Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fish
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przetwórstwo rybne jest ważnym elementem sektora produkcji żywności UE. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dla przetwórstwa ryb i owoców morza kategorii surowców, określając ich aktualną dostępność dla przemysłu. Ze względu na malejące dostawy najważniejszych dla przetwórstwa gatunków (dorsz, tuńczyk, łosoś, krewetki) ich ceny w ostatnich latach wzrosły, a efektem jest ograniczenie popytu na wytwarzane z nich produkty i mniej dynamiczny niż poprzednio rozwój przemysłu.
EN
The fish processing industry is a significant EU food production sector. The article reviews the most vital resources for the fish and seafood processing industry at the same time evaluating their current accessibility for the industry. Due to the decreasing supply of the vital for the industry species [cod, tuna, salmon, shrimp] their prices in the recent years have increased resulting in the lowered demand on the manufactured product which in turn leads to less dynamic development of industry than before.
PL
W diecie przeciętnego konsumenta obserwuje się przewagę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) omega-6 (np. linolowego, LA), co prowadzi do niedoborów kwasów omega-3 (np. α-linolenowego, ALA; dokozaheksaenowego, DHA; eikozapentaenowego, EPA). Powszechnie stosowane oleje roślinne, tj. słonecznikowy, rzepakowy czy sojowy, zawierają dużo PUFA omega-6. Ze względu na szereg korzyści zdrowotnych zaleca się wzbogacanie diety w źródła PUFA omega-3. Kwas ALA można dostarczyć w postaci np. oleju lnianego, nasion chia, orzechów czy zielonych warzyw. Znaczące ilości DHA i EPA występują w rybach morskich. Alternatywne źrodła PUFA omega-3 to mikroalgi, rośliny transgeniczne bądź owady jadalne, których konsumpcja nie jest zbyt duża, dlatego praktykuje się wzbogacanie w PUFA omega-3 żywności tradycyjnej, np. produktów mlecznych, wypieków, tłuszczów do pieczenia i smarowania pieczywa, sosów czy napojów. Poza ich bezpośrednim dodatkiem do produktów stosuje się tzw. biofortyfikację, czyli wprowadzanie NNKT omega-3 do pasz trzody chlewnej (mięso), krów mlecznych (mleko) czy kur niosek (jaja). Produkty z dużą zawartością PUFA omega-3, po spełnieniu określonych wymagań, mogą być zaliczane do żywności funkcjonalnej.
EN
In the diet of the average consumer, the predominance of omega-6 (e.g. linoleic, LA) polyunsaturated fatty acids (PUFA) is observed, which leads to deficiencies of omega-3 (e.g., α-linolenic, ALA; docosahexaenoic, DHA; eicosapentaenoic, EPA). Commonly used vegetable oils, such as sunflower, rapeseed and soybean oils, contain a lot of PUFA omega-6. Due to a number of health benefits, it is recommended to enrich the diet with PUFA omega-3 sources. ALA acid can be supplied by consumption e.g. linseed oil, chia seeds, nuts or green vegetables. Significant amounts PUFA omega-3 are microalgae, transgenic plants or edible insects, the consumption of which is not very high, therefore nowadays traditional foods are enriched with PUFA omega-3, e.g. dairy products, baked goods, baking fats and spreads, sauces, and beverages. Currently also so-called biofortification is being used. It is the addition of omega-3 EFAs to feed of pigs (meat), dairy cows (milk) or laying hens (eggs). Products with a high content of PUFA omega-3, after meeting certain requirements, can be classified as functional food.
RU
Predlagaetsâ rešenie differencial’noogo uravneniâ dviženiâ ryby na vibroploskosti čislennym metodom, kotoryj daet vozmožnost’ ocenit’ putem virtual’nogo eksperimenta vliânie frikcionnyh harakteristik ryby na dinamiku processa. Ustanovlen naibolee racional’nyj režim vibroperemeŝeniâ, razrabotany rekomendacii po podboru frikcionnoj pary „ryba-material tehnologičeskoj poverhnosti” s koefficientom treniâ v oblasti malyh značenij.
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie równania różniczkowego ruchu ryb na płaszczyźnie wibracyjnej metodą numeryczną, co umożliwia ocenę za pomocą wirtualnego eksperymentu wpływu cech tarcia ryb na dynamikę procesu. Ustalono najbardziej racjonalny tryb przemieszczania drgań, opracowano zalecenia dotyczące wyboru pary ciernej „materiał rybny -powierzchnia technologiczna” o współczynniku tarcia w obszarze małych wartości.
EN
Hashimoto disease is one of the most commonly recognized autoimmune and endocrine diseases. The development and the course of the ailment depends on a variety of factors, nutritional among other things. Fish and fish-based products contain nutrients regulating the homeostasis of thyroid hormones and the immune system functions. The paper provides up-to-date knowledge on the mechanisms of effects exerted by nutrients contained in fish on the thyroid functions and thyroid-released hormones, and on the course of inflammation in this gland. Familiarity with these issues is necessary for a proper planning of nutrition in Hashimoto-affected patients.
PL
Choroba Hashimoto jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób autoimmunologicznych i endokrynnych. Rozwój i przebieg schorzenia zależy od wielu czynników, w tym żywieniowych. Ryby i ich przetwory są produktami zawierającymi składniki regulujące homeostazę hormonów tarczycy i funkcjonowanie układu odpornościowego. W artykule scharakteryzowano aktualną wiedzę na temat mechanizmów wpływu składników zawartych w rybach na działanie tarczycy i wydzielanych przez nią hormonów oraz przebieg procesu zapalnego w gruczole. Ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego planowania żywienia dla osób z chorobą Hashimoto.
EN
We have determined how Crustacea, zebra mussels (Dreissena polymorpha), fish and nutrients affect the trophic state in mesocosms filled with water collected from the pelagic zone of a eutrophic lake. We hypothesized that the pool of nutrients would increase both directly due to the input of phosphorus and nitrogen and/or indirectly due to the introduction of animal biomass. We used trophic state indices based on the abundance and species structure of rotifers to assess changes in the trophic state in mesocosms. The role of small detritophages in rotifer communities increased as a result of treatments. Our results clearly demonstrated that D. polymorpha was able to reduce the trophic status of mesocosm waters as indicated by reduced rotifer trophic state indices regardless of interactions with other treatment factors. Contrary to our expectations, neither the nutrients added at the beginning of the experiment nor the introduction of crustaceans or fish affected the rotifer trophic indices.
EN
Epizoic diatom communities were studied on four turtle species (Chelonia mydas L., Eretmochelys imbricata L., Lepidochelys olivacea Eschscholtz and Dermochelys coriacea Vandelli) from the Eastern Caribbean, the Equatorial West Atlantic and the South Pacific. In the present study, we focused on one taxon of Navicula Bory de Saint-Vincent, described here as a new taxon, which was found on seven individuals of Dermochelys coriacea and one individual of Lepidochelys olivacea in French Guiana. The new Navicula taxon was found neither on Chelonia mydas (83 specimens examined) nor Eretmochelys imbricata (13 specimens examined). Furthermore, the new taxon appears to have a restricted biogeography, as so far it has only been reported from French Guiana. A species of Navicula is reported for the first time as a supposedly exclusive epizoic taxon. Navicula dermochelycola sp. nov. is characterized in detail; its ultrastructure is described and compared with other members of Navicula.
EN
In this study, muscle samples collected from Planiliza subviridis (Valenciennes, 1836) and Ellochelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) caught on the Balochistan coast (Damb Harbor) between January and December 2015 (during the northeast monsoon, post-monsoon and pre-monsoon seasons, and the southwest monsoon) were analyzed to determine concentrations of heavy metals: iron, zinc, copper, manganese, cadmium and lead by an atomic absorption spectrophotometer, expressed per unit of dry weight of each sample. The average measured level of Fe, Zn, Cu, Mn, Cd and Pb for P. subviridis was 26.70 ± 11.49 μg g-1, 13.82 ± 4.56 μg g-1, 1.66 ± 0.84 μg g-1, 0.24 ± 0.10 μg g-1, 0.06 ± 0.07 μg g-1 and 0.17 ± 0.14 μg g-1, respectively. The average level of the same metals for E. vaigiensis was 29.26 ± 10.18 μg g-1, 18.85 ± 6.28 μg g-1, 2.18 ± 1.01 μg g-1, 0.32 ± 0.14 μg g-1, 0.25 ± 0.11 μg g-1 and 0.30 ± 0.12 μg g-1, respectively. The highest Pb accumulation (0.56 μg g-1 and 0.61 μg g-1) detected in P. subviridis and E. vaigiensis is above the limit value (0.50 μg g-1) reported by FAO, hence the accumulation of Pb in these two fish species should be monitored in the future.
EN
Increasing anthropopressure affects natural ecosystems and may express itself in regional or spot contamination of water and soil environment. The quality of ground and surface waters depends to a large extent on drainage area management, where biogenic substances (i.e. nitrogen, phosphorus and potassium) are transported with surface run-offs to the environment. The article discusses results of studies on the drainage area of Lake Czolnowskie (Zachodniopomorskie Province). Studies covered physical and chemical assessment of soil conditions and water quality; additionally, fish was caught using two independent methods - gillnets and power generator (pursuant to CEN EN 14011 2003 and PN-EN 14011 2006). Results obtained confirm regular run-off of biogenic materials from the surface of farmed drainage area to Lake Czolnowskie. During the period of studies, the reservoir was exposed to i.e. reduction of water oxygen (3.56 mg/dm3) and permanently elevated level of general phosphorus (0.15-0.27 mg/dm3) and ammonium acid (0.16-0.27 mg/dm3), which degraded the quality of life for ichthyofauna inhabiting the lake.
EN
This study aimed to develop a chromatographic method to quantitatively determine phenol in fish tissues. This method involves solvent extraction of acidified samples, followed by derivatization to phenyl acetate and analysis with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC–MS). Phenol in a representative tissue sample (belly, gill, or renal tubules), which was homogenized with 2 N sulfuric acid, was extracted with ethyl acetate and derivatized to phenyl acetate using acetic anhydride and K2CO3 in water. An n-butyl acetate extract was injected into the GC–MS. The linearity (r2) of the calibration curve was greater than 0.996. The analytical repeatability, which is expressed as the relative standard deviation, was less than 6.14%, and the recovery was greater than 96.3%. The method detection limit and the limit of quantitation were 8.0 μg/kg and 26 μg/kg, respectively. The proposed method is also applicable to the analysis of other biological tissues for phenol and its analogs, such as pentachlorophenol.
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
EN
The objective of the paper was to assess the trace elements content (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni and Pb) in gills, muscles, gonads and liver in two fish species from two bays (Karantinna and Balalaklava) in the region of Sevastopol. Concentration of the investigated elements in the obtained solutions and water were determined with the absorption atomic spectrometry method with electro-thermal atomization. Levels of heavy metals differed in two locations. Differences due to fish species were slight. Water from both locations included the investigated elements in the amounts that indicated anthropogenic en-richment. Concentration of the investigated elements in fish liver was in the order from the lowest Pb < Cd < Cr < Mn < Ni < Cu < Fe. In case of gonads, the content was in the order Cd < Pb < Mn < Cr < Ni < Cu < Fe, while in muscles and gills it was respectively Cd < Pb < Cr < Mn < Cu < Ni < Fe and Cd < Pb < Cr < Cu < Ni < Mn < Fe. The concluded contents of all investigated elements in particular fish organs were characteristic for ecosystems changed into anthropogenic. Critical values of the concentration of the investigated metals in muscles were not exceeded from the point of view of fish use for food.
PL
Celem pracy była ocena zawartości pierwiastków śladowych (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni i Pb) w skrzelach, mięśniach, gonadach i wątrobie w dwóch gatunkach ryb pochodzących z dwóch zatok (Karantinna i Bałakława) zlokalizowanych w okolicach Sewastopola. Stężenie badanych pierwiastków w uzyskanych roztworach oraz w wodzie oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną. Poziomy metali ciężkich różniły się pomiędzy obydwiema lokalizacjami. W mniejszym zakresie zaobserwowano zróżnicowanie ze względu na gatunek ryb. Woda z obydwu lokalizacji zawierała badane pierwiastki w ilościach wskazujących na antropogeniczne wzbogacenie. Concentration of the investigated elements in fish liver was from the lowest Pb < Cd < Cr < Mn < Ni < Cu < Fe. W przypadku gonad, zawartości kształtowały się w kolejności Cd < Pb < Mn < Cr < Ni < Cu < Fe, natomiast w mięśniach i skrzelach odpowiednio Cd < Pb < Cr < Mn < Cu < Ni < Fe i Cd < Pb < Cr < Cu < Ni < Mn < Fe. Stwierdzone zawartości wszystkich badanych pierwiastków w poszczególnych organach ryb były charakterystyczne dla ekosystemów przekształconych antropogenicznie. Nie stwierdzono przekroczenia wartości krytycznych stężenia badanych metali w mięśniach ryb, z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania na cele spożywcze.
EN
Monitoring studies of ichthyofauna, in particular non-indigenous species, are an important element of research on aquatic ecosystems. This information is essential for modelling population growth and predicting rates of expansion, quantifying ecological impacts and assessing the efficacy of removal and control strategies. Actually, the most compelling fish invasion in Polish freshwaters is arguably the accidental introduction of the topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva). Age and lengths structure, condition factor and growth rate of the invasive populations of the topmouth gudgeon from small Polish rivers was examined. The samples were collected from the rivers: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) and Wardynka (n = 101) soon after the invasion was recorded (2017). Estimated ages of topmouth gudgeon ranged from 1+ to 3+ for the Myśla River, from 1+ do 4+ for the Molnica River, and from 1+ to 5+ for the Wardynka River. The fish from the Molnica River was characterised by the lowest total and standard length (TL, SL), weight, and highest condition. The results of back-calculations and the parameters of von Bertalanffy’s growth equation revealed distinct disproportions in the standard length (mm) in individual age groups (Molnica River: Lt = 54.94 [1 – e–0.68885 (1 – 0.003404)], Myśla River: Lt = 55.39 [1 – e–0.74921 (1 – 0.030962)], Wardynka River: Lt = 66.33 [1 – e–0.69348 (1 – 0.369505)]). The introduction of the topmouth gudgeon occurred in the upper and medium sectors of small rivers, but in subsequent years the species migrated to new sites further downstream and this may have affected the native ichthyofauna.
PL
Badania monitoringowe ichtiofauny, w szczególności gatunków nierodzimych, są ważnym elementem badań nad ekosystemami wodnymi. Informacje te są niezbędne do modelowania wzrostu populacji i przewidywania tempa ekspansji, ilościowego określania skutków ekologicznych i oceny skuteczności strategii eliminacji tych ryb z wód rodzimych oraz ich kontroli. Jednym z najbardziej interesujących gatunków inwazyjnych w świecie ryb w polskich słodkowodnych wodach jest prawdopodobnie przypadkowe wprowadzenie czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva). W pracy analizowano strukturę wieku i długości, współczynnik kondycji i tempo wzrostu inwazyjnych populacji czebaczków amurskich z małych cieków w Polsce. Ryby złowiono w 2017 r. z rzek: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) i Wardynka (n = 101). Szacowany wiek czebaczków amurskich wynosił od 1+ do 3+ (Myśla), od 1+ do 4+ (Molnica) i od 1+ do 5+ (Wardynka). Ryby z Molnicy cechowały się najmniejszą długością całkowitą i długością ciała (TL, SL) oraz masą osobniczą. Odczyty wsteczne i parametry równania wzrostu von Bertalanffy’ego ujawniły wyraźne dysproporcje w długości całkowitej w poszczególnych grupach wiekowych (rzeka Molnica: Lt = 54,94 [1 – e–0,68885 (1 – 0,003404)], rzeka Myśla: Lt = 55,39 [1 – e–0,74921 (1 – 0,030962)], rzeka Wardynka: Lt = 66,33 [1 – e–0,69348 (1 – 0,369505)]). Wprowadzenie czebaczka amurskiego miało miejsce w górnej i środkowej strefie małych cieków, ale w kolejnych latach gatunek ten może migrować do nowych miejsc zlokalizowanych w dolnych odcinkach rzek i może wpływać na rodzimą ichtiofaunę.
EN
The studies were conducted in the summers of 2017 and 2018 on three watercourses in Central and North-Western Poland, the where maintenance works involving disposal of sediment and silt were performed in the autumn of 2017. Monitoring of the ichthyofauna in the Rurzyca River and the Tywa River before (year 2017) and after the maintenance works (year 2018) indicated a decrease in the number of species. Altogether, 23 fish species were caught in all the watercourses. Out of these, 12 species were not recorded after the studied rivers had been dredged. A slight decrease in the number of fish species was observed in each studied river after the maintenance works. The values of physicochemical parameters obtained for each watercourse indicate a low quality of the waters. After silt had been removed from the watercourses, lower N-NO3values were observed at most research sites, whereas the N-NH4+ values increased significantly (except for one site on the Kanał Habdziński). Additionally, high volumes of P-PO43-were observed (except for sites 2 and 3 on the Kanał Habdziński and site 2 on the Rurzyca River). Maintenance works performed on small watercourses have a negative impact on the quality of waters and a less significant impact on the number of fish and biodiversity. This appears to be connected with migration of fish in the river during the maintenance works and avoidance of the consequent unfavourable conditions to gradually return to their habitats afterwards.
EN
Fossil vertebrate remains from the Keuper unit in the vicinity of the village of Krasiejów have been analyzed for almost two decades. However, the main goal of these works was focused mainly on large vertebrates. Here the authors present the first description of microvertebrate fossils from that site. The collection of around 5,000 specimens is mainly comprised of teeth and scales. The most numerous remains belong to osteichthyans: dipnoans (Ptychoceratodus and cf. Arganodus), palaeoniscids, semionotids, redfieldiids and chondrichthyans, such as Lonchidion sp., which is the first indisputable record of that genus in the Upper Triassic of Poland and the first shark at the Krasiejów locality. Tetrapod fossils consist of temnospondyl amphibians, rhynchocephalian lepidosauromorphs and archosauromorphs. Among them, temnospondyl amphibian remains are the most numerous and are represented mostly by Metoposaurus. However, on the basis of diversity in tooth morphotypes, the occurrence of other taxa cannot be excluded. Rhynchocephalians are composed of 7 fragmentary jaw morphotypes with dentition, which could indicate high taxonomic diversity (cf. Planocephalosaurus, cf. Diphydontosaurus and cf. Clevosaurus). The most varied fossil group was assigned to the archosauromorphs. The authors can distinguish at least 19 teeth morphotypes, which show similarities to the dentition of: protorosaurians (cf. Tanystropheidae), pseudosuchians (cf. Protecovasaurus, cf. Revueltosaurus), early crocodylomorphs and basal sauropodomorph dinosaurs. The first occurrence of a theropod dinosaur and cynodonts at the Krasiejów locality is also recorded. However, their remains are very rare. These new records show a high taxonomic diversity at the Krasiejów locality that contributes to our deeper understanding of Late Triassic ecosystem of Poland.
EN
An accurate, sensitive, and reproducible high-performance liquid chromatographic method with diode array detection has been developed for simultaneous determination of erythromycin, clarithromycin, and azithromycin residues in fish muscles. Analysis was carried out using a Shodex Asahipak high-performance liquid chromatography (HPLC) column, monitoring was at 210 nm and a mobile phase consisting of a mixture of acetonitrile and phosphate buffer (pH 11 ± 0.05) in the ratio of 60:40 (v/v). Solid-phase extraction method was used in samples extraction and purification. Recoveries were in the range 72.0–92.2% with relative standard deviation (RSD) from 2.3% to 8.3%. This method was validated for fish muscles in aquaculture following the commission decision 2002/657/EC criteria. It is demonstrated that the new method is robust for detection and quantification of the three macrolides residues. Decision limit (CCα) was from 214 to 228 μg/kg and capacity of detection (CCβ) was from 228 to 256 μg/kg.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry określające presję połowową na 8 niewielkich zbiornikach wodnych na terenach rolniczych w województwie zachodniopomorskim. Oceniono warunki siedliskowe ryb i zróżnicowanie chemiczne wód w poszczególnych zbiornikach. Przedstawiono ichtiofaunę złowioną przez wędkarzy w każdym akwenie, określono współczynnik stałości występowania (Ci) i dominacji (Di) gatunków. Badania hydrochemiczne nie wykazały podwyższonego poziomu biogenów w badanych zbiornikach wodnych w porównaniu z akwenami o większej powierzchni. Łącznie ze wszystkich 8 zbiorników w dwuletnim cyklu badawczym odłowiono 501 ryb należących do 9 gatunków. Wśród złowionych ryb zanotowano największą liczbę karasi pospolitych (Carassius carassius L.), których łącznie w okresie dwóch lat badań złowiono 127 szt. Nieco mniej odłowiono okoni (Perca fluviatilis L.) i płoci (Rutilus rutilus L.) – w obu przypadkach po 92 osobniki. Największą wartość współczynnika dominacji odnotowano w odniesieniu do karasia pospolitego (25,25%), a najmniejszy – jazia (Leuciscus idus L.) (0,20%). Również największe wartości współczynnika stałości występowania (Ci) stwierdzono w przypadku karasia pospolitego (87,5%) i nieznacznie niższy – lina (Tinca tinca L.) (75,0%). W dwuletnim cyklu prowadzonych badań rozdano 99 ankiet wędkarskich, a zbiornikiem wodnym, na którym poławiało najwięcej wędkarzy, był ZW1 (35 wędkarzy).
EN
The article presents the basic parameters determining the fishing pressure on 8 ponds located on agricultural areas in West Pomeranian Region. The habitat conditions of fishes were assessed and the hydrochemical differentiation of individual ponds was given. The ichthyofauna caught by anglers in each ponds was presented, coefficient of occurrence (Ci) and dominance of ichthyofauna (Di) were determined. Hydrochemical studies did not show elevated nutrient levels in each reservoir water. In total, from all 8 ponds in a two-year study cycle, 501 fish belonging to 9 species were caught. Among the fish caught by anglers, the largest number of crucian carp (Carassius carassius L.) was recorded, a total of 127 fish of this species were caught in two years of research. Then the most frequently caught fish were perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus L.) – in both cases 92 individuals. The highest dominance coefficient was recorded in crucian carp (25.25%), and the lowest was recorded in ide (0.20%). Also, the highest values of coefficients of constancy were found in crucian carp (87.5%), and tench (75.0%). In a two-year cycle of research, 99 angling questionnaires were distributed, and ZW1 (35 anglers) was the largest water reservoir with the largest number of anglers.
PL
Artykuł zawiera przegląd znanych i stosowanych sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb. Na jego podstawie opracowano założenia badań modelowych nad opracowaniem prostego rozwiązania technicznego pozwalającego na ograniczenie strat mięsa przy cięciu.
EN
The paper presents overview of known and used in fish processing methods for cutting frozen fish products. On its basis, the assumptions of model research on the development of a simple technical solution allowing to limit meat losses during cutting were elaborated.
EN
The present work was designed to assess the contamination level in the coastal of Annaba, following the spectrophotometric determination of the level of some metallic elements (Fe, Cu, Pb, Zn, Ni and Cd) in the sediments along an increasing bathymetric gradient (10 m and 20 m), as well as in the biological indicator grey mullet (Mugil cephalus) muscle. During the winter period (2014), 12 surface sediment samples, and a total of 24 fish were collected. Once the samples are dried, crushed and sieved, 0.5 g dry weight of each sample was added to concentrated acids. The results showed that the levels of some metals are superior to the recommended guideline values, and consequently the sediment of this bay is contaminated by iron, lead and copper. The contamination index (CI) showed a general tendency in the concentration of the studied metals as follows: Fe > Pb > Cu > Zn > Ni > Cd, since the most studied metals occurred at higher concentration in depth (20 m). However, the average concentrations of metals in fishes were found to be as the following order: Fe > Zn > Pb > Cu > Ni > Cd. The consumption of fish from some contaminated sites can be dangerous because concentrations of lead, cadmium and zinc exceed the international standards. Moreover, the strong positive correlation observed between the metallic elements of sediments and fishes confirm that these metals resulted from the similar sources of the anthropic activities, such as domestic, port, industrial and agricultural waste discharges. This is confirmed by the determined of pollution load index (PLI) parameter. Conclusively, a regular monitoring program of heavy metal is recommended for protecting these organisms, and to reduce the environmental risks.
PL
W pracy oceniono poziom zanieczyszczenia strefy przybrzeżnej w okolicach Annaby na podstawie spektrofotometrycznych analiz metali (Fe, Cu, Pb, Zn, Ni and Cd) w osadach na różnej głębokości (10 i 20 m) i w mięśniach cefala pospolitego (Mugil cephalus) jako organizmu wskaźnikowego. W okresie zimowym (2014 r.) zebrano 12 próbek osadów powierzchniowych i łącznie 24 ryby. Po wysuszeniu, pokruszeniu i przesianiu próbek do stężonych kwasów dodano 0,5 g suchej masy każdej próbki. Wyniki dowodzą, że stężenie niektórych metali przekracza dopuszczalne normy, a osady w zatoce są zanieczyszczone żelazem, ołowiem i miedzią. Wskaźnik zanieczyszczenia (CI) kształtował się następująco: Fe > Pb > Cu > Zn > Ni > Cd, przy czym większe stężenie większości metali notowano na głębokości 20 m. Średnie stężenie metali w mięśniach ryb układało się natomiast w porządku: Fe > Zn > Pb > Cu > Ni > Cd. Konsumpcja ryb z niektórych skażonych stanowisk może być niebezpieczna, ponieważ stężenie ołowiu, kadmu i cynku przekracza międzynarodowe standardy. Ponadto, silna dodatnia korelacja między stężeniem metali w osadach i w rybach dowodzi, że metale te pochodzą z tych samych antropogenicznych źródeł takich jak zrzuty ścieków bytowych, portowych, przemysłowych i rolniczych. Potwierdza to oznaczony wskaźnik ładunku zanieczyszczeń (PLI). W podsumowaniu zaleca się wdrożenie regularnego programu monitoringu w celu ochrony organizmów wodnych i ograniczenia ryzyka środowiskowego.
PL
Monitoring rzek pod kątem stanu i składu gatunkowego ichtiofauny stanowi jedną z form prowadzenia gospodarki rybackiej wód otwartych. Badania prowadzono na 10-ciu wytypowanych do prac utrzymaniowych ciekach, miały na celu nie tylko określenie składu i zagęszczenia ryb rodzimych i inwazyjnych, ale również poprzez określenie Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego (EFI+) ocenę stanu ekologicznego wyznaczonych stanowisk w małych ciekach wodnych położonych w dorzeczach Wisły i Odry. W wyniku prowadzonych prac inwentaryzacyjnych odłowiono łącznie 1405 ryb, należących do 24 gatunków. Dominowały gatunki rodzime, jednakże 19% złowionych ryb stanowiły gatunki inwazyjne. Najczęściej spotykanym gatunkiem była płoć (Rutilis rutilus), ale najliczniej notowano kiełbie (Gobio gobio). Na badanych stanowiskach maksymalna wartość Europejskiego Wskaźnika Ocena składu i stanu ichtiofauny niewielkich cieków środkowej i zachodniej polski przy zastosowaniu europejskiego wskaźnika ichtiologicznego (EFI+) Ichtiologicznego wyniosła 0,868. Po podziale na klasy według wartości wskaźnika EFI+ zanotowano, że na większości badanych stanowisk, na których stwierdzono ryby (24 z 28 stanowisk) wartość EFI+ mieściła się w klasie 0,00 - 0,40. Ta stosunkowo mała wartość, świadczyła o słabym stanie siedlisk dla ryb, czego potwierdzeniem były niskie klasy stanu ekologicznego na poszczególnych stanowiskach badawczych. Tylko w przypadku stanowiska 1 na rzece Tywa oraz stanowiska 3 na rzece Czarna-Cedron zanotowano 2 klasę jakości wód. Klasę 3 określono na stanowisku 3 na rzece Tywa. Aż na 15 stanowiskach badawczych stwierdzono klasę 5, która określa zły stan siedlisk ryb i małą ich bioróżnorodność.
EN
River monitoring for the status and species composition of ichthyofauna is one of the forms of open water fisheries management. Research conducted on 10 selected for maintenance works of small rivers was to determine the composition and density of native and invasive fish and estimating the European Fish Index (EFI +) to assess the ecological status of designated sites in these rivers located in the Vistula and Oder basin. A total of 1405 fish, belonging to 24 species, were captured. Native species predominated, however, 19% of the fish caught were invasive species. The most common species was roach (Rutilus rutilus), but the most numerous was the gudgeon (Gobio gobio). At the researched stations, the maximum value of the EFI+ amounted to 0.868. After division into classes according to the value of the EFI + index, the majority of investigated sites where fish were found (24 of 28 sites), the EFI + value was between 0.00 to 0.40. This relatively small value indicated a poor condition of fish habitats, which was confirmed by low classes of ecological status at individual sites. Only in the case of the 1st position in the Tywa river and the 3rd position in the Czarna-Cedron river, there was a water quality class 2. Class 3 was determined at station 3 in the Tywa River. As many as 15 sites have found class 5, which determines the poor condition of fish habitats and low biodiversity.
PL
W Unii Europejskiej od 31 grudnia 2016 r. jest obowiązkowe podanie informacji o wartości odżywczej konserw rybnych. Ryby i produkty rybne charakteryzują się naturalną zmiennością zawartości tłuszczu oraz profilu kwasów tłuszczowych. W artykule podano, które czynniki wpływają na naturalną zmienność wartości odżywczej ryb i produktów rybnych, oraz zaprezentowano wyniki badań wartości odżywczej dziesięciu rodzajów konserw rybnych. Wyniki badań potwierdziły, że konserwy rybne są źródłem łatwostrawnego białka oraz prozdrowotnych kwasów tłuszczowych omega-3.
EN
In the European Union countries, the indication of nutritional value on the labels of canned fish products has been obligatory since December 31.2016. Fish and seafood products are characterized by a natural seasonal variation in fat level and fatty acid profile. In this paper, factors affecting the nutritional value of fish and fish products were indicated and the results of the studies on the nutritional value of 10 kinds of canned fish products were presented. The mentioned results of the studies have confirmed that the canned fish products are the source of digestible protein and health-promoting omega-3 fatty acids.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.