Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meta-modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Simulation of the CDMM-P Paradigm-Driven Meta-Modeling Process
EN
This article presents a simulation of the process of meta-model creation. The meta-model (modeling language) is created according to the Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) with the help of its implementation – Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). The simulation process may be applied to meta-model creation in an evolutionary approach to meta-modeling or may be used to check correctness of the meta-model, or to test the CDMM-F framework. This paper is focused on the verification and testing mentioned above.
PL
Artykuł prezentuje symulację procesu tworzenia meta-modelu. Metamodel ten (język modelowania) tworzony jest zgodnie z paradygmatem Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) z wykorzystaniem szkieletu (framework) stanowiącego jego implementację – Context-Driven Meta-Modeling Framework (CDMM-F). Proces symulacji może być zastosowany do tworzenia metamodeli zgodnie z podejściem ewolucyjnym do metamodelowania albo może być stosowany do weryfikowania poprawności metamodeli lub do testowania CDMM-F. Niniejszy artykuł koncentruje się na wspomnianym weryfikowaniu i testowaniu.
EN
The paper is focused on the processes of software development of enterprise systems. It is related to the new concept of software development paradigm named Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) introduced by the author. The CDMM-P can be applied to define modeling or meta-modeling languages, to construct enterprise systems data layer. The CDMM-P concept is based on application open ontologies in the form composed of notions characteristic for software engineering and it constitutes the first implementation and the first application of open ontologies in software engineering domain. The paper presents the concept of a shift of existing OMG standardization approach. It explains why the CDMM-P graph representation and its API should be the subject of standardization in place of MOFbased close ontology structures.
EN
This article discusses some aspects of the computer aided development of logic control systems, namely the creation of a meta-model, a domain specific language serving as a base for the system modeling, as well as the formal rules for automatic transformation of the models designed by the experts using this meta-model into simulation models, a source PLC code and the relevant documentation. The problem is defined and proved as important from the point of view of the contemporary industrial software development in order to achieve more readable designs, which are later easier to be modified, to shorten the system development time, to obtain a fast proof-of-concept and to lessen the possibility of having errors in the design. Furthermore, some directions are pointed out regarding the possible future extension of the used techniques towards automatic testing and validation of the developed logic control systems.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty rozwoju komputerowego wspomagania systemów sterowania logicznego, a mianowicie: utworzenie meta-modelu oraz języka konkretnego obszaru zastosowań, będącego podstawą do modelowania systemu, jak i formalnych zasad automatycznego przekształcenia modeli zaprojektowanych przez ekspertów za pomocą meta-modelu do modeli symulacyjnych, kodu źródłowego dla sterowników PLC oraz odpowiedniej do potrzeb dokumentacji. W artykule zaprezentowana jego istotność z punktu widzenia tworzenia współczesnego oprogramowania przemysłowego, w celu osiągnięcia bardziej czytelnych wzorów, które następnie mogą być prosto modyfikowane, co przyczynia się do skrócenia czasu opracowania systemu, uzyskania tak zwanego proof-of-concept w krótkim czasie tak, aby zminimalizować występowanie błędów w projekcie. Ponadto, niektóre kierunki są wskazane w odniesieniu do ewentualnego przyszłego rozszerzenia zakresu stosowanych technik do celów automatycznego testowania i walidacji opracowanych systemów sterowania logicznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.