Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności absorpcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2
EN
Zinc oxide was obtained by precipitation from solutions of KOH and Zn(CH3COO)2. The effect of excessive presence of one of the reagents and temperature on the physico-chemical properties, structure and size of zinc oxide particles was analysed. The main aim of the study was to establish the optimum conditions of precipitation that would ensure getting the uniform particles of zinc oxide of the minimum diameter. The zinc oxide obtained had particles of nano- and micrometric size. The adsorption/desorption isotherms indicated the mesoporous character of the product. The wettability of ZnO obtained was determined first of all by the morphology and particle size.
PL
Tlenek cynku został otrzymany w wyniku wytrącenia z roztworów KOH i Zn(CH3COO)2. Analizowano wpływ nadmiarowej objętości jednego z reagentów i temperatury na fizykochemiczne właściwości otrzymanego materiału. Głównym celem badań było ustalenie optymalnych warunków prowadzenia procesu tak aby otrzymać jednakowe cząstki tlenku cynku o minimalnej średnicy. Otrzymany tlenek cynku miał wymiary cząstek w nano i mikrometrycznej skali. Izotermy adsorpcji i desorpcji wskazują, że produkt ma mesoporowaty charakter. W pierwszym rzędzie została określona zwilżalność otrzymanego tlenku cynku.
PL
W pracy przedstawiono różne metody nawilżania i obróbki termicznej obłuszczonych ziarniaków pszenicy miękkiej i ich wpływ na niektóre właściwości fizyczne. Określano wilgotność początkową i końcową (po procesach obróbki termicznej) badanych obiektów oraz ich wytrzymałość mechaniczną (na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków na maszynie Instron). Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do dalszej obróbki (preparowania), dającej możliwości ich szerszego wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presented the different methods of humidification and thermal processing of dehulled soft wheat grain and their influence on some physical grain features. The initial and final moisture contents (before and after thermal processing) of tested objects were determined as well as their mechanical strength (uniaxial compression test of particular grains in the Instron apparatus). The research was directed towards the preparation of grain to further processing (preparation) and extended use in the food industry.
PL
W pracy przedstawiono zachowanie się i zakres zmian wilgotności wybranych ziarniaków pod wpływem zabiegów wodno-cieplnych. Określano zmiany wilgotności i zdolności absorpcyjne tych obiektów w zależności od czasu przetrzymywania ich w dwu różnych jogurtach Badania ukierunkowano pod kątem doboru odpowiedniego poziomu wilgotności początkowej i końcowej zapewniającej najkorzystniejsze warunki, cechy fizyczne i własności konsumpcyjne ziarniaków zanurzonych w jogurtach.
EN
Paper presented the behaviour of selected cereal grains and the range of changes in their moisture content depending on the hydro-thermal treatments. Changes of moisture content and absorption ability of these objects were determined as affected by the time of keeping them in two different yoghurts. The investigations were directed towards selecting the adequate initial and final moisture contents ensuring best condition, proper physical features and consumption usability of the grains sunk in yoghurts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.