Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja wiedzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sukces organizacji jest warunkowany m.in. jej zdolnością do stworzenia warunków dla spontanicznego powstawania nieformalnych i samoor-ganizujących się wspólnot wiedzy oraz ich wykorzystania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy. W artykule przedstawiono możliwości wpływu organizacji macierzystej na kształtowanie wspólnot wiedzy za pomocą czynników osobowych i kontekstowych w obszarach: osobowym, interakcji, procesów wiedzy oraz inte-gracji z organizacją macierzystą.
EN
A condition for organizational success is i. a. the ability to create a context in which informal and self-organizing entities like Communities of Knowledge would emerge in order to use them as a tool for knowledge creation and distribution in organization. The paper presents how organization can influ-ence forming and development of knowledge communities using personal and contextual factors in following dimensions: people, interactions, knowledge pro-cesses, and degree of integration with host organization.
2
Content available remote Gospodarka wiedzą w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu
PL
Jako punkt wyjścia dla przedstawionych w tym artykule rozważań dotyczących gospodarki wiedzą w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu chciałbym wykorzystać swoje wcześniejsze opracowania publikowane na łamach „Utrzymania Ruchu''(nr 1/13 i 2/13), dotyczące gospodarowania danymi i informacją.
PL
Narastająca intensywność i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu oraz postępująca globalizacja i związana z nią globalna konkurencja powodują, że przetrwanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw coraz istotniej zależy od szybkości i skuteczności ich uczenia się. Wskazuje się, że odpowiedni system informacyjny jest uznawany za jeden z kluczowych czynników kształtujących zdolność uczenia się przedsiębiorstw [20]. Równocześnie jednak możliwość wykorzystania technologii informatycznych we wspieraniu uczenia się przedsiębiorstw nie jest ani przedmiotem wnikliwych analiz, ani nawet nie jest postrzegana jednoznacznie [6]. Pojawia się szereg opinii o ograniczoności wpływu tych technologii na uczenie się przedsiębiorstw [7], [19]. Jednak Ch. Argyris i D.A. Schón [1] podkreślają, że systemy informatyczne zarządzania powinny być widziane jako istotna część bardziej ogólnego problemu organizacyjnego uczenia się. Również wyniki badań empirycznych wskazują na pozytywny wpływ tzw. systemów komputerowych organizacyjnego uczenia się na uczenie się przedsiębiorstw, choć równocześnie dowodzą, że istotnie zależy on od wybranych czynników kontekstowych - w tym kultury organizacyjnej [6]. Celem referatu jest określenie, jaką rolę mogą odgrywać technologie informatyczne we wspieraniu uczenia się przedsiębiorstw. Ze względu na obszerność zagadnienia, przedmiotem niniejszego opracowania będą wybrane podprocesy organizacyjnego uczenia się -pozyskiwanie wiedzy i jej dystrybucja.
EN
The contribution of computer technologies in the learning of contemporary enterprises was characterized, particularly two processes - knowledge acquisition and distribution - were analyzed. It was presented what could be the range of computer technologies' utilization and their key limitations.
EN
The e-content development methods are the most important task that has to be solved for electronic lessons implementation. The second important work that has to be done concerns data files distribution for eligible users of an Internet education resources database. These demanding solutions are integrating different levels and different technologies of programming. The paper describes several aspects of an Internet e-content databases structure and services needed for their content distribution, using high level Internet resources protection standards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.