Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd akumulatorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Assumptions for testing the selected lithium cells in the climatic chamber are presented. Two different active balancing methods and one passive will be used. Three batteries consisting of eight cells each will be build for this purpose. The tests were aimed at determining the impact of cells temperature on their balancing process. They have many advantages over the traditional lead-acid batteries. The most important advantages include fast charging, high energy density and power as well as a wider range of operating temperatures. However, they require the use of battery surveillance and management systems (BMS) to increase work safety. One of the most important functions of such a system is the method of balancing, i.e. charge equalization of each cell.
PL
W artykule przedstawiono założenia do badań wybranych metod balansowania ogniw litowych w komorze klimatycznej. Zostały zastosowane dwie różne aktywne metody balansowania oraz jedna pasywna. W tym celu zbudowane zostały trzy akumulatory składające się z ośmiu ogniw każdy. Badania mają na celu sprawdzenie, jaki wpływ na balansowanie ogniw ma temperatura pracy ogniw litowych. Ogniwa litowe posiadają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Do najważniejszych zalet można zaliczyć możliwość szybkiego ładowania, wysoką gęstość energetyczną i moc oraz szerszy zakres temperatur pracy. Jednak wymagają one zastosowania systemów nadzorujących i zarządzających baterią akumulatorów (BMS Battery Management System) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Jedną z ważniejszych funkcji BMS jest zastosowana metoda balansowania, czyli wyrównywania poziomu naładowania poszczególnych ogniw.
PL
W artykule przedstawiono aktywne metody balansowania ogniw, spośród których wybrano metodę zastosowaną w systemie nadzorującym i zarządzającym baterią ogniw (BMS). Potrzeba opracowania systemu nadzorującego i zarządzającego baterią wynika z zastosowania ogniw nowej generacji, litowych, bardzo wrażliwych na przeładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii ogniw zarówno przed skutkami nierównomiernego doładowywania, jak również przed przeładowaniem. W artykule wyjaśniono cel balansowania, opisano metodę bateria do ogniwa zastosowaną w systemie BMS aktualnie wdrażanym w ciągniku podwieszanym PCA-1 oraz przedstawiono nowe rozwiązanie systemu BMS.
EN
Active methods for balancing the cells, from which the method using the BMS has been selected, are presented. Necessity of development of battery management system results from using new generation lithium cells, which are very sensitive to overcharging. The system protects the cells against both uneven charging and overcharging. Reason for balancing the cells is explained, pack to cell method, which is now under implementation in BMS system of PCA-1 suspended locomotive is described. New solution of BMS is also presented.
EN
The development of suspended monorails is presented, indicating their advantages and limitations in use. Attention is paid to the development of monorails with battery drives in recent years. Example solutions including those developed in KOMAG – PCA-1 and GAD-1drive trains are given. The development of computer tools supporting designers and users of suspended monorails is described. Directions of further development of suspended transportation are discussed.
PL
W artykule przedstawiono rozwój jednoszynowych kolejek podwieszonych, wskazując na ich zalety oraz ograniczenia stosowania. Zwrócono uwagę na pojawienie się w ostatnich latach kolejek z napędem akumulatorowym. Podano przykłady rozwiązań, w tym opracowanych w ITG KOMAG ciągników PCA-1 i GAD-1. Wskazano na rozwój narzędzi komputerowych wspomagających projektantów i użytkowników kolejek. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju transportu podwieszonego.
4
Content available Rozwój napędów dołowych kolejek podwieszonych
PL
Przedstawiono w sposób syntetyczny rozwój dołowych kolejek podwieszonych linowych i jednoszynowych. Omówiono jednoszynowe kolejki z napędem linowym, a następnie spalinowym, zwracając uwagę na ich zalety i ograniczenia stosowania. Dokonano analizy unijnych i krajowych wymagań w zakresie toksyczności spalin wskazując na niekonsekwencje istniejących zapisów. Przedstawiono rozwiązania kolejek z napędem akumulatorowym, w tym opracowanego w KOMAG-u ciągnika GAD-1, jako kierunku przyszłościowego.
EN
Development of cable underground suspended monorails is presented in a concise way. Monorails with a cable drive and then with diesel drives are discussed drawing attention to their advantages and limitations of their use. European Union and Polish regulations regarding the requirements exhaust gases toxicity are analysed indicating inconsistencies of the existing provisions. Design solutions of battery driven monorails including the GAD-1 drive train developed in KOMAG are given as the future trend.
5
Content available remote Urządzenia transportu podwieszonego z napędem akumulatorowym
PL
W podziemnych wyrobiskach do transportu urobku i materiałów oraz przewozu ludzi stosuje się różne rozwiązania. Pierwszym etapem transportu materiałów jest zwykle przejazd koleją podziemną z dworca na podszybiu do rejonu wydobywczego. Do odległych przodków wydobywczych pochylniami transport realizuje się kolejkami spągowymi szynowymi lub podwieszonymi z napędem spalinowym. Nowoczesny ciągnik elektryczny mobilny nie może być zasilany przewodem elektrycznym z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie ciągnika stanowić będą ogniwa litowe, bezobsługowe i niewydzielające żadnych gazów w czasie ładowania i normalnej pracy. Wyposażenie elektryczne ciągnika elektrycznego wymaga również przystosowania do eksploatacji w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań urządzeń transportu podwieszonego w kraju oraz proponowane kierunki rozwoju.
PL
W wyniku dokonanej w ostatnim dziesięcioleciu technicznej rewolucji górniczych środków transportu w podziemiach kopalń węgla kamiennego wdrożono napędy spalinowe do ciągników kolei podwieszonych, jak i do lokomotyw kopalnianej kolei podziemnej. Oprócz wielu zalet występują ograniczenia w ich stosowaniu z uwagi na emisje spalin i ciepła do atmosfery kopalnianej. W celu ograniczenia ww. problemu w ITG KOMAG podjęto prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami napędów zeroemisyjnych do górniczych urządzeń transportowych, których rozwiązania przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
In the result of technical revolution in mine transportation means in last decade, diesel drives have been implemented in undergrounds of hard coal mines both to suspended monorail drivetrains and to floor-mounted mine railway locomotives. Apart their advantages in use they have some limitations due to emission of exhaust gases and heat to the mine atmosphere. Due to that in KOMAG Institute research work has been undertaken to develop zero-emission drives to mine transportation machines. The results are presented in the paper.
EN
Intensive development of state-of-the-art batteries contributed to development of electric driver supplied from battery pack. Battery drives play more and more significant role not only in automotive industry but also in the mining industry in underground mining workings. Currently used drive systems of transportation machines are presented in the paper. Special attention is paid to advantages and disadvantages of different types of drives. Design of state-of-the-art battery drive of PCA-1 suspended drivetrain is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.