Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  światłowód wielordzeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad szkłem fluorokrzemianowym podwójnie domieszkowanym jonami Nd3+/Yb3+ przeznaczonym do budowy 7-rdzeniowego światłowodu. W wyniku optymalizacji koncentracji pierwiastków ziem rzadkich pod kątem parametrów spektroskopowych stwierdzono, że najszersze pasmo luminescencji powstałe w skutek efektywnego rezonansowego transferu energii Nd3+ -› Yb3+ uzyskano przy koncentracji molowej pierwiastków ziem rzadkich: 0,15 Nd2O3/0,45 Yb2O3. Przeprowadzone symulacje wpływu sprzężenia między rdzeniami na fazowanie promieniowania, a w rezultacie na obraz dalekiego pola, umożliwiły analizę formowania super-modu w światłowodzie 7-rdzeniowym. Poddana analizom numerycznym konstrukcja światłowodu 7-rdzeniowego oraz opracowane na rdzenie szkło fluorokrzemianowe podwójnie domieszkowane jonami Nd3+/Yb3+ stanowi podstawę do wytworzenia nowej konstrukcji 7-rdzeniowego światłowodu emitującego w zakresie spektralnym 1 um.
EN
In the paper, spectroscopic properties of fluorosilicate glass co-doped with Nd3+/Yb3+ for the construction of 7-core optical fiber was presented. The optimization of rare-earth molar concentration enabled the authors to obtain a wide emission spectra at 1 um corresponding to the superposition of transitions 4F3/2 -› 4111/2 (Nd3+) and 2F5/2 -› 2F7/2 (Yb3+). The widest emission band was obtained for the molar concentration of rare-earth: 0.15 Nd2O3/0.45 Yb2O3. The numerical analysis of the impact of the coupling value between the cores on the phase-locking of radiation and consequently the far-field pattern enabled analysis of the supermode generation in 7-core co-doped optical fiber. Simulated construction of the 7-core optical fiber and elaborated fluorosilicate glass co-doped with Nd3+/Yb3+ is the basis for the manufacture of new 7-core optical fiber emitting at 1 um.
PL
W artykule przedstawiono fazowanie w światłowodzie 19-rdzeniowym domieszkowanym Nd3+. Przeanalizowano wpływ parametrów materiałowych i geometrycznych aktywnego światłowodu 19-rdzeniowego oraz wpływ odchylenia od uzgodnionej fazy promieniowania na współczynnik jakości wiązki laserowej w obszarze dyfrakcyjnym dalekiego pola. Współczynnik jakości wiązki laserowej w wytworzonym światłowodzie wynosi BQF = 0,71, gdzie V = 2,4, d = 18 žm. Wykorzystując opracowany model generacji supermodu w wielordzeniowym laserze włóknowym zbadano wpływ sprzężenia między rdzeniami na różnicę fazy promieniowania w poszczególnych rdzeniach w czasie rozwoju akcji laserowej. W rezultacie przeprowadzonych analiz numerycznych zaprojektowano i wytworzono dwupłaszczowy 19-rdzeniowy światłowód domieszkowany jonami neodymu. Ponadto, zmierzono jego widmo luminescencji oraz obraz pola dalekiego.
EN
In the paper, the phase-locking of the 19-core optical fibre doped with Nd3+ is presented. The influence of material and geometrical parameters of the active 19-core optical fibre and phase deviation on the beam quality factor of the laser beam in the far-field diffraction region has been analysed. The beam quality factor of the manufactured multicore fibre equals BQF = 0.71, when V = 2.4 and d = 18 žm. Based on a developed model of supermode generation in the multicore fibre laser, the impact of the coupling value between the cores on the difference in radiation phases between particular emitters during the development of the laser action was considered. As a result of the conducted analysis, a double-clad 19-core optical fibre doped with neodymium ions has been designed and manufactured, and its luminescence spectra and far field diffraction pattern have been measured.
PL
W artykule przestawiono wyniki prac nad zastosowaniem dwóch nowych typów światłowodów domieszkowanych jonami ziem rzadkich do budowy laserów włóknowych. Jednym z nich, są światłowody wielordzeniowe umożliwiające uzyskanie wiązki laserowej o dużej mocy i małej rozbieżności (supermodu). Drugi prezentowanym rozwiązaniem są światłowody, w których ukształtowany w spiralę rdzeń zapewnia silną absorpcję pompy, jak również łatwe jej odsprzężenie na wyjściu światłowodu od generowanego w rdzeniu promieniowania. Wytworzono oba rodzaje światłowodów domieszkowanych jonami Nd3+ oraz określono ich właściwości luminescencyjne.
EN
The high power, short pulse generation in a fibre lasers is limited by nonlinear effects (Raman and Brillouin scattering, self - phase modulation). Therefore it's necessary to find innovative constructions of rare-earth doped optical fibres considerably different from conventional double-clad optical fibres. In the paper the possibility of applying new optical fibers as an active material for constructing high-power fiber lasers is presented. Multicore active optical fibre is one of new construction. Such a fibre enables attaining a high-intensity and low-divergence laser beam (supermod) in the far-field diffraction region (Fig. 2, 4). Second type of new active optical fibre is helical - core optical fibre. Due to a specific shape of the core such fibre is characterized by effective absorption of pump radiation.Moreover, optimization of material and geometrical optical fibre properties enables to increase volume of active material (core diameter) while single mode operation is preserved. The luminescence spectra of both types of manufactured optical fibres doped with Nd3+ are presented (Fig. 7, 8, 12).
PL
W artykule przedstawiono analizę jakości wiązki promieniowania emitowanego przez lasery włóknowe zbudowane na bazie wytworzonych przez autorów różnych konstrukcji aktywnych światłowodów wielordzeniowych. Określono wpływ parametrów materiałowo - geometrycznych tych światłowodów na współczynnik jakości wiązki zdefiniowany jako stosunek mocy optycznej zawartej w centralnie położonym piku do jej całkowitej mocy optycznej w obszarze pola bliskiego. Określono też wpływ odchyleń fazy na współczynnik jakości wiązki laserowej w obszarze dyfrakcji Fraunhofera.
EN
In the paper the beam quality of the phased - locked multicore fibre lasers was investigated. The beam quality BQF (Beam quality factor) of the coherently combined beam of the multicore fibre lasers should be determinated as the laser optical output power in a central peak far-field bucket divided by the total optical output power radiating from the effective near-field. The influence of geometrical and material parameters of active multicore fibre on its beam quality factor was determinated. Numerical calculations show that standard deviation of the phase below 15° has a insignificant impact on the laser beam quality.
PL
W artykule przedstawiono warunki generacji wzajemnie koherentnego promieniowania w wielordzeniowych światłowodach aktywnych, stosowanych do budowy laserów włóknowych dużej mocy. Przeanalizowano zależność kształtu obrazu dalekiego pola od częstotliwości znormalizowanej i średnicy rdzeni 5-rdzeniowego światłowodu aktywnego. Wykazano wpływ sprzężenia między rdzeniami na fazowanie promieniowania, a w konsekwencji możliwość uzyskania generacji supermodu.
EN
In the paper the conditions of the phase - locked generation in multicore optical fibres for high power fibre lasers are presented. The influence of normalized frequency and cores diameter in the active five core optical fibre on the Fraunhofer diffraction pattern is analyzed. The simulation results indicate that the phase-locked (supermode) generation depends on the coupling coefficient between cores.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.