Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspomaganie informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wielomodułowego, zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego logistykę komunikacji miejskiej z wykorzystaniem serwera optymalizacji procesów. W pracy zaprezentowano modułową strukturę funkcjonalną wraz ze schematem przepływu informacji w systemie. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie techniki informatycznej w zakresie modelowania sieci transportowej, projektowania rozkładujazdy, budowy zadań dla pojazdów i służb dla kierowców, konstrukcji harmonogramów pracy, dyspozycji dobowej, rozliczeń przewozów oraz statystyki i raportowania. W skrócie zaznaczono możliwości wykorzystania technologii mobilnych we wspomaganiu logistyki transportu.
EN
In the paper the concept of multi-module integrated IT system aiding in full range the city transit logistics with the use of process optimization server have been presented. In the work the full module functional structure has been presented together with the diagram of information flow in the system. Special attention has been paid to the usage of computer technology in the scope of transit network modeling, time table planning, vehicle and duty scheduling, roster design, daily dispatching, settlement of transport operational costs as well as statistics and reporting. In short the possibilities of application of modern mobile technologies to added transport logistics has been mentioned.
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
PL
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest szeroko pojęty obszar zaopatrzenia i dystrybucji. W opracowaniu, w pierwszej kolejności przedstawiono czynniki obserwowane w dzisiejszym otoczeniu rynkowym oraz ich wpływ na konieczność zmiany podejścia do procesów związanych z zarządzaniem zapasami. W dalszej części dokonano przeglądu wybranych metod i technik wspierających gospodarkę materiałową, które coraz powszechniej stosowane są w zintegrowanych łańcuchach dostaw. Zidentyfikowane metody i techniki w różny sposób ujmują kwestię sterowania zapasami, jednak ich wspólną cechą jest fakt, że ich zastosowanie wymaga wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu usprawnienia przepływu informacji w zintegrowanych łańcuchach dostaw.
EN
The study contains an overview of selected methods and techniques of inventory management in integrated supply chains. It also presents methods of inventory replenishment in the supply chains. The authors heave analyzed procurement and distribution processes, which are the subject matter of the study. The identified methods and techniques present various approaches of inventory management, however, they have one thing in common - they require modern computer tools that will help improve the information flow in the integrated supply chains.
PL
Współczesnym przedsiębiorstwom trudno osiągać zadowalające wyniki bez należytego wsparcia informatycznego w sferze zarządzania. Wiąże się to z potrzebą posiadania odpowiedniego sprzętu, zatrudnienia specjalistów do jego obsługi oraz stałej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej. W artykule przedstawiono rozwiązanie informatyczne wdrożone w Kopalni Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o., wspomagające procesy gospodarki maszynami, gospodarki remontowej, włączając rozliczanie zleceń usług remontowych.
EN
The article presents a concept of using computer support for increasing the effectiveness of a hospital's logistic and administrative processes. The concept has been currently implemented in a hospital in Wroclaw within a project financed partially by the Ministry of Scientific Research and Information Technology. One of the most important research problems that are being solved within the project, is developing an effective inventory management system for pharmaceutical products and medical materials in the hospital. The concept of computer support of the medical supplies flow includes creating a hetero-genic computer system based on existing and currently used applications. The flow processes will be controlled by an integrating module, working as a data warehouse, in which all the data from other applications will be collected and analysed. The module will be integrated with ADC (Automatic Data Capture) and EDI (Electronic Data Interchange) systems. The patient flow inside the hospital will be monitored by scanning bar codes on patients' wrist bracelets, all the paper documents and patients' laboratory samples. The drugs and medical materials flow will be registered by scanning bar codes on packages, while their distribution will be acknowledged by scanning a patient's code. All the bar codes used in the hospital systems will belong to the internationally accepted EAN.UCC standards. The processes of ordering, both in a Centra! pharmacy and at wards, will be supported by an application, the role of which suggests the time and size of orders. The parameters of the application will adapt themselves to a current demand in a dynamic way. External communication will be performed electronically with the use of standard messages developed by the Polish Pharmacy Group of the ECR Club. Integrating all the hospital's computer systems and implementing ADC and EDI solutions are a crucial element for the optimization of drugs and medical material processes flow. Mow-ever, the above systems are only the tools for supporting a proper inventory management system. In order to select the most suitable model for the inventory management of drugs and medical materials, the following steps were taken: 1. Analysis of currently used methods of stock replenishment, 2. Simulation experiments to select an optimal model for stock replenishment in a central pharmacy and at wards, 3. Adaptation of selected solutions to the hospital environment, 4. Simulation of the performance of the developing inventory management system In the article, the applied methodology of selecting a proper model for stock replenishment in the hospital is described in details. It also specifies the functionality of the application supporting the developed inventory management system. The presented concept is now at the preparation stage for a pilot implementation. In future steps, a detailed profitability and cost analysis is going to be performed. Its aim is to estimate the possible proportion of healthcare operational expenses that can be saved through: rationalisation, a proper inventory management system and the use both of bar codes and EDI.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.