Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomoc państwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono pomoc publiczną w UE w szerszym kontekście, tj. jako element polityki konkurencji realizowanej przez to ugrupowanie. Omówiono regulacje przyjęte przez władze unijne, dotyczące dopuszczalności stosowania pomocy państwa. Wskazano podjęte w ostatnich latach działania zmierzające do racjonalizacji wydatków na pomoc publiczną w celu zwiększenia ich efektywności i wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej.
EN
Public aid in the European Union in broaden context, i.e. as an element of competition policy realized by this group were discussed in the article. Regulations accepted by EU authorities concerning admissibility of state aid application have been discussed. Undertaken last years activities tending to rationalization of expenses for public aid for enlarging of their effectiveness and rise of European economics competitiveness purposes have been pointed out.
2
Content available remote Sektor górnictwa węgla kamiennego a dochody i wydatki budżetu państwa
PL
Artykuł jest próbą wykorzystania metody bilansu dochodów publicznych. W opracowaniu zobrazowano cyrkulację pieniądza między podmiotami działającymi w sektorze górnictwa węglowego a budżetem i funduszami państwowymi. Oszacowano wysokość wydatków, jakie poniesione zostały z budżetu państwa na rzecz górnictwa węgla kamiennego i wpływów, jakie sektor ten przekazał do kasy publicznej w 2001 r. Wskazano na potrzebę oceny społecznych efektów działań podejmowanych w ramach nowych programów restrukturyzacyjnych.
EN
The paper is an attempt of utilisation of the public revenues balance method. The paper illustrates money circulation between economic units operating in hard coal sector and the Sate Budget and Sate Funds. It assesses the magnitude of expenditures incurred by the State Budget for the benefit of hard coal industry and revenues that this sector contributed to the State Budget in 2001. It indicates the need for assessment of social effects of the activities undertaken within the new restructuring programmes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.