Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standard 802.11
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Wi-Fi networks using NS-3 simulator
EN
Network simulators are the next generation of programs for the analysis of various electronic circuits extending the idea of analog and digital circuit’s simulators. Due to the high degree of integration of electronic circuits used for the construction of network devices, signal analysis is not justified. In the case of network analysis, phenomena and processes occurring in network devices are examined. There are many simulators for various purposes, mainly for educational and research ones. Simulator, which is primarily used in the study of new developments, is the network simulator NS-3. The authors analyzed the possibility of installing NS-3 under Windows and Linux operating systems, assessed the possibility of 802.11 network analyses and performed the analysis using the hidden-station network model.
PL
Symulatory sieciowe są następną generacją programów do analizy różnych układów elektronicznych po symulatorach układów analogowych i cyfrowych. Ze względu na duży stopień integracji układów elektronicznych, wykorzystywanych do budowy urządzeń sieciowych, analiza sygnałów nie ma uzasadnienia. W przypadku analizy sieci bada się zjawiska i procesy zachodzące w urządzeniach sieciowych. Powstało wiele symulatorów o różnym przeznaczeniu, głównie do celów edukacyjnych i naukowo–badawczych. Symulatorem, który jest wykorzystywany w badaniu nowych opracowań jest symulator sieciowy NS-3. Autorzy przeanalizowali możliwość instalacji NS-3 z wykorzystaniem systemów operacyjnych Windows i Linux, ocenili możliwości analizy sieci w standardzie 802.11 oraz wykonali analizy z wykorzystaniem modelu sieci hidden-station.
EN
Due to the structure and functionality of Media Access layer of the 802.11 standard and the necessity of fighting for access by the stations the collisions are something unavoidable. The high number of collisions could impact the system throughput. The authors used two methods for potential collision ratio calculation First the mathematical model than the simulation sheet with Monte Carlo statistical method. The results of both methods were compared.
PL
Ze względu na strukturę i funkcjonalność warstwy MAC standardu 802.11 oraz konieczność walki o uzyskanie dostępu do nośnika przez stacje, kolizje są zjawiskiem nieuniknionym. Duża liczba kolizji może wpływać na przepływność systemu Autorzy wykorzystali dwie metody do wyliczenia potencjalnej liczby kolizji. Pierwsza metoda opierała się na modelu matematycznym, w drugiej wykorzystano symulacje z zastosowaniem arkusza obliczeniowego i statystycznej metody Monte Carlo. Porównano wyniki uzyskane za pomocą obu metod.
PL
W artykule opisano podatność sieci komputerowych standardu 802.11 na włamania. Przedstawiono metody zabezpieczeń oraz metody ich łamania.
PL
W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji liczby i rozmieszczenia punktów dostępowych sieci bezprzewodowej pracującej w standardzie 802.11 w obiekcie budowlanym. Omówiono podstawy ustalania poziomu sygnału w obszarze odziaływania sieci 802.11 z zastosowaniem wytycznych zawartych w zaleceniu ITU-R P. 1238-6. Do praktycznej realizacji zadania wykorzystano stochastyczną metodę Monte Carlo. Na podstawie opracowanego algorytmu w języku C# zaimplementowano aplikację umożliwiającą definiowanie geometrii i parametrów materiałowych obiektu oraz minimalizację przyjętej funkcji celu.
EN
This paper presents an algorithm for optimizing the number and distribution of wireless access points in 802.11 in buildings. Were discussed basis for determining the signal level in the area of 802.11 reacting with the guidelines contained in Recommendation ITU-R P. 1238-6. For the practical realization of the tasks were used stochastic Monte Carlo method. On the basis of the algorithm an application was implemented. It was developed in C # language and enables to define the geometry and material parameters of the facility to minimize the objective function adopted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.