Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAPM model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony szacowaniu kosztu kapitału własnego przy użyciu trzywskaźnikowego modelu Famy i Frencha (3FM). Proponowany model w odróżnieniu od modelu bazowego CAPM jest bardziej wiarygodny, a wyniki są bardziej precyzyjne. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono jego cel. W drugiej części autor publikacji przedstawił trzywskaźnikowy model Famy i Frencha, a mianowicie sposób ustalania kosztu kapitału własnego przy jego zastosowaniu. W kolejnej części opracowania przedstawiono wykorzystanie omawianego modelu dla wybranych polskich spółek górniczych. Zakładając, że analizowany model jest bardziej wiarygodny aniżeli model tradycyjny, należy stwierdzić, że koszt kapitału własnego wybranych polskich spółek górniczych określony przy wykorzystaniu modelu CAPM jest nieco zaniżony, niemniej jednak różnice te nie są znaczące. Ostatnia część artykułu to podsumowanie. Artykuł zamyka spis wykorzystanej literatury.
EN
The article addresses estimating the cost of equity capital using the Fama-French Three Factor Model (3FM). The proposed model, unlike the base CAPM model, is more credible and the results are more accurate. The article consists of four parts. The introduction refers to the aim of the paper. In the second part the author has presented the Fama-French Three Factor Model, namely how to determine the cost of equity capital by its application. The next part shows the use of the model for selected Polish mining companies. Assuming that the analyzed model is more reliable than the traditional one, it should be noted that the cost of equity capital of selected Polish mining companies determined using the CAPM model is a bit underestimated, however, these differences are not significant. The last part of the article is its summary. The paper is completed with the list of used literature.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony szacowaniu kosztu kapitału własnego przy użyciu trzywskaźnikowego modelu Fama - French (3FM). Proponowany model, w odróżnieniu od modelu bazowego CAPM, jest bardziej wiarygodny, a wyniki są bardziej precyzyjne. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono jego cel. W drugiej części autor publikacji przedstawił trzywskaźnikowy model Fama - French, a mianowicie sposób ustalania kosztu kapitału własnego przy jego zastosowaniu. W kolejnej części opracowania przedstawiono wykorzystanie omawianego modelu dla wybranych polskich spółek górniczych. Zakładając, iż analizowany model jest bardziej wiarygodny aniżeli model tradycyjny, należy stwierdzić, iż koszt kapitału własnego wybranych polskich spółek górniczych przy wykorzystaniu modelu CAPM jest nieco zaniżony, niemniej jednak różnice te nie są znaczące. Ostatnia część artykułu to podsumowanie. Artykuł został zamknięty spisem literatury wykorzystanej do jego opracowania.
EN
The article was dedicated to estimate the cost of equity using the Fama and French Three Factor Model (3FM). The proposed model, unlike the base model CAPM, is more credible and the results are more accurate. Article consists of four parts. In the introduction to the article its purpose has been defined. In the second part the application of Fama and French Three Factor Model in determining the cost of equity capital has been presented. In the next part present the using of the model for selected Polish mining companies. The assumption that the analysed model is more reliable than the traditional model, at the same time should emphasize, that the cost of equity capital of selected Polish mining companies estimated with using the CAPM model, is a bit on the lower side, however, these differences are not significant. The last part of the article is a summary. The article ends with the list of literature used to write this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.