Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-mail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mimo, że Internet nie został stworzony z myślą o anonimowości, wielu użytkowników publikujących komentarze na forach dyskusyjnych pod różnymi pseudonimami ma nadzieję, że pozostaną anonimowi. W artykule przedstawiony został atak, którego celem jest ujawnienie adresów e-mail użytkowników wybranego serwisu internetowego wykorzystującego Gravatara. Pokazana została metodologia przeprowadzenia ataku oraz zaprezentowane zostały jego rezultaty. Atak ten ma na celu uświadomienie czytelników, że publikując komentarze na stronach korzystających z usług Gravatara, są narażeni na ujawnienie adresów e-mail, a w niektórych przypadkach nawet na pełną identyfikację.
EN
Although the Internet has not been created for anonymity, many users posting comments on blogs hope that they will remain anonymous. The article presents an attack on revealing the e-mail addresses of users posting comments on the sample website using Gravatar. This attack aims to make readers aware of the fact that by posting comments on sites using Gravatara services, we are exposed to the disclosure of our e-mail addresses and sometimes even of our real identity.
2
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
PL
W artykule podjęto temat wdrożenia systemu marketingu automatycznego w przedsiębiorstwie usługowym. Przedmiotem rozważań jest realizacja przedsięwzięcia prowadzącego do zmiany systemu używanego przy wysyłce wiadomości e-mail do pojedynczych niezidentyfikowanych odbiorców. Autor w szczególności zwrócił uwagę na trudności, z jakimi wiązało się wdrożenie nowego systemu oraz przyczyny powstawania opóźnień podczas prowadzonych prac. W opracowaniu wskazano słabe punkty wdrożenia i ścieżkę, która pomogłaby uniknąć większości problemów.
EN
The study presents implementation of marketing automation system in service company. The subject matter is realization of project which leads to change of e-mail marketing system. This system is used in company to send message to unidentified recipients. On the one hand author has paid particular attention to difficulty, that was connected with implementation of new system, but on the other hand author show the causes of delays. In study author pointed out the week points of implementation process and the path that could be much better.
EN
Pedagogical experiment showed that the author's method of distance learning by exam, carried out using e-mail, allowing students to correct their exam works and, consequently to raise their grades, is effective in case of difficult transfer tasks, increases motivation of learners and fosters durable knowledge. The efficacy of the method depends on encouragements addressed to all students to take the attempts to raise their grades. It is advisable to conduct further research into ways and forms of their use. The study confirmed that e-mail can be an effective tool for communication between student and her/his teacher.
EN
Since 2005, in IUNG-PIB [Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute] work on the construction of the "Decision support system in plant production" (DSSPP) has been conducted. The purpose of the system is to generate information for agricultural producers, advisers, administration, etc. The DSSPP includes the yield forecast module (YFM), which implements in SQL language the yield forecast models of the selected crops developed at the Institute. As a supplement to the YFM, an application for generation of reports on yield forecasts was built with the use of the models. Reports in text and spreadsheet form are sent by e-mail to designated recipients. The application extends the YFM functionality adjusting information to the recipient's needs (selection of crops and localities). The tests conducted on the application showed conformity of the results generated by the reporting application and the yield forecast module.
PL
Od 2005 roku w IUNG-PIB prowadzone są prace nad budową "Systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej" (SWDPR), przeznaczonego do generowania informacji dla producentów rolnych, doradców, administracji, itd. W skład SWDPR wchodzi moduł prognozowania plonów (MPP), implementujący w języku SQL modele plonowania wybranych roślin uprawnych opracowane w Instytucie. Jako uzupełnienie MPP zbudowano aplikację do generowania raportów o prognozach plonowania roślin uprawnych, wykorzystując modele pochodzące z MPP. Raporty w formie tekstowej i w arkuszu kalkulacyjnym są przesyłane drogą elektroniczną do określonych odbiorców. Aplikacja rozszerza funkcjonalność MPP umożliwiając dostosowanie informacji do potrzeb odbiorcy (wybór uprawy i miejscowości). Testowanie aplikacji pozwoliło stwierdzić zgodność wyników generowanych przez aplikację raportującą i moduł prognozowania plonów.
PL
Poczta elektroniczna w standardzie SMTP jest jednym z głównych środków przesyłania informacji w Internecie. Dlatego też kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo systemów e-mail. Opisano zaimplementowany w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej system filtracji poczty KCMail charakteryzujący się: uniwersalnością reguł filtracji, odpornością na przypadkowe lub rozmyślnie wprowadzone błędy formatu wiadomości oraz wysoką wydajnością. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na licencji typu open source.
EN
E-mail in the SMTP format is one of the major means of information exchange in the Internet - that is why the security of e-mail systems is the key issue. This paper describes "KCMail" - an e-mail filtering system implemented in the Institute of Computer Science (Warsaw University of Technology) with the following major features: universal set of filtering rules, resistance to random and malicious e-mail format and high performance. The system is freely available as an open source software.
PL
Gwałtowny rozwój Internetu, a w szczególności upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu spowodowały poszerzenie wachlarza usług internetowych, w tym transakcji biznesowych, ale także wzrost działalności parakryminalnej lub kryminalnej. Zabezpieczenie obiektów informatycznych takich jak lokalne sieci biznesu, serwerownie lub grupy użytkowników stało się naczelnym zadaniem służb informatycznych. Bezpieczeństwo przesyłu danych po sieciach publicznych jest też istotnym elementem strategii bezpieczeństwa w informatyce. W ostatnim okresie nasiliły się zagrożenia, których celem stała się w szczególności poczta elektroniczna. Zalew niepożądaną pocztą powoduje straty ekonomiczne dla przedsiębiorstw i staje się elementem utrudniającym użytkowanie Internetu, a nawet grożącym całkowitym jego sparaliżowaniem. Opracowano wiele metod rozpoznawania i zwalczania tych zagrożeń, ale zaczyna przeważać pogląd, że najskuteczniejsze są rozwiązania urządzeniowe. Podano sposoby rozwiązaniaskutecznych zabezpieczeń oraz przedyskutowano kroki mające na celu redukcję ryzyka.
EN
Rapid growth of the Internet, and wide spread of broadband access to the Internet in particular, created wide range of Internet serv-ices including business transactions, but also caused increase of malicious or even criminal activities. Securing IT objects such as business LANs, server clusters, or groups of users became a paramount task of IT departments. Security of data transferred over public networks is an important issue in IT security strategy as well. Recently we are observing noticeable increase of threats targeting e-mail in particular. Flood of unwanted messages in enterprise e-mails causes decrease in productivity, besides being annoying, to a point where it threatens to make e-mail unusable. Multiple technology solutions have been created helping in recognizing and eliminating spam. Many people share the belief that the most effective solution to this problem is by means of security appliances. Specific security solutions were discussed as well as security protectionprocedures.
8
Content available remote SMSFC - Secure Mailing System for Corporation
EN
The objective of this article is to present a novel system for a secure mail exchange within a corporation. The applied solution is general enough to be implemented using a standard POP3 mail exchange protocol. Despite the fact that POP3 protocol is considered to be unsafe, in our approach no mail message in the corporate network is ever left in the plain format. It is encrypted at the moment of its transmission and while it is stored in user mailboxes. Hence, it is useless for an intruder who could possibly intercept encrypted data. The system under consideration been devised and realized at the Institute of Computer Science at the Technical University of Lodz, Poland.
9
Content available Ochrona antywirusowa poczty elektronicznej
PL
Zwrócono uwagę na coraz groźniejszy problem wirusów przenoszonych pocztą elektroniczną, które zagrażają systemom komputerowym. Opisano ochronę utworzoną w Instytucie Łączności z użyciem programów Amavis oraz Sophos Anti-Virus, zainstalowanych na serwerze pocztowym.
EN
Many viruses are deliver with an emails. Article describes email protection on mail server in National Institute of Telecommunications. It describes how to install and congigure Amavis program with Sophos Anti-Virus scanner on Sendmail server.
EN
New tools of modern education, connected mainly with Internet, are described in the paper. Their characteristics, principles of application were discussed in succession. Evaluation trail of their usefulness was done. Possibilities of carrying on laboratory experiments and distance designing were described. Probe to foresee directions of further development of Internet tools in the educational process was done.
PL
Omówiono zagadnienia związane z unifikacją systemów przekazywania wiadomości - poczty głosowej, faksowej oraz e-mail.
EN
The paper deals with human factors and networking issues in unifying messaging services.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.