Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osuszanie powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instalacja chłodzenia budynku odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresie letnim. Stanowi ona jednocześnie dominujący element, który wpływa na zużycie nośników energii przez budynek. Powyższe stwierdzenia rodzą potrzebę optymalizacji parametrów pracy tej instalacji w fazie jej projektowania. Wykorzystując wyniki rozważań przeprowadzonych we wcześniejszych opracowaniach [4], [5], [6], [7] oraz doświadczenia praktyczne, autor artykułu przedstawił własny punkt widzenia na takie zagadnienia, jak wyznaczanie temperatury wody zasilającej chłodnice w systemie z klimakonwektorami wentylatorowymi na podstawie analizy charakterystyki cieplnej pomieszczeń, wymiarowanie klimakonwektorów wentylatorowych spełniających wymagania cieplne pomieszczeń oraz na podstawie parametrów tych urządzeń podawanych na stronach katalogowych przez producenta (lub Eurovent). W artykule zwrócono także uwagę na wpływ sposobu regulacji wydajności chłodnicy na współczynnik kierunkowy przemiany uzdatniania powietrza. Poniższy artykuł stanowi komplementarne uzupełnienie artykułu zamieszczonego w numerze lutowym COW [4].
EN
The installation of a building’s cooling system plays a key role in ensuring indoor thermal comfort conditions during the summer. At the same time, it is the dominant element that influences the building’s energy consumption. The statements above create a need to optimize the operating parameters of this installation at the design stage. The author of the article presents his own point of view on such issues by using the results of considerations carried out in earlier studies [4], [5], [6], [7] and practical experience as determining the temperature of water feeding coolers in the system with fan coil units on the basis of the analysis of thermal characteristics of rooms, dimensioning of fan coil units meeting the thermal requirements of rooms, and on the basis of the parameters of these units given on the catalogue pages by the manufacturer (or Eurovent).The article also points out the influence of the cooler efficiency regulation method on the directional coefficient of air treatment conversion. The article below is a complementary supplement to the article included in the COW number [4].
PL
Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.
PL
Rurki ciepła ze względu na swoją wysoką efektywność, trwałość i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od chłodnictwa i klimatyzacji (w przemyśle spożyw- czym, w przechowywaniu żywności, w wymiennikach klimatyzacyjnych), poprzez przemysł chemiczny i metalurgiczny, aż po przemysł elektroniczny (chłodzenie urządzeń elektronicznych). Rurki ciepła z powodzeniem wykorzystywane są również w technologiach kosmicznych (chłodzenie silników i elektroniki statków kosmicznych i satelitów kosmicznych), kriochirurgii, w chłodzeniu cylindrów silników oraz łopatek turbin, w elementach kolektorów słonecznych, w instalacjach zabezpieczających przed pokryciem lodem i śniegiem dróg przejazdowych, oraz do utrzymywania odpowiednio niskiej temperatury gruntu na terenach wiecznej zmarzliny zabezpieczając przed zniszczeniem znajdującą się tam infrastrukturę (np. rurociąg Trans-Alaska).
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac związanych z ograniczeniem zużycia energii w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz doskonaleniem metod obliczania procesów wymiany ciepła i masy realizowanych w nowoczesnych urządzeniach stosowanych w klimatyzacji. Gro uwagi poświęcono urządzeniom adsorpcyjnym, zarówno w aspekcie badań teoretycznych, jak i doświadczalnych zachodzących w nich procesów obróbki cieplno - wilgotnościowej powietrza, a w szczególności pracujących w układach hybrydowych. Autorzy prezentują własne wyniki badań urządzenia klimatyzacyjnego pracującego w systemie monowalentnym oraz biwalentnym ( hybrydowym ).
EN
The selected results of investigations dealing with reducing of energy consumption in ventilation and air-conditioning systems as well as improving of calculation of heat and mass transfer processes occurring in modern air-conditioning systems have been reviewed in the paper. A special attention has been paid to adsorption systems in terms of theoretical investigations as well as experimental research of heat and humidity transfer processes especially in the hybrid systems. Own investigation results of air-conditioning unit operating in monovalent and hybrid systems have been presented.
PL
Zaprezentowano unikalne stanowisko dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia badań w zakresie przemian, jakie zachodzą podczas obróbki cieplno - wilgotnościowej powietrza. Przedstawiono budowę i charakterystykę techniczną podstawowych elementów składowych tego stanowiska, a są to: blok osuszania, blok nawilżania, blok ogrzewania, blok chłodzenia, a ponadto panel kontrolno-sterujący i panel pomiarowy. W artykule zaprezentowano również pomiary skuteczności działania tego urządzenia. Stanowisko zostało zaprojektowane i wykonane w ramach pracy dyplomowej przez studenta Akademii Morskiej w Gdyni.
EN
An unique instruction stand developed for investigation of thermal processes of humid air has been presented in the paper. The design as well as technical description of the main parts of this stand have been presented: drying section, humidification section, cooling section, control panel and measurement panel. The measurement of the effectiveness of the operation of this stand have been presented. The stand was designed and built under MS Thesis at Gdynia Maritime University.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry wpływające na koszty związane z nawilżaniem i osuszaniem powietrza w układach klimatyzacji komfortu, a dla przyjętych założeń użytkowych określono roczne koszty eksploatacyjne związane ze stabilizacją parametrów wilgotnościowych powietrza.
8
Content available remote Osuszanie sprężonego powietrza
PL
W referacie omówiono problemy osuszania sprężonego powietrza. We wstępie mówi się o potrzebach osuszania powietrza. Dalej przypomniano podstawy termodynamiczne powietrza wilgotnego. W zasadniczej części przedstawiono metody i urządzenia do osuszania powietrza, podano zakresy zastosowań oraz wady i zalety.
10
Content available remote Pozyskiwanie wody w sorpcyjnych systemach osuszania powietrza
PL
Artykuł prezentuje nowe propozycje schematów osuszania powietrza sorbentem stałym, w celu pozyskania wody. Woda może być wykorzystana w procesach uzdatniania powietrza procesowego.
EN
An article presents new pattern propositions of drain an air by constant sorbent to gain a water. The water may be use in the air treatment processes.
PL
W artykule przedstawiono nową instalację ziębniczą do osuszania powietrza. Urządzenie ziębnicze zastosowane do oziębiania powietrza zużywa znacznie mniej energii od dotychczasowych rozwiązań. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu zakumulowanego w parowaczu zimna do podniesienia sprawności termicznej obiegu. Sposób pracy urządzenia ziębniczego i urządzenie do realizacji tego sposobu chronione są patentami P.324015, P.333859 itd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.