Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study focused on the use of textile industry waste (cotton and jute) and glass fabric for the development of hybrid composites. Composites were fabricated using either a single reinforcement or different fractions of cotton, jute and glass fabric. A good fibre-matrix interface was observed using Scanning Electronic Microscopy (SEM). The mechanical performance of the composites developed was analysed under certain loads. The tensile and flexural properties of the composites developed from waste material was found lower as compared to the glass fiber composites, while hybrid composites had comparable properties. Regression equations were also developed to predict the mechanical properties of the hybrid composites. Dynamic Mechanical Analysis (DMA) results revealed that after some pre-treatment (mercerization and desizing) textile waste materials can be used with virgin material in the reinforcement part of the composite to decrease the cost, but with optimum mechanical properties.
PL
Przeprowadzone badania koncentrowały się na wykorzystaniu odpadów włókienniczych (bawełna i juta) oraz wyrobów z włókien szklanych do rozwoju kompozytów hybrydowych. Otrzymane kompozyty poddano ocenie przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a także zbadano ich właściwości mechaniczne. Wytrzymałość na rozciąganie i zginanie kompozytów wytworzonych z materiału odpadowego były niższe w porównaniu z kompozytami z włókna szklanego, podczas gdy kompozyty hybrydowe miały porównywalne właściwości. W celu przewidywania właściwości mechanicznych kompozytów hybrydowych opracowano równania regresji. Wyniki dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) wykazały, że po pewnym wstępnym przygotowaniu (merceryzacja i usuwanie klejonki) odpady włókiennicze mogą być z powodzeniem stosowane w połączeniu z nieużywanym materiałem w części wzmacniającej kompozytu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów produkcji, przy zachowaniu optymalnych właściwości mechanicznych kompozytów. Wytwarzanie kompozytów hybrydowych może śmiało przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z usuwaniem odpadów tekstylnych.
EN
The assemblage of textiles and electronics in a single structure has led to the development of smart textiles for functional purposes and special products. Conductive yarn as a necessary component of smart textiles is being developed by a number of techniques. The objective of the current study was to impart conductivity to yarn by coating the silver and copper nanoparticles on the surface of multifilament polyester textile fibres. The surface morphology and electrical conductivity of the coated yarns were investigated. The wash ability of the conductive yarns developed was also studied. The yarns showed good retention of the nanoparticles, as proven by the very small loss of the conductivity of the material.
PL
Połączenie tekstyliów i elektroniki w jednej strukturze doprowadziło do rozwoju inteligentnych tekstyliów znajdujących zastosowanie w celach funkcjonalnych i produktach specjalnych. Przędza przewodząca, jako niezbędny składnik inteligentnych wyrobów włókienniczych, może być otrzymywana za pomocą szeregu różnych technik. Celem badania było nadanie przewodnictwa przędzy poliestrowej poprzez powlekanie jej nanocząsteczkami srebra i miedzi. Zbadano morfologię powierzchni i przewodnictwo elektryczne powleczonych przędz, a także ich odporność na pranie. Przędze wykazywały dobrą retencję nanocząstek, co potwierdzała bardzo mała utrata przewodności materiału.
EN
A study on the effect of alkaline treatment on the mechanical properties of cotton fabric reinforced epoxy composites is presented in this paper. One hour treatment of cotton fabric was performed using three different concentrations of sodium hydroxide (NaOH) solution. 1% NaOH treated fabric reinforced composites exhibited maximum improvement in tensile strength. It was concluded that the said NaOH concentration improves interfacial adhesion between the cotton fabric and epoxy resin. Moreover the morphology of the fracture surface, evaluated by scanning electron microscopy (SEM), indicated that surface treatment can yield better adhesion between the fabric and matrix, demonstrating the effectiveness of the treatment. The dynamic mechanical analysis (DMA) results revealed that alkali treated (1% and 3% NaOH) fabric composites exhibit higher storage moduli and glass transition temperature (Tg) values as compared to the untreated fabric composites. However, for all the composite specimens, the storage modulus decreased with increasing temperature (25 - 100 °C). Tg values of 50.9, 56.7, 52.8 and 37.7 °C were recorded for the untreated and (1%, 3% and 5%) treated composites, respectively. The tan δ values decreased for all the composites with increasing temperature, indicating enhanced interactions between the polymer matrix and fabric reinforcement.
PL
Badano wpływ obróbki alkalicznej na mechaniczne właściwości tkanin bawełnianych wzmacniających kompozyty epoksydowe. Stosowano jednogodzinną obróbkę tkanin bawełnianych przy stosowaniu trzech różnych stężeń NaOH. Stwierdzono, że tkaniny poddane działaniu 1% NaOH wykazują najlepsze właściwości biorąc pod uwagę wytrzymałość na rozciąganie. Stwierdzono, że obróbka alkaliczna polepsza międzyfazową adhezję pomiędzy bawełnianą tkaniną i żywicą epoksydową. Oprócz tego stwierdzono, badając morfologię przełomów za pomocą SEM, że obróbka powierzchniowa pozwala na uzyskanie lepszej adhezji pomiędzy tkaniną a matrycą epoksydową. Stwierdzono również zmiany składowej rzeczywistej modułu zespolonego oraz wartości temperatury i przemiany szklistej. Ze wzrostem temperatury zmienia się również tan δ dla wszystkich kompozytów potwierdzając polepszającą się interakcję pomiędzy matrycą polimerową i włóknistym wzmocnieniem.
EN
The paper investigates the effects of weave structure and fabric thread density on the comfort and mechanical properties of various test fabrics woven from polyester/cotton yarns. Three different weave structures, that is, 1/1 plain, 2/1 twill and 3/1 twill, and three different fabric densities were taken as input variables whereas air permeability, overall moisture management capacity, tensile strength and tear strength of fabrics were taken as response variables and a comparison is made of the effect of weave structure and fabric density on the response variables. The results of fabric samples were analysed in Minitab statistical software. The coefficients of determinations (R-sq values) of the regression equations show a good predictive ability of the developed statistical models. The findings of the study may be helpful in deciding appropriate manufacturing specifications of woven fabrics to attain specific comfort and mechanical properties.
5
Content available remote Development Of 3D Woven Fabric Based Pressure Switch
EN
This paper introduces a 3D woven fabric-based approach for the development of pressure switch. A fabric substrate, being elastic and extendable is very useful in addition to its high breaking strength and low cost. The developed resistive-type switch is based on the multilayer interlock 3D fabrics. In the top and bottom layers, certain number of conductive yarns are woven separated by cotton yarns in both transversal and thickness direction. Application of pressure makes the layers of conductive yarn to come in contact, resulting in a short circuit, which may be recorded using multi-meters. Removing the pressure cause the connection points to separate away and it depends on the weave design. Such switch can be used as an on/off switch for usage in security systems, can be sewn into carpets and wearable garments for a number of purposes.
6
Content available remote A Statistical Approach for Obtaining the Controlled Woven Fabric Width
EN
A common problem faced in fabric manufacturing is the production of inconsistent fabric width on shuttleless looms in spite of the same fabric specifications. Weft-wise crimp controls the fabric width and it depends on a number of factors, including warp tension, temple type, fabric take-up pressing tension and loom working width. The aim of this study is to investigate the effect of these parameters on the fabric width produced. Taguchi’s orthogonal design was used to optimise the weaving parameters for obtaining controlled fabric width. On the basis of signal to noise ratios, it could be concluded that controlled fabric width could be produced using medium temple type and intense take-up pressing tension at relatively lower warp tension and smaller loom working width. The analysis of variance revealed that temple needle size was the most significant factor affecting the fabric width, followed by loom working width and warp tension, whereas take-up pressing tension was least significant of all the factors investigated in the study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.