Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule wykazano konieczność stosowania właściwych modeli lamp fluorescencyjnych już na etapie projektowania, współpracującego z lampą, statecznika elektronicznego. Model rezystancyjny o wykładniczej zależności od pobieranej mocy w wystarczająco dokładny sposób odzwierciedla nie tylko zależności napięciowo-prądowe układu, ale również pozwala określić wartość wskaźników energetycznych charakteryzujących współpracę układu z siecią zasilającą.
EN
In the paper, the need for using proper fluorescent lamp models yet at the stage of electronic ballast design has been proved. The resistance model with exponential dependence on the lamp power accurately enough represents not only the voltage-current relationships in the circuit but also enables to determine the values of parameters characterizing the circuit’s influence on the mains.
PL
W badaniach z dziedziny elektroniki przemysłowej niezbędne są często pomiary przyrzadów półprzewodnikowych mocy. W artykule przedstawiono opracowane i skonstruowane stanowisko pozwalające na prowadzenie pomiarów zgodnie z ogólnie przyjętymi wymaganiami. Podano przykłady jego zastosowania do badania diod wysokonapięciowych oraz współpracy kluczy półprzewodnikowych w konfiguracji mostka.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania lamp fluorescencyjnych w kontekście problemu projektowania elektronicznych stateczników do zasilania takich lamp. Rozważania ogólne zostały zilustrowane przykładem zastosowania wybranego modelu w przypadku, gdy potrzebne jest przewidzenie zmiany wybranych parametrów układu podczas operacji ściemniania.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z filtracją zaburzeń powstających w układach korekcji współczynnika mocy, PFC. Częstotliwość sieciowa, częstotliwość przełączania elementu aktywnego i częstotliwości harmonicznych generowanych przez szybko narastające prądy różnią się między sobą o kilka rzędów wielkości, co powoduje istotne trudności w poprawnym zaprojektowaniu filtru wejściowego. Potwierdzają to zamieszczone w pracy pomiary. Istotne zatem stają się zagadnienia prawidłowego przestrzennego rozmieszczenia elementów, właściwych algorytmów sterowania oraz scalania fragmentów układu.
EN
In the paper, problems connected with filtration of disturbances originating in power factor correction (PFC) circuits have been presented. The mains frequency, the switching frequency of semiconductor devices, and the frequencies of harmonics linked with steep current transients differ one from another by several orders of magnitude. This causes considerable difficulties of proper design of the input filter. It has been proved by measurements presented. Issues of correct element arrangement, proper control algorithms, and integration of some parts of circuits are therefore becoming important.
5
Content available remote Poprawa parametrów energetycznych układów zasilania lamp fluorescencyjnych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze współpracą lamp fluorescencyjnych z siecią zasilającą. Lampy żarowe są obecnie powszechnie zastępowane lampami fluorescencyjnymi, których główną zaletą jest wysoka sprawność świetlna. Uzyskanie wysokiej sprawności oraz zapewnienie komfortu użytkownika wymaga jednak stosowania elektronicznych układów przekształtnikowych. Układy te emitują do sieci zasilającej zaburzenia, których poziom wkrótce przestanie być akceptowalny. Z tego powodu podejmowane są próby skutecznej i taniej korekcji współczynnika mocy (PFC). Bierne układy PFC mają zbyt duże rozmiary lub powodują pogorszenie warunków pracy lampy. Dlatego prowadzone obecnie badania koncentrują się na aktywnych układach PFC.
EN
In the paper, issues connected with supplying fluorescent lamps from mains have been discussed. Presently, incandescent lamps are commonly replaced by fluorescent ones, the main advantage of the latter being their high lighting efficiency. However, in order to achieve high efficiency and to ensure users comfort electronic converters must be used. Such circuits emit conducted disturbances to the mains. As the level of these disturbances will soon become unacceptable, designers try to develop efficient and cheap power factor correction (PFC) solutions. Passive PFC circuits are often too space-consuming or deteriorate working conditions of the lamp. For this reason, current research concentrates on active PFC circuits.
PL
Praca zawiera opis projektu systemu monitorujacego przebieg procesów technologicznych w przedsiębiorstwie jakim jest oczyszczalnia ścieków. Przestawiono wybrane fragmenty systemu SCADA, którgo podstawę stanowi baza danych. Baza ta została dodatkowo wyposażona w narzędzia wizualizacji procesów technologicz- nych oraz aplikacje służace do generowania raportów.
PL
Celem przedstawionego tutaj projektu jest wykonanie projektu instalacji kontrolującej emisję spalin w ciepłowni zakładowej znajdującej się na terenie Cukrowni "Glinojeck" w Glinojecku. Elementy wykonane w ramach przedstawionej tutaj części projektu to baza danych, obrazy synoptyczne, program obliczeń oraz raporty rozliczeniowe. System posia- da możliwość zdalnego podglądu poprzez zainstalowanie przy kompute- rze modemu telefonicznego. Za pomocą odpowiedniego oprogramo- wania można w każdej chwili zwery- fikować stan obiektu oraz dokonanć zmian w aplikacji
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z powstawaniem i filtracją zaburzeń w układach korekcji współczynnika mocy, PFC. Częstotliwość sieciowa, częstotliwość przełączania elementu aktywnego i częstotliwości harmonicz- nych generowanych przez szybko narastające prądy różnią się między sobą o kilka rzędów wielkości, co powoduje istotne trudności w poprawnym zaprojektowaniu filtru wejściowego. Potwierdzają to zamieszczone w pracy pomiary. Istotne zatem stają się zagadnienia prawidłowego przestrzennego rozmieszczenia elementów, właściwych algorytmów sterowania oraz scalaniafragmentów układu.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie budowy i działania symulatora elektrotermicznego dla potrzeb laboratorium Nowoczesnych Przyrzadów Półprzewodnikowych Mocy.
11
Content available remote Przekształtniki AC-AC jako źródło sygnałów zaburzających przewodzonych
PL
W artykule przedstawiono źródła sygnałów zaburzających przewodzonych powstających w przekształtnikach AC-AC. Rozważa się przekształtniki ze sterowaniem fazowym, grupowym oraz impulsowym. Sygnały zaburzające mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzeń telekomunikacyjnych, komputerowych i elektromedycznych, a także zakłócać działanie układów sterowania i zabezpieczeń przekształtników.
EN
Power converter is a source of disturbances strongly influencing an electromagnetic environment. Its operating principle together with its dynamic features is a direct cause of such influence. These disturbances can not only interfere its own control systems based on digital electronics and processors, but its computer control system as well. Discussed phenomena for high power converter can not be eliminated with any kind of special filters which use is often limited or even prohibited for safety reasons. It means that immunity to disturbance of microcontrollers and computer systems cooperating with converters is of primary importance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądu w układach przekształtników prądu przemiennego. Metoda pomiarowa polega na rejestracji i analizie przebiegów w oparciu o algorytm DFT. Wykazano, że do właściwej oceny parametrów energetycznych (składowych mocy) istotne jest uwzględnienie odpowiednio dużej liczby harmonicznych jak również określenie ich faz, co wiąże się z precyzyjną synchronizacją.
EN
The authors carried out measurements of currents in AC/AC converters. The method applied relies on DFT analysis of the recorded waveform. It has been proved that for proper assessment of power components it is necessary to consider wider magnitude and phase spectrum of the signal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.