Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferroelectric relaxor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper reports the consequences of lanthanum modifications of barium bismuth niobiate (BaBi2 Nb2 O9) ceramics. The discussed materials were prepared by solid state synthesis and a one-step sintering process. The investigations are focused on dielectric aspects of the modification. The presented results reveal that the trivalent lanthanum ions incorporate twovalent barium ions, which is connected with the creation of A-site cationic vacancies as well as oxygen vacancies. Such a scenario results in significant decreasing in grain boundaries resistivity. The activation energy of grain boundaries conductivity is significantly reduced in the case of lanthanum admixture.
EN
In the hereby paper the implications of thermal modification of BaBi2Nb2O9 ceramics in high vacuum (5×10−11 bar) at a temperature equal of 1173K are widely discussed. The mentioned modification caused changes in the ions concentration (confirmed by EDS and XPS analysis) and as a consequence an influence on the value of the unit cell parameters as well as on the dielectric and relaxor properties of described ceramics. The obtained results of EDS and XPS analysis of the sample before and after thermal treatment revealed bismuth ions diffusion to the surface of the sample (which was expected) and an almost complete the lack of barium ions on the modified surface. The comparison of EDS and XPS analysis results, suggested that they penetrated the interior of the sample and embedded into the crystal structure in place of bismuth. The hypothesis is in good agreement with the results of X-ray diffraction – the volume of the unit cell had an insignificant increase. The changes in the ions concentration influenced, also in a distinct manner, the dielectric and relaxor properties as well as on the shape of temperature characteristic of thermal stimulated depolarization current observed in BBN ceramics.
PL
W niniejszym artykule są szeroko dyskutowane konsekwencje obróbki termicznej ceramiki BaBi2Nb2O9 w warunkach wysokiej próżni (5×10−11 bar) w temperaturze 1173K. Wyniki analizy XPS wykonane zarówno przed jak i po obróbce cieplnej ujawniły dyfuzję jonów bizmutu ku powierzchni próbki (co było oczekiwane) i prawie całkowity brak jonów baru na modyfikowanej powierzchni. Porównanie wyników analizy EDS i XPS sugeruje, że jony baru dyfundują do wnętrza próbki i najprawdopodobniej wbudowują się w strukturę krystaliczną w miejsca bizmutu. Ta hipoteza pozostaje w dobrej zgodności z wynikami badań rentgenowskich – objętość komórki elementarnej. Zmiany w koncentracji jonów wpływają również na właściwości dielektryczne oraz zachowania charakterystyczne dla ferroelektrycznych relaksorów, a także kształt charakterystyk temperaturowych prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) obserwowanych w ceramice BBN.
3
Content available remote Otrzymywanie i właściwości BaBi2Nb2O9 o strukturze typu Aurivilliusa
PL
BaBi2Nb2O9 (BBN) jest materiałem ferroelektrycznym, którego interesujące właściwości wynikają zarówno ze składu chemicznego, jak i ze specyficznej struktury typu Aurivilliusa. Te wielowarstwowe struktury wykazują wiele zalet w porównaniu do jednowarstwowej struktury typu perowskitu charakterystycznej dla wielu materiałów ferroelektrycznych. Można wśród nich wyróżnić większą anizotropię właściwości, wysokie stałe sprężystości oraz większą wytrzymałość. Proszki BBN zostały uzyskane przy użyciu metody zol-żel, a następnie zagęszczone dwoma sposobami: poprzez swobodne spiekanie oraz prasowanie na gorąco. Miało to na celu określenie wpływu parametrów tych procesów na strukturę oraz podstawowe właściwości otrzymanych materiałów takie jak gęstość, stechiometria i mikrostruktura oraz związane z nimi własności dielektryczne. Finalna analiza porównawcza efektywności obu zastosowanych metod stanowi kryterium ich aplikacji.
EN
BaBi2Nb2O9 (BBN) is a ferroelectric material which possesses many interesting properties, that are a consequence of not only its chemical composition, but also specific structure. Multilayer perovskite structures of Aurivilius type, to that BBN belongs, overweight the monolayer ones with better anisotropy, higher values of mechanical elastic coefficients and higher strength. Ceramics powders obtained in our experiment were produced taking advantage from the sol-gel method, and were densified with two methods, namely conventional pressureless sintering and hot pressing. Our main point was to make comparative analysis of chosen sintering routes on key BBN ceramics properties such as density, stoichiometry and microstructure and consequent dielectric properties to final application connected conclusions.
EN
We propose the method of analysis of the dielectric permittivity measured in very strong electric fields. The method is based on the numeric calculations of derivative from P - E hysteresis loop. Such investigations have been performed for PMN-PT ceramics at various temperatures and frequencies. As a result we analyze the low frequency dispersion of the strong field dielectric permittivity.
PL
Artykuł przedstawia propozycje metody analizy przenikalności elektrycznej mierzonej w bardzo wysokich polach elektrycznych. Metoda opiera się na obliczeniach numerycznych pochodnych z pętli histerezy P - E. Przedstawiono badania tą techniką ceramiki PMN-PT dla różnych temperatur i częstotliwości. Praca prezentuje analizę dyspersji przenikalności dielektrycznej w silnych polach elektrycznych o niskiej częstotliwości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.