Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 942

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zieleń miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
PL
Zielona przestrzeń publiczna jest syntezą krajobrazu naturalnego z urbanistycznym. Stosując analogię, można by powiedzieć, że przyczynia się do zwiększania odporności na zmiany klimatyczne. Krajobraz natomiast rozumiany jest jako otoczenie, odbierane przez nasz organizm, zmysły, w tym i odczucie estetyki.
PL
W ostatnich latach narasta, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, problem związany z usuwaniem drzew z polskich miast. Dojrzałe i duże okazy znikają z różnych powodów - w trakcie samorządowych inwestycji, działań komercyjnych i deweloperskich oraz wskutek działań na prywatnych posesjach. W wielu przypadkach takie sytuacje budzą mnóstwo kontrowersji oraz prowokują społeczną i medialną dyskusję.
PL
W epoce PRL-u wymogi dotyczące zieleni osiedlowej wskazywały, że powinna ona stanowić minimum 50% powierzchni osiedla. Obecnie oczekuje się, iż zieleń będzie stanowiła zaledwie 30%. Skoro wymogi dotyczące powierzchni są mniej restrykcyjne, to tym istotniejszy staje się właściwy dobór roślin.
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
PL
Topole w Polsce są drzewami powszechnymi, które spotykane są zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejkich. Swoją popularność zdobyło w okresie międzywojennym XX w., aby następnie po II wojnie światowej, w latach 50-80., być drzewami szeroko stosowanymi nie tylko na plantacjach ale także w nasadzeniach przydrożnych oraz w miastach.
PL
Cisy [Taxus] to cenione w ogrodnictwie, zimozielone rośliny iglaste. Na świecie występuje osiem gatunków cisa. Tylko jeden z nich, cis pospolity [Taxus baccata], rośnie naturalnie na terenie Europy, także w Polsce, pozostałe trzy gatunki pochodzą z Azji, a kolejne cztery z Ameryki Północnej.
PL
Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) stanowią, miejsce wypoczynku mieszkańców miast od ponad 100 lat. Pod koniec lat 80. XX w., tj. szczycie swej popularności, ich udział w powierzchni największych miast Polski sięgał 2-5%. Mimo że odgrywają bardzo istotną rolę i pełnią liczne funkcje w przestrzeni miejskiej, ich udział w powierzchni miast od około 30 lat sukcesywnie spada. Wynika to z ich powolnego wypierania przez zintensyfikowany proces urbanizacji.
PL
Czas nas zmienia. Zmienia też naszą zieleń na osiedlach. Super wypielęgnowane trawniki, geometrycznie przycięte żywopłoty i metalowe ogrodzenia wychodzą z mody. Eko świadomość, ekonomia i zmiany klimatu wytyczają nowe kierunki przemian naszego otoczenia.
PL
Rodzaj grab (Carpinus) obejmuje około 30 gatunków drzew występujących naturalnie w strefie klimatu umiarkownego Europy, Azji i Ameryki Północnej. Gatunkiem rodzimym dla Polski jest grab pospolity (carpinus betulus) rosnący w lasach na terenie całego kraju.
PL
Dwa światy, które bardzo często żyją obok siebie, to świat skupiony w tzw. ruchach miejskich [świat działaczy, sygnalistów i społeczników miejskich] i świat architektury krajobrazu - zawodowych projektantów czy wykonawców terenów zieleni. Uczestnicząc w procesach miastotwórczych, mają oni bardzo często wspólne cele i działają na tej samej tkance. Jednak często nie realizują ich wspólnie i nie tworzą przestrzeni współpracy. Umiejętności czy systemy pracy tych grup nie przepływają między sobą - ze szkodą dla przestrzeni publicznej.
PL
Atrakcyjna zieleń może stać się wizytówką miasta, przyciągnąć turystów i sprawić, że mieszkańcy chętnie będą identyfikować się ze swoją „małą ojczyzną”. Jednak aby była ona użyteczna, musi być właściwie zaprojektowana, dobrze wykonana i efektywnie zarządzana. To kosztuje. Część samorządów decyduje się powiększać zielone budżety.
PL
Mieszkańcy coraz częściej angażują się w projekty mające na celu tworzenie i dbanie o lokalną zieleń. To dla wielu ważny czynnik podnoszący jakość życia w mieście. Nie brak jednak przykładów bezmyślnej dewastacji czy powtarzających się kradzieży.
PL
Coraz większe uznanie społeczne zyskują publicznie dostępne, niewielkich rozmiarów tzw. parki kieszonkowe. Stanowią one otwartą, zieloną przestrzeń i mogą pojawić się w dowolnym miejscu w mieście. Ich główny cel to poprawa życia lokalnej społeczności.
PL
Zmiany klimatyczne związane ze wzrostem temperatury mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak wydłużone okresy suszy oraz zwiększona liczba dni upalnych. Wpływa to niekorzystnie na tereny zieleni. Szczególną rolę w sytuacji podwyższonych temperatur odgrywają zbiorniki wodne.
PL
Ekspansywny rozwój aglomeracji miejskich nie sprzyja zmniejszeniu występowania powodzi, pożarów, trąb powietrznych czy suszy. Ponadto źle prowadzona gospodarka przestrzenna spowodowała zachwianie proporcji pomiedzy terenami zurbanizowanymi a terenami biologicznie czynnymi, co z kolei wpłynęło na występowanie niepokącego zjawiska, jakim jest efekt Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC)
PL
W minionym roku jednym z najczęściej pojawiających się haseł w kontekście miejskiego designu były zielone przystanki. Radom, Białystok, Siemiatycze - powstałe "żyjące" wiaty stały się sensacją w mediach społecznościowych. W efekcie mieszkańcy innych polskich miast z entuzjazmem domagali się wybudowania zielonych przystanków także u nich.
PL
Śląsk i jego stolicę Katowice wielu kojarzy z ciężkim przemysłem, betonem, hałdami i brakiem zieleni. Wrażenie takie jest jednak dalekie od rzeczywistości. Oto zaledwie kilka przykładów na to, jak Katowice wprowadzają zieleń w przestrzeń miejską poprzez inwestycje m.in. w zielone dachy.
PL
Miejskie dachy to niewykorzystany potencjał w walce o poprawę mikroklimatu. Powierzchnia dachów większości budynków po prostu się marnuje - tymczasem i ch zazielenienie może być doskonałą bronią w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
PL
Partycypacja społeczna to proces, którego podstawą są działania oraz metody podejmowane przez obywateli w określaniu własnych problemów. Bez pierwszego elementu opartego na rzetelnych analizach dalsze kreatywne prace mogą okazać się bardzo trudne.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.