Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For mining equipment manufacturers complex recognition customers – mining equipment users requirements and expects is creating new possibilities as products improvement. It is also lengthening the odds on commercial success. Basing on Chip Conley's point of view in article is presented authors recommended model of customers – mining equipment users requirement end expects.
PL
Ustalenie możliwie pełnego modelu oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych, stwarza szansę na doskonalenie wyrobów przez producentów tego wyposażenia. Zwiększa także szanse rynkowe tych producentów. Opierając się na podejściu Chipa Conley’a w artykule przedstawiono autorski referencyjny model oczekiwań klienta-użytkownika maszyn i urządzeń górniczych.
2
Content available remote Proces sprzedaży Kopalni Silesia - uwarunkowania decyzji menadżerskich
PL
Podjęty jesienią 2007 roku proces sprzedaży KWK Silesia stanowił pierwszą w powojennej historii polskiego górnictwa węglowego próbę wprowadzenia prywatnego inwestora do tej branży. W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań decyzji stron tej transakcji wg stanu na czerwiec 2008. Pomimo że stronami transakcji były ostatecznie tylko dwa podmioty gospodarcze, to, oprócz opinii publicznej, występowali jeszcze dwaj inni interesariusze, czyli Skarb Państwa i związki zawodowe. Występowanie tych wszystkich podmiotów istotnie wpływało na przebieg procesu i charakter decyzji menadżerskich.
EN
Tender advertisement for first after WWII coal mine selling in polish mining industry was first opening for private investor. In article are presented determinants of managers decision in tender process. Outside enterprises-selling partners other important subjects as State Treasury and trade unions were very influential.
3
Content available Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim
PL
Wydatki na usługi stanowiły w 2004 r. średnio 23% pieniężnych wydatków produkcyjnych ponoszonych w badanych przez lERiGŻ gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną. Z tego na usługi mechanizacyjne i transportowe przypadło 8,8%. W latach 1991-1999 wzrost wartości sprzedaży usług mechanizacyjnych wyniósł 46%. Po spadku w 2000 r. wartość sprzedaży wahała się w stosunkowo niewielkich granicach, a w 2004 r. była o 26% wyższa niż w 1991 r. Liczba placówek świadczących usługi mechanizacyjne na ogół rosła. Większość z nich była prowadzona przez osoby fizyczne. W 1993 r. placówki takie stanowiły 49,9%, a w 2005 r. 69,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, dla których świadczenie usług mechanizacyjnych było podstawowym rodzajem działalności.
EN
The expenses for rendered services averaged in 2004 23% total financial production inputs on the farms surveyed by the Institute of Agriculture and Food Economy (lERiGZ), where agricultural accounting was carried out. 8.8% of these expenses were spent for mechanization and transport services. Within 1991-1999 the value of sold mechanization services increased by 46%. After some drop in 2000, the selling value oscillated within rather narrow range, while in 2004 it was by 26% higher than in 1991. The number of agencies contracting mechanization services generally increased. Majority of them were managed by the natural persons. Such agencies amounted to 49.9% in 1993 and 69.6% in 2005, in relation to the total number of registered economic subjects, the basic activity form of which were contracted mechanization services.
4
Content available remote Dynamika sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym i rolnym
PL
W pracy analizowano dynamikę sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom położonym na obszarach wiejskich Polski. W szczególności analizowano zróżnicowanie wielkości i zmian sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym i rolnym znajdującym się w obszarze obsługi energetycznej poszczególnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Do analizy wykorzystano elementy teorii zbiorów rozmytych.
EN
Paper analyzed the dynamics of selling electric energy to the consumers on rural areas in Poland. Differentiation of the amounts and changes in selling electric energy to the households and farms localized on the areas of energetic service by particular distributing enterprises were especially considered. Some elements of fuzzy sets’ theory were applied to analysis. The results revealed quite dependence of the dynamics in selling of electric energy to the farms and rural households on their geographic localization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.