Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An useful modification of well known signal flow graph technique for the circuit synthesis is described in this paper in order to obtain the filters working in the current mode, with maximally variable parameters, namely characteristic frequency, quality factor, bandwidth and basic gain. Procedure is based on reciprocal conversion of the branch variables (V→I and I→V) with the adjustable conversion constants. The obtained structures are discussed in detail and then is described an example of current-mode multifunctional RC active biquadratic filter, what is today very popular analogue application. Theoretic assumptions are supported by experimental results using modern functional blocks CC II(-).
PL
Opisano metodę analizy grafów przepływowych do projektowania filtrów pracujących w trybie prądowym z uwzględnieniem charakterystyki częstotliwościowej, współczynnika jakości, pasma I wzmocnienia. Procedura bazuje na odwrotnej konwersji zmiennych. Otrzymaną strukturę filtru przedyskutowano na przykładzie wielofunkcyjnego filtru RC w trybie prądowym. Analiza teoretyczna poparta jest wynikami.
EN
In this paper the optimization methods to reduce undesirable effects in time-domain pre-emphasis techniques are described. In the first case the application of data-dependent method for pulse-width modulated (PWM) pre-emphasis to reduce additional jitter at output data stream is shown. Consequently, new signaling scheme based on using of raised cosine approximation to crosstalk reduction is proposed and analyzed. The time-domain pre-distortion method provides an alternative to FIR (finite impulse response) pre-emphasis with advantages in the light of developments in modern CMOS scaling. The PWM pre-emphasis method is able to compensate higher channel losses than the conventional FIR method. However additional high-frequency noise which is typical for strong amount of PWM pre-emphasis can caused system crosstalk susceptibility. Our research is primary focused on optimization of the conventional PWM scheme to reduce harmonic high frequency component. It can be solution for system where near-end crosstalk is problem. Finally, simulation results in MathCAD and Agilent ADS environment are shown.
EN
The paper presents a modified technique of numerical inversion of Laplace transforms based on FFT and quotient-difference algorithms and its Matlab implementation. The method enables to process general transforms of more complex variables and can therefore serve as a basis for inversion of multidimensional Laplace transforms. An application of the method is illustrated by getting matrix exponential function derivative needed at sensitivity calculation in multiconductor-transmission-line systems.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę numerycznego obliczania transformaty odwrotnej Laplace'a, opartą o FFT i algorytmy ilorazowo-różniczkowe wraz z ich implementacją w Matlabie. Metoda ta umożliwia przetwarzanie transformat wielu zmiennych zespolonych, a więc może służyć jako podstawa do odwracania wielowymiarowych transformat Laplace'a. Zastosowanie algorytmu zostało zilustrowane przykładem wyznaczenia macierzy pochodnych funkcji eksponencjalnych, wykorzystywanej przy obliczeniach wieloprzewodowych linii transmisyjnych.
4
EN
Laplace transforms in two variables can very be useful for solving certain partial differential equations, namely those describing transient behaviour of linear dynamical systems. In practice, it is often either too difficult or even impossible to obtain corresponding originals by analytic methods. In such cases methods that enable getting original numerically have to be applied. The 2D-NIL T method based on FFT, recently published and verified in Matlab language, seems be well usable. Its main advantage lies in high speed of calculation, however, it is necessary to connect it always with proper technigue of acceleration of the convergence to achieve required accuracy. It was shown either the epsilon or the quotient-difference algorithms are very suitable for this purpose. In the paper an error analysis, comparison and estimation of the optimal 2D-NILT parameters are newly presented.
PL
Dwuwymiarowa transformata Laplace'a (2D-NILT) jest niezwykle użyteczna przy rozwiązywaniu pewnych równań różniczkowych, w szczególności opisujących stany nieustalone systemów liniowych. W wielu praktycznych wypadkach otrzymanie odpowiadających rozwiązań metodami analitycznymi jest zbyt trudne lub nawet niemożliwe. W takich wypadkach niezbędna jest metoda numeryczna. Metoda 2D-NILT wykorzystująca FFT, ostatnio opublikowana i zaimplementowana w Matlabie wydaje się tu być bardzo użyteczna. Jej główną zaletą jest szybkość, uzyskiwana pod warunkiem zastosowania odpowiedniej metody przyspieszającej zbieżność. Jak pokazano, doskonale nadają się do tego: algorytm epsilon lub algorytm różnicy współczynnika. W pracy przedstawiono analizę dokładności i estymację optymalnych parametrów metody 2D-NILT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.