Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał sprężysty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Metodą Rayleigh’a wyprowadzono wzory na częstość (lub okres) dla pierwszej postaci drgań własnych (giętnych) słupów wspornikowych w kształcie ściętego stożka o różnych zbieżnościach ścianek bocznych, z materiału jednorodnego i sprężystego. Przyjęto, że kształt wychylenia osi słupa podczas drgań odpowiada ugięciu statycznemu pod działaniem obciążenia ciągłego. Uwzględniono trzy różne rozkłady obciążeń ciągłych. Otrzymane okresy drgań porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych (ANSYS). Stwierdzono dużą zgodność wyników. Przeanalizowano możliwość rozszerzenia uzyskanych wyników dla słupów wspornikowych w kształcie ostrosłupów ściętych prawidłowych i ściętego stożka współosiowo wydrążonego (rury stożkowej).
EN
Formulas for the frequency (or period) in the first mode of natural transverse vibration of homogenous and elastic columns with clamped bottom and free head were derived by Rayleigh’s method. The columns are shaped as truncated-cones with different inclination of lateral faces, from cylinder to cone. The deflection line of a column axis during the vibration in the form of the bending line of uniformly loaded columns was assumed. Three forms of linear variable continuous loads were included. Resulting periods were compared with those obtained using FEM (program ANSYS) and a good exactitude of results was observed. Possibilities of amplification of obtained equations for cantilever columns in form of truncated regular pyramids and hollow cone (tube shaped like a cone) were discussed.
3
Content available remote Energy-based limit criteria for anisotropic elastic materials with constraints
EN
The main aim of this paper is to investigate the influence of internal restrictions on the form of the energy-based limit condition. Some restrictions may be imposed in the elastic as well as in the limit states. Spectral decomposition of symmetric linear operators in a space with two different scalar products is applied. An algorithm for accounting for the considered restrictions in the limit condition is proposed. It was shown that as long as the energy scalar product is denned properly in the elastic range, the limit condition having the energy-based interpretation can be found. Examining the material with such an internal structure that there are stresses which do not cause any strain, the space with passive stresses and locked strains has to be introduced. The limit condition in this case has two parts, one connected with active part of stresses which has energy-based interpretation and the second one connected with passive stresses. The algorithm how to introduce this part of stresses to the limit condition has been proposed. As examples, the energy-based form of the Schmid law for single slip is derived and fiber-reinforced materials are analyzed.
EN
A new finite element to analyze problems of anisotropic hyperelasticity is presented. The constitutive equations are derived by means of the energy method, which leads to the stress measure conjugate to the logarithmic strain. Equilibrium equation are integrated in the current configuration. Multiplicative - instead of additive - decomposition of the time derivative of a strain tensor function is applied as a crucial step that makes possible the formulation for anisotropic hyperelastic materials. Unlike previous known anisotropic large deformation models, the one here presented assures the energy conservation while using the anisotropic elastic constants and the logarithmic strain measure. It is underlined that for the first time a model including all these features is presented. Some numerical examples are shown to illustrate the results obtained with this model and to compare them with other known anisotropic models.
PL
W niniejszej pracy rozważa się propagację płaskiej fali przyspieszenia w nieliniowo sprężystym materiale Zahorskiego. Na wstępie obliczono współrzędne zredukowanego tensora akustycznego i określono prędkości propagacji fal. Dalej w oparciu o wektory jednostkowe o kierunku amplitudy wyznaczono składowe promienia akustycznego.
EN
The paper considers the propagation of acceleration waves in Zahorski nonlinear elastic materials. At the first the acoustic tensor is calculated and velocity of the propagation waves is defined. Then with the aid of unit vectors in the direction of the amplitude the components of acoustic ray are determined.
PL
Opisano prace wykonane przy modernizacji stanowiska pomiarowego do określania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w pływających podłogach. Zaprezentowano zmodyfikowaną procedurę pomiarową, a także wyniki pomiarów testujących zmodernizowane stanowisko do określania sztywności dynamicznej.
EN
The works for modernization the site for estimating dynamic stiffness of materials using for floating floors are presented. We have presented the survey tests, the modernized measurement procedure and the results of the survey tests of modernized site for estimating dynamic stiffness.
PL
Rozważa się nieskończoną tarczę z materiału sprężystego, która jest wzmocniona włóknami i ma szczelinę o długości 2a i nieskończenie małej szerokości. Tarcza jest rozciągana równomiernie w kierunku prostopadłym do szczeliny. Po zastosowaniu transformacji całkowej Fouriera problem można sprowadzić do dualnych równań całkowych. Otrzymano zamknięte wzory dla składowych wektorowego pola przemieszczeń oraz składowych tensorowego pola naprężeń. Przeprowadzone analizy numeryczne wykazują, że wzmocnienie tarczy włóknami wpływa w sposób istotny na rozkład naprężeń w otoczeniu szczeliny.
EN
An infinite sheet, which is made of elastic materiał reinforced with fibres and which has a 2a-long crack with zero crack tip separation, has been considered. The sheet is uniformly tensioned in the direction perpendicular to the crack. After applying the Fourier integral transformation the problem was reduced to dual integral equations. Formulas for the components of a vector field of displacements and the components of a tensor field of stresses were obtained. The numerical analysis carried out reveals a significant influence of the reinforcing of the sheet with fibres on stress distribution in the neighbourhood of the crack.
8
Content available remote Frictional contact problems for nonlinear elastic materials
EN
We are interested in the static problem of modelling the frictional contact between an elastic body and a rigid foundation. We assume that the elastic constitutive law is nonlinear, that the contact is bilaterai and that the friction is described by Tresca's law. Two equivalent weak formulations of the problem are established and the existence of a unique solution is proved in each case. A regularized problem is also studied and a strong convergence result is proved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.