Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatigue design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Accuracy of determined S-N curve by selected models
EN
The study shows models defining the relationship between the fatigue life and the stress amplitude. The first models have been developed at the beginning of the 20th century; however, new models are still being developed. The author decided to compare the most commonly used model, i.e. a linear regression model and the two models discussed in ISO-12107. The comparison also included some recently developed models, i.e. Strohmeyer, Basenaire, Castillo et al., Kohout and Vechet, Leonetti et al., and Pasual and Meeker model, including its modified version. The fatigue data for S355J2+C and AISI 1045 steel were used for the comparison. The best estimate of the fatigue life was obtained by using the modified Pasual and Meeker model.
EN
This paper presents analytical methods for determination of the curve for a high-cycle fatigue. It has been found based on qualitative and quantitative verification that the error introduced by these methods can be as large as 3-fold length of the experimental life. In addition, the wrong result can lay on either the safe or the unsafe side with equal probability. Therefore, an analytical-and-experimental (hybrid) method has been proposed. Verification of computed characteristics vs. experimental data demonstrated that the “proprietary” proposal reduced the error. In addition, an approximate error depending on the number of experiments has been determined based on the computations.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem stalowych, pełnościennych wież odgromowych. Przedstawiono zasady ustalania obciążeń zmęczeniowych oraz nośności zmęczeniowej wg norm europejskich. Zasadniczą część referatu stanowi przykład obliczeniowy nośności zmęczeniowej wieży odgromowej o wysokości 25m, o przekroju 16-kąta foremnego. Przedmiotowe obiekty to proste układy konstrukcyjne o schemacie statycznym wspornika. Nietypowe są oddziaływania wywołujące zmęczenie konstrukcji: porywisty wiatr oraz wzbudzenie wirowe. Złożony charakter tych oddziaływań, a także konieczność określania dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na zadane wymuszenie sprawia, że prosty w swej formie obiekt, wymaga od projektanta złożonych obliczeń oraz korzystania z wielu norm i opracowań specjalistycznych.
EN
In this paper the fatigue design of steel lightning protection monopole towers is discussed. Are shown the rules, how to compute the fatigue actions and the fatigue capacity according to European standards. The main part of article it is the calculations example of the lightning protection monopole tower: 25m high, 16-angle shapely cross section. This type of objects are they simple structures working as cantilever, unusual whereas are the actions leading to fatigue: gusty wind and vortex shedding. So from one hand we have simple form, but the other hand complicated fatigue forces and dynamic response of the structure which forcing us to the complex calculations and use of a lot of norms and specialist literature.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
5
Content available Fatigue designing of welded agricultural wheel
EN
Each introduction of new or modified products into production requires conducting a series of calculations and experiments which would verify the desired quality. In case of agricultural wheels it is necessary to estimate their fatigue life and durability at a possibly low cost. This paper presents a method of fatigue design of agricultural wheels on the example of a welded wheel type 9.00x15.3. A previously designed numerical model FEM was used, which enables to identify the potential weak spots of the construction which could determine its total durability and allows to assess the critical parameters. Based on the results of model studies, construction changes were introduced, which were experimentally verified on a fatigue machine during durability testing for radial forces.
PL
Wprowadzenie do produkcji nowych lub zmienionych pod względem konstrukcyjnym wyrobów wymaga wykonania obliczeń sprawdzających oraz doświadczeń potwierdzających uzyskanie ich założonej jakości. W przypadku kół pojazdów rolniczych konieczne jest wcześniejsze oszacowanie ich wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej możliwie niskim kosztem. W pracy przestawiono metodę projektowania trwałościowego kół pojazdów wolnobieżnych na przykładzie spawanego koła typu 9.00x15.3. Wykorzystano opracowany wcześniej model numeryczny MES, który umożliwia identyfikację potencjalnie najsłabszych miejsc konstrukcji decydujących o jej trwałości oraz pozwala określić wartości parametrów krytycznych. Na podstawie wyników badań modelowych wprowadzono zmiany konstrukcyjne, które zweryfikowano doświadczalnie na stanowisku badawczym w testach trwałościowych na obciążenia promieniowe.
7
Content available remote Integrated development of modern light weight structures and fatigue design
EN
Fatigue design and fatigue life prediction are important elements of the cooperative development of fatigue critical structures/components. However, the other stages of the development cycle like market research at the beginning, CAD, FEM, MBS, Production Simulation, yield important information for the fatigue design as well. The primary goal of the development process is the realization of a virtual prototype. Virtual prototypes decrease the development expenses significantly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.