Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  couplings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study is to analyse shape memory alloy (SMA) pipeline joints in limited space applications for all kinds of ships. Generally, the space available in various areas on ships is strictly limited and service works usually meet many obstacles. If we consider a pipeline, the flange joints always require a larger free space around the pipe than the pipe alone. A simultaneous problem can occur with the propeller shaft line coupling between bearings. SMA couplings require less space around the pipe and service should be easier, e.g., insulation fixing, painting and so on. SMA couplings last for a lifetime and there is no need for periodical seal replacement. Herein, some proposals among other unpublished data are discussed. There is a significant technological interest in the use of SMAs for applications not widely used yet. A wide variety of alloys present the shape memory effect and many generate an expressive restitution force considerable for commercial interests.
PL
W opracowaniu zaprezentowano innowacyjne sprzęgło podatne skrętnie do zastosowania w układzie napędowym górniczego przenośnika zgrzebłowego na tle innych aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono stosowane sposoby łagodzenia negatywnych skutków rozruchu. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych konstrukcji sprzęgieł.
EN
This paper presents an innovative torsionally flexible coupling, for use in the drive system of mining scraper conveyor, in the light of other currently used design solutions. Methods of mitigating the negative effects are described. Advantages and disadvantages of individual coupling designs are presented.
PL
W artykule omówiono proces kinematycznej i dynamicznej analizy działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w układzie napędowym przykładowego przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzone symulacje i analizy otrzymanych przebiegów pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu przenośnika. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji, prowadzone na wirtualnym modelu sprzęgła.
EN
This paper presents the kinematic and dynamic analysis of prototypical torsionally flexible metal coupling operation. The coupling was applied in a drive system of standard scraper conveyor. Simulations and analyses of the obtained courses allowed for assessment of the influence of torsionally flexible metal coupling on dynamic load of the conveyor drive. The paper presents and describes selected simulation results conduced on a virtual coupling model.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy nowego typu układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie. W zależności od potrzeb, od rodzaju maszyny, zastosowane w układach napędowych sprzęgło, może mieć różną postać konstrukcyjną. Zaletami nowego sprzęgła są m.in. duża trwałość przy braku niemetalowych elementów podatnych, możliwość przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz znacznego łagodzenia chwilowych przeciążeń.
EN
A conception of construction of the new type driving system with the torsion flexible metal coupling is presented. Depending on the need and the kind of machine the coupling applied in the driving system can be of different constructional form. High durability at no non-metallic flexible elements, ability to transfer big torques as well as to considerably attenuate instantaneous overloads are the advantages of the new coupling.
PL
W pracy przedstawiono budowę nowego rozwiązania konstrukcyjnego metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej, do zastosowania w maszynach górniczych oraz opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wstępne wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
Building of a new structural solution of the metal coupling with big torsion flexibility, to be used in the mining machines, is presented as well as description of the testing stands and methodology of determination of its static and dynamic elastic characteristics. Obtained preliminary research results, allowing to determine the above mentioned characteristics are also presented.
6
Content available remote Zakłócenia elektromagnetyczne w obwodach wtórnych przekładników
PL
W artykule omówiono charakterystykę i rodzaje najważniejszych zakłóceń elektromagnetycznych występujących w obwodach elektroenergetycznych. Przedstawiono rodzaje sprzężeń (magnetyczne, elektryczne, galwaniczne) występujących w obwodach wtórnych przekładników i sposoby ich zmniejszania. Omówiono również media transmisyjne stosowane we współczesnych systemach telemechaniki.
EN
In the paper, the characteristic and the kinds of the most important electromagnetic disturbances concerning power circuits have been specified. The types of couplings (inductive, capacitive, direct) which appear in secondary circuits of instrument transformers and the ways of decreasing such couplings have been presented. The transmission methods used in up-to-date telemechanics systems of power stations have also been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.