Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bentonite mats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono właściwości i zastosowanie mat bentonitowych. Przedstawiono wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określono, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.
EN
The article discusses the features and areas of application of clay geosynthetic barriers. It presents the results of studies on the relationship between the diameter and number of openings in the barrier, height of water column and flow rates. The effect of punch damage on GBR-C efficiency was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na przebicie geosyntetyków osłonowych i uszczelniających. Jako materiały osłonowe wybrano sześć typów geowłóknin o różnej grubości i gramaturze, materiały uszczelniające reprezentowane były przez dwa typy geomembran o różnej grubości i jeden rodzaj maty bentonitowej. Badania wykonano oddzielnie dla układu geowłóknin i geomembran oraz dla układu geowłóknin, geomembran i bentomaty. Pomiary prowadzone były zgodnie z normą PN-EN 14574. Wyniki badań wykazały, że wytrzymałość na przebicie układu geomembrana + geowłóknina wzrasta proporcjonalnie z grubością materiałów i zawiera się w przedziale od 0,73 do 2,62 kN w badaniu na sucho oraz od 0,76 do 2,88 kN przy badaniu próbek hydratyzowanych. Natomiast siła przebicia układu geowłóknina + geomembrana + mata bentonitowa zawiera się w przedziale od 1,48 do 5,19 kN w zależności od rodzaju geomembrany i geowłókniny.
EN
The paper presents results of punch strength tests of protecting and sealing geosynthetics. Six types of geotextiles of different thickness and basis weight were chosen as protecting materials, two types of geomembrans of different thickness and one type of bentonit mat represented sealing materials. The tests were carried out separately for a set of the geotextiles and the geomembranes and for a set of the geotextiles, geomembranes and the bentonit mat. The measurements were taken according to the standard: PN-EN 14574. The results of the tests showed, that the punch strength of the set geomembrane + geotextile increases in proportion to the thickness of the materials and ranges from 0.73 to 2.62 kN in the dry test and from 0.76 to 2.88 kN while testing hydratised samples. Whereas the punch force of the set geotextile + geomembrane + bentonit mat ranges between 1.48 and 5.19 kN depending on the type of geomembrane and geotextile.
3
Content available remote Zastosowanie bentonitów w budownictwie
PL
Bentonity należą do grupy skał osadowych. Są to glinokrzemiany - minerały ilaste, które tworzyły się na skutek procesów wietrzenia mezozoicznych i trzeciorzędowych tufów wulkanicznych w warunkach alkalicznych i silnie zasolonych. Ich charakterystyczną cechą jest duża zdolność pęcznienia w środowisku wodnym. Dla potrzeb budownictwa wykorzystano ją w technologiach hydroizolacyjnych.
4
Content available remote Obudowy wykopów fundamentowych : zastosowanie wyrobów z bentonitu sodowego
PL
Wykonanie wykopów fundamentowych bez umocnienia ścian, choć bywa pożądane ze względu na obniżenie kosztów, jest możliwe w przypadku niewielkiej ich głębokości w gruntach zwartych oraz w przypadku zastosowania w gruntach luźnych pochylenia skarp wykopu.
5
Content available remote Geomaty bentonitowe w uszczelnianiu gruntu
PL
Ekspansja przemysłu, rozwój intensywnych form rolnictwa oraz postępujące procesy urbanizacyjne skutkują lawinowo rosnącą „produkcją” odpadów cywilizacyjnych, które degradują środowisko naturalne. Jego ochrona przed skażeniami i zanieczyszczeniami jest więc sprawą nadrzędną.
6
Content available remote Maty bentonitowe do izolacji przeciwwodnych podziemnych części budynków
PL
Maty bentonitowe są materiałami uszczelniającymi produkowanymi w postaci warstwy geosyntetycznego kompozytu zawierającego naturalny bentonit. Działanie maty bentonitowej można porównać do odpowiedni przygotowanej metrowej warstwy dobrej jakości gliny układanej zgodnie z normą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.