wodą. Aby ocenić zasięg występowania takich zabytków z minionych kultur, konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań terenowych. Autor wskazuje, że do takich badań można by wykorzystać inteligentne technologie cyfrowe, takie jak cyfrowe mapy terenu, zdjęcia satelitarne i lotnicze oraz georadary elektromagnetyczne.
PL
Chyba nie ma drugiego takiego miasta na świecie: świetnie zorganizowane, czyste, bezpieczne, z największą liczbą smart rozwiązań. To także metropolia zaskakująca harmonijnym i wszechobecnie panującym połączeniem tradycji z nowymi technologiami. Tu naprawdę jest czym się inspirować!
PL
Setki miast na świecie chwali się zastosowaniem nowych technologii, które pomagają samorządom w sprawniejszym zarządzaniu obszarami publicznymi, wdrażaniu strategii środowiskowych, usprawnień komunikacyjnych czy rozwiązań energetycznych. Jednak prawdziwie smart mogą być tylko wtedy, gdy wprowadzane zmiany mają realny wpływ na życie i dobre samopoczucie mieszkańców. Tak dzieje się w Oslo.
PL
Nowy Jork to metropolia bolesnych kontrastów. Obok olbrzymich korków, walających się śmieci, pluskiew w metrze i bezdomnych znajdziemy tu najpotężniejsze budynki i światowe korporacje, słynne teatry i galerie sztuki. Czy można nazwać ją smart city?
PL
Pierwszy konkurs Smart Cities Challenge dla kanadyjskich miast rozstrzygnięto w 2019 r. Triumf święcił Montreal, otrzymując najwyższą dotację, bo 50 mln dolarów na realizację przedstawionego programu. Jako główne cele dalszego rozwoju inteligentnego miasta wskazano w nim poprawę mobilności i lepszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności. Uznano, że są to priorytetowe i uzupełniające się aspekty dla podniesienia jakości życia obywateli.
PL
Rozwiązania smart city będą się rozwijać. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobilnej transmisji danych, pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się też możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii. Wsparciem dla samorządów będą otwarte interfejsy programistyczne, pomagające łączyć urządzenia oraz kreować rozwiązania.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.