Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mucus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Transport properties of bronchial mucus are investigated by two-stage experimental approach focused on: (a) rheological properties and (b) mass transfer rate through the stagnant layer of solutions of mucus components (mucine, DNA, proteins) and simulated multi-component mucus. Studies were done using thermostated horizontal diffusion cells with sodium cromoglycate and carminic acid as transferred solutes. Rheological properties of tested liquids was studied by a rotational viscometer and a cone-plate rheometer (dynamic method). First part of the studies demonstrated that inter-molecular interactions in these complex liquids influence both rheological and permeability characteristics. Transfer rate is governed not only by mucus composition and concentration but also by hydrophobic/hydrophilic properties of transported molecules. Second part was focused on the properties of such a layer in presence of selected nanostructured particles (different nanoclays and graphene oxide) which may be present in lungs after inhalation. It was shown that most of such particles increase visco-elasticity of the mucus and reduce the rate of mass transfer of model drugs. Measured effects may have adverse impact on health, since they will reduce mucociliary clearance in vivo and slow down drug penetration to the bronchial epithelium during inhalation therapy.
2
Content available remote Wpływ zawartości mucyn w śluzie na dyfuzję agregatów sadzy
PL
Celem pracy było zbadanie dyfuzji agregatów sadzy przez warstwę sztucznego śluzu o zawartości mucyn 2, 8, 15 i 20% mas. Transport cząstek o kształcie kulistym przez śluz, jak również wpływ właściwości śluzu na transport substancji wewnątrz niego, jest szeroko opisywany w literaturze, brak jest natomiast badań dotyczących dyfuzji obiektów fraktalopodobnych, jak np. agregatów sadzy przez śluz. Przeprowadzone badania wykazały, że transport fraktalopodobnych agregatów sadzy jest spowalniany przez śluz wraz ze wzrostem zawartości mucyn powyżej 15% masowych.
EN
The aim of this study was to determine the diffusion of soot aggregate through mucus as a function of mucin concentration (2%, 8%, 15% and 20%). Transfer of spherical particles through mucus and the influence of mucus properties on the transportation are widely described in literature however studies on fractal-like aggregate transfer are scarce. The obtained results showed that the transportation of fractal-like aggregates such as soot aggregates through the mucus is slower when mucin concentration was higher than 15%.
PL
Skuteczność leczenia wziewnego może być poprawiona poprzez zastosowanie funkcjonalnych nośników leków. Zawarte w nich substancje mukoli- tyczne mogą ułatwiać transport leków przez śluz oskrzelowy. W pracy zbadano wpływ nowo opracowanych proszkowych cząstek nośnika na lepkość modelowego śluzu oraz szybkość dyfuzji modelowego leku (rodaminy B) w śluzie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczną redukcję lepkości i przyspieszenie transportu masy, co potwierdza słuszność proponowanej koncepcji nośników w leczeniu inhalacyjnym.
EN
Effectiveness of inhalation therapy may be improved by the application of functional carriers which contain viscosity reducers (mucolytics). Influence of specially designed functional carrier powders on the viscosity and transport rate in the reconstructed bronchial mucus were investigated. The obtained results indicate the simultaneous reduction of mucus viscosity and improvement of mass transfer therefore showing the usefulness of proposed concept of functional carriers in pulmonary drug delivery.
4
Content available remote Badanie dyfuzji agregatów sadzy (DEP) w warstwie śluzu
PL
Badania dotyczyły ochronnej roli śluzu w stosunku do cząstek sadzy. Określono współczynnik dyfuzji trzech typów agregatów sadzy przez warstwę sztucznego śluzu. Agregaty sadzy DEP (Diesel Exhaust Particles) uzyskało ze spalania różnych olei napędowych w wysokoprężnym silniku diesla. Były to struktury fraktalopodobne o wymiarach 15 i 17 oraz średnicach 30, 50 i 117 nm. Przeprowadzone badania wykazały, że niezależnie od typu agregatów DEP śluz spowalnia ich transport, choć w różnym stopniu, w zależności od wielkości i kształtu.
EN
Research was focused on a protective role of mucus in relation to carbon black particles. The diffusion coefficient for three types of carbon black aggregates through a layer of artificial mucus was determined. Diesel exhaust particles were obtained from the combustion of various fuels in a diesel oil engine. They were fractal-like structures with dimensions of 15 and 17 and diameters of 30, 60 and 117 nm. The study showed that, regardless of a type of DEP aggregates, mucus slowed their transport in degree depending on their size and shape.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.