Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring jakości powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Inteligentny system sterowania ruchem drogowym, rozbudowa sieci szerokopasmowej, monitoring jakości powietrza, platforma e-usług dla mieszkańców – to zadania z zakresu smart city, które będą realizować władze Rudy Śląskiej.
PL
Praca prezentuje wyniki badań sprawności wentylacyjnej płuc przeprowadzonych w latach 2005-2006 wśród mieszkańców jednej z silniej obciążonych ruchem ulic Warszawy, przy uwzględnieniu wyników grupy kontrolnej, którą stanowili mieszkańcy obszarów pozamiejskich o niskich poziomach zanieczyszczeń powietrza. Stosując modele regresji logistycznej, oszacowano również ryzyko zachorowania z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) przy uwzględnieniu wybranych czynników.
EN
The article presents the pulmonary function test results made in 2005- 2006 among the inhabitants of one of the most busy roads in Warsaw, Poland. The results of tests made among rural area citizens (where the air pollutants concentrations were lower) were also taken into consideration. The rural area inhabitants were the control group. Using the logistic regression models, the risk of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), taking selected factors into account, was also evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów w przekroju jednej z bardziej obciążonych ruchem arterii komunikacyjnych Warszawy oraz pomiarów monitoringu jakości powietrza i podstawowych parametrów meteorologicznych. W celu precyzyjnego wyjaśnienia mechanizmu powiązania stężeń zanieczyszczeń powietrza z natężeniem ruchu i czynnikami meteorologicznymi na podstawie zebranych danych wykonano modele regresji wielokrotnej.
EN
Paper presents the results of vehicles density measurement made across one of the busiest road in Warsaw, Poland and air quality monitoring results as well as selected meteorological parameters. Collected data were used to build the multiple regression models in order to explain precisely the mechanism of the interrelation between air pollutants concentration, traffic density and meteorological conditions.
PL
W skutek działalności człowieka do atmosfery dostaje się coraz większa liczba substancji szkodliwych, uznanych za potencjalnie niebezpieczne dla organizmów żywych, głównie z uwagi na ich toksyczność. Do takich substancji zalicza się między innymi związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny). Są one obecne zarówno w atmosferze na obszarach zurbanizowanych, jak i na obszarach wiejskich (ze względu na transport atmosferyczny). Chcąc ocenić stopień narażenia populacji na obecność w powietrzu atmosferycznym analitów z grupy BTEX, niezbędne jest monitorowanie poziomu stężeń tych zanieczyszczeń. W ocenie jakości powietrza atmosferycznego pod względem zawartości analitów z grupy BTEX zastosowanie znajdują dwa podejścia: - wykorzystanie automatycznych analizatorów, umożliwiających uzyskanie informacji o stanie atmosfery w sposób ciągły lub quasi-ciągły; - wykorzystanie metodyk analitycznych, których bardzo ważnym elementem jest etap pobierania próbek, analitu z użyciem odpowiednich urządzeń dynamicznych lub pasywnych. Niezależnie jednak od stosowanego podejścia uzyskane informacje o stanie środowiska mogą zostać poddane dalszej obróbce, umożliwiającej: - modelowanie transportu zanieczyszczeń w środowisku atmosferycznym (przewidywanie poziomu stężeń zanieczyszczeń oraz kierunków ich rozprzestrzeniania), - mapowanie zanieczyszczeń (tworzenie map poziomu stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego). W pracy przedstawionoinformacje literaturowe dotyczące monitorowania poziomu stężeń związków z grupy BTEX z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej do pobierania analitów i mapowania poziomu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez te związki.
EN
Over the last years the use of different analytical and mathematical methods for ambient air quality monitoring bas been increased notably. A range of sampling techniques is used to measure pollutant concentration in urban area. Due to unquestionable advantages passive sampling is an increasingly common technique for assessment of ambient air quality. Particular attention bas been concerned on area of practical application of passive sampling to air quality monitoring. The classification of applied passive samplers and their use to make isoconcentration mars of VOCs in the ambient air was described. This article provides an overview of modeling and interpolation techniques used for assessing air quality in urban area. Especially dispersion models which are now widely use to pro vide information of present and future concentration levels of air pollution as well as temporal and spatial variations were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.