Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary okresowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autor definiuje pojęcie termografii, akcentuje jakie są m.in. obszary pomiarów termowizyjnych, typowe zadania kontroli termograficznej, charakteryzuje też zasadę działania kamer termowizyjnych skupiając uwagę na wbudowane w nie detektory podczerwieni (termiczne i fotonowe).
PL
Publikacja zawiera następujące wątki problemu: klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem: ocena ryzyka i zasady jego oceny, klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych, mieszanin pyłowych, kolejność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, porównanie oznaczeń stref zagrożenia wybuchem, badania i certyfikacja urządzeń, badania typu, oznaczanie urządzeń w wykonaniu prze-ciwwybuchowym, klasy temperaturowe, BHP przy urządzeniach energetycznych, specyfikacja pracy elektroinstalatora z substancjami niebezpiecznymi, szczególne uwagi BHP zawarte w rozporządzeniu, ochrona przeciwporażeniowa, wykonywanie poszczególnych rodzajów prób zgodnie z PN-HD 60364-6:2008,wykonywanie okresowych pomiarów i badań instalacji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, pomiary drgań silników elektrycznych, pomiary temperatury powierzchni zewnętrznej urządzeń, uzwojeń i łożysk silników, a także obowiązki pracowników wykonujących pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz uwagi o zakończenie prac pomiarowych.
PL
Zwrócono uwagę na zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych przy ocenie stanu ochrony przeciwporażeniowej w urzadzeniach elektrycznych do 1 kV. Omówiono metody wykonywania pomiarów, zasady doboru urzadzeń pomiarowych oraz częstość i dokumentację prac pomiarowo - kontrolnych.
EN
Attention paid to changes in the requirements concerning carrying out of acceptance post - installation and periodical protection - relevant measurements in assessing the state of shock protection in electric equipment of up to 1 kV voltage. Methods of measurements, principles of selection of measuring equipment and also frequency and documentation of the measurements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.