Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RLC circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A sonoreactor was assembled with stacked lead zirconate titanate transducers. These transducers were attached on one side of a 10×10×10 cm3 chamber and driven by an integrated circuit power amplifier. The impedance of the reactor was analyzed in order to determine a matching inductance. The electrical frequency could be varied from 20 to 50 kHz and the electrical output power was adjustable up to 65 W. The highest power was obtained in the case of resonance at 31 kHz and the maximum temperature at the heat sink of the amplifier rose to 42.0ºC. Both acoustic cavitation and mechanical effects could be utilized in this sonoreactor for a variety of purposes including sonochemical synthesis, ultrasonic cleaning and microbial cell disruption.
2
Content available remote Badania wstępne wpływu obciążeń rozciągających na parametry obwodu RLC
PL
Dla większości sygnałów diagnostycznych występuje problem występowania tych samych wartości mierzonego sygnału w różnych fazach eksploatacji obiektu. Metoda MPTLC jest propozycją sposobu rozwiązującego ten problem. Opis postępu degradacji przy pomocy parametrów obwodu RLC w przestrzeni trójwymiarowej, wyklucza nakładanie tych samych wartości sygnału mierzonego dla różnych stanów. Przeprowadzone badania potwierdziły wpływ naprężeń na parametry obwodu RLC w którym rdzeniem uzwojenia pomiarowego jest obciążana próbka, jednakże zagadnienie powtarzalności wyników badań wymaga dalszych prac weryfikujących wpływ stanu początkowego próbek oraz parametrów uzwojenia na otrzymane wyniki pomiarów.
EN
For most diagnostic signals there is a problem of obtaining the same measured values for different states of operation of the investigated object. The MPTLC method is a proposal of a solution of this problem. Description of the progress of the degradation of the object with the RLC circuit parameters in 3D space prevents the repetition of the same measured signal values for the different states. Carried out studies proved the impact of stress on the parameters of RLC circuit in which the measuring winding core was sample under load, however, the problem of reproducibility of test results requires further work for verifying the impact of the initial state of samples and winding parameters on the results of measurements.
EN
Certain approach to the modelling dynamic states in technical systems is presented in this paper. This approach lies in a replacing classic differential model with a model based on fuzzy relational cognitive map. Described method is illustrated by practical example of simple electrical RLC circuit. The method of the normalized reference data preparation was described. The process of building a cognitive map with concepts crucial from the modelling purposes point of view was presented also results of such a map teaching process were shown. In the end a partial comparison of simulation results of work of models: classic - based on the set of differential equations and proposed - based on fuzzy relational cognitive map was performed.
EN
In this work, a certain approach to the modeling dynamic states in technical systems is presented. This approach consists in a replacing the classic differential model with a model based on relational fuzzy cognitive map. Described method is illustrated on a practical example of a simple electrical RLC circuit. The method of preparation of the normalized reference data was described. The process of building a relational fuzzy cognitive map with concepts crucial from the modeling purpose point of view is presented; also the results of such a map learning process are shown. At the end a partial comparison of simulation results of work of models: classic - based on the set of differential equations and proposed - based on relational fuzzy cognitive map is performed.
5
Content available remote Measurement of electrical parameters of breakdown in transformer oil
EN
The initial state of breakdown development is explained on the basis of bubble theory. Application of HV-DC voltage to electrodes immersed in oil results to creation of small channels, in which streamers can develop. In the next phase a plasma channel between the electrodes can be formed. The electrical resistance of plasma channel changes from a few ohms to a few hundred milliohms due to Joule heating caused by high arc current which flows through the plasma. The dynamics of the arc current depends on the parameters of outer circuit and is represented by RLC circuit.
PL
Początkowe stadium przebicia w oleju transformatorowym jest analizowane przy wykorzystaniu teorii bąbli. Przyłożenie dużego napięcia DC powoduje powstawanie kanałów. W następnej fazie powstaje kanał plazmowy między elektrodami. Rezystancja kanału plazmowego zmienia się od kilku omów do kilku miliomów na skutek ogrzewania łukowego. Parametry wyładowania łukowego zależą też od zewnętrznego obwodu RLC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.