Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacje interpersonalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Satysfakcja z pracy w ocenie pracowników przedsiębiorstw
PL
Tematyka artykułu odnosi się do satysfakcji pracowników wynikającej ze świadczenia pracy na rzecz pracobiorcy. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie satysfakcji z pracy i przywołano badania nad nią. W części empirycznej artykułu zaprezentowano wyniki badania zależności między wybranymi czynnikami satysfakcji z pracy a cechami socjodemograficznymi respondentów. Do czynników oddziałujących na satysfakcję z pracy zaliczono: samorealizację, relacje z przełożonymi i ze współpracownikami, posiadanie pracy (pewność pracy), organizację pracy oraz osiągnięcia zawodowe. Do cech socjodemograficznych następujące charakterystyki indywidualne jednostki: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko pracy, staż pracy zawodowej ogólny i aktualny staż pracy w badanym przedsiębiorstwie. Wykorzystane w publikacji metody badawcze obejmują analizę literatury oraz technikę ankiety. Do opisania wyników badań posłużono się programami: Excel oraz Statistica. Końcową część opracowania stanowią wnioski z badań.
EN
The subject matter of the article refers to the satisfaction of employees resulting from the provision of work through the employee. In the theoretical part, the concept of job satisfaction was defined and research on job satisfaction was invoked. In the empirical part of the article presented the results of a study on the relationship between selected factors of job satisfaction and socio-demographic characteristics of respondents. The factors included as those having influence on job satisfaction were: self-fulfillment, relationships with managers and co-workers, the concept of having a job (work certainty), work organization and professional achievement. And to the socio-demographic characteristics the individual characteristics of the individual were included: age, gender, place of residence, education, workplace, general work experience and current work experience in the surveyed enterprise. The research methods used in the publication include literature analysis and the survey technique. Excel and Statistica were used to describe the test results. The conclusions of the study are the final part of the paper.
3
Content available remote Korzyści pozytywnych relacji interpersonalnych dla pracodawcy i pracownika
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie obustronnych korzyści, tj. dla pracodawcy i pracownika, wynikających z występowania pozytywnych relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych. Zaznaczono również istotny wpływ menedżerów na kształtowanie tych relacji, a także oddziaływanie charakteru relacji menedżer-pracownik na jakość interakcji między pracownikami. W oparciu o studia literaturowe oraz wyniki przeprowa- dzonych badań empirycznych, potwierdzono istotność pozytywnych relacji interpersonalnych w funkcjonowaniu organizacji.
EN
Job satisfaction, defined as an employee s attitude to work, is an issue that has been of interest to many researchers since the 1930s. The factors affecting job satisfaction are both subjective and situational. In addition to working conditions, economic and social aspects of work and the nature of performed tasks, situational factors also include determinants in the area of interpersonal relationships. According to the author of this article, interpersonal relationships are one of the key areas of job satisfaction. The quality of relationships with superiors, staff, students, superiors’ management style and feedback are all factors of great importance especially in the case of job satisfaction among academics. In order to determine which of these factors within the area of interpersonal relationships crucially determine the job satisfaction of the academics of the National Defence University (NDU), a study was conducted by the method of a diagnostic survey using a questionnaire technique. Based on the obtained results, the key factors that determine the job satisfaction of this group of employees were indicated, and the overall level of job satisfaction among the academics of the National Defence University was determined.
5
Content available remote Emocje w relacjach interpersonalnych a rozwiązywanie konfliktów
EN
The main aim of this article is to locate emotions in a situation of conflict. It presents how emotions affect peoples in conflicts, in areas such as perception, memory, attention, thinking. There are different methods of dealing with emotions in situation of conflict. People are conscious and unconscious in situation of conflict concerned sources of conflicts, subjects, process and resolutions.
EN
Hospitals are frequently the main workplace in small or medium towns. Thus, the board of directors, who feel as employer monopolists, often commit many work irregularities. The author explains the role of staff in hospital management by analyzing his own researches which focus on the cult phenomena. The main aim of the researches was to reveal autocratic harassment of hospital workers in particular wards. The researches were carried out in three categories such as: job devotion, charismatic leadership, separation from reality, and they helped to reveal new factors which prove that corporation cult exists. The new factors were named as follows: non-financial job motivation, a strong po-sition of the boss as the factor which determines worker's loyalty.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.