Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opryskiwacze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad użyciem filtra siatkowego o podziałce 100 Mesh w instalacji, przez którą wielokrotnie przepływała ciecz zawierająca owadobójcze nicienie Steinernema feltiae. Natężenie przepływu cieczy wynosiło 20 dm3 min-1. Przeciętna koncentracja nicieni w 1 ml cieczy wynosiła 900 sztuk. Ciecz przepływała przez instalację od 4 do 32,5 razy. Nie stwierdzono strat nicieni.
EN
There were made an investigation onto the use of a mesh filter of the size 100 Mesh in the installation, in which the liquid containing entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae flowed repeatedely. The fluid flow was 20 dm3 ?min-1. Average concentration of the nematodes in 1 ml of liquid amounted 900 items. The liquid flowed through the installation form 4 to 32,5 times. The nematode losses was not noticed.
PL
Na podstawie przeprowadzonej ankiety przedstawiono charakterystykę urządzeń technicznych i infrastruktury, związanej ze stosowaniem środków ochrony roślin w gospodarstwach na terenie zlewni Utraty, porównano je ze stanem w wybranych zlewniach w innych krajach oraz wskazano źródła skażeń miejscowych. Działania związane ze stosowaniem środków ochrony roślin oceniono na podstawie analizy kolejnych czynności: transport, magazynowanie, przygotowanie cieczy użytkowej, przegląd stanu technicznego i kalibracja, oprysk, płukanie i mycie opryskiwacza, zagospodarowanie pozostałości cieczy użytkowej oraz pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Wskazano na niedostateczne wyposażenie opryskiwaczy i braki w infrastrukturze.
EN
Based on performed survey a characteristic of technical facilities and infrastructure associated with the use of plant protection chemicals in farms from the Utrata River catchment basin were presented in this paper. Results were compared with the situation in catchment basins from other countries and local sources of pollution were indicated. Application of plant protection products was evaluated based on analysis of subsequent activities: transport, storage, preparation of the liquid, survey of technical status and calibration, spraying, washing of the sprayer, management of remains and empty cans. Insufficient equipment of sprayers and gaps in the infrastructure were pointed out.
PL
Inspekcja opryskiwaczy jest obowiązkowa w Polsce od 1999 roku dla opryskiwaczy zawieszanych, zaczepianych i samojezdnych. Została ona poprzedzona ustawą o ochronie roślin i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulującymi organizację, zasady i procedurę badań okresowych. Są one bardzo zbliżone do norm EN 13790 i PN-EN 13790, ale nieco mniej restrykcyjne. Ocena niektórych podzespołów jest prowadzono metodą wizualną. Krajowy system inspekcji opryskiwaczy jest organizowany i kontrolowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obejmuje on 334 upoważnionych Stacji Kontroli Opryskiwaczy (SKO). Stacje są prowadzone głównie przez dystrybutorów maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, jak również szky i ośrodki doradztwa rolniczego. Pracownicy SKO muszą ukończyć 5-dniowe szkolenie, w jednym z 6 Centrów Szkoleniowych Techniki Ochrony Roślin, obejmujące 15 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń z zakresu inspekcji, kalibracji i modernizacji opryskiwaczy. W Polsce przebadano 63.640 opryskiwaczy spośród 302 tys. szt. opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Koszty inspekcji są częściowo dotowane z budżetu państwa.
EN
Inspection of sprayers has been obligatory in Poland since 1999 for all tractor mounted, trailed and self propelled sprayers, used both in fruit growing and field crops. The inspection was enacted in 1995 by the plant protection act followed by the directive of the Ministry of Agriculture in which the rules, organization and procedure of the inspection was described. The principles of the inspection are very similar to those in the EN 13790 standards. However the requirements are less restrictive and some items are verified by visual evaluation. The national system of inspection of sprayers in use is organized and supervised by the Plant Health and Seed Inspection Service. The system includes 324 officially approved commercial testing units. The testing units are usually run by the dealers of agricultural machines, distributors of agrochemicals as well as agricultural high schools and extension services. The personnel of inspection units have to attend a 5 day training course in one of six Centers of Education in Plant Protection Technique. It is followed by the governmental examination. The training course includes 15 hours of lectures and 20 hours of practical training on inspection, calibration and modernization of sprayers. In Poland 63.640 of 302 000 field crop and orchard sprayers have been inspected so far. The cost of inspection is partly covered by the governmental subvention.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.