Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw
PL
Przy projektowaniu posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo nie można lekceważyć reaktywności alkalicznej skutkującej w polskich warunkach powstaniem odprysków. Aby jej uniknąć, należy kierować się zasadami zawartymi w raporcie AAR-7.1 oraz AAR 7.2, powstałymi w ramach europejskiego programu Partner. Zgodnie z nimi w obiektach wysokiego ryzyka S3 wymagane jest stosowanie przynajmniej jednego środka zapobiegającego reakcji alkalia-krzemionka. Ze względu na charakter niektórych polskich kruszyw, które szybko reagują, gdy młody beton jest jeszcze w pełni nasycony wodą, kategorię środowiska, w którym funkcjonuje posadzka, warto jest przyjmować jako E2 – nasycone wodą. Taki układ (obiekt wysokiego ryzyka i środowisko nasycone wodą) wymusza stosowanie jednocześnie dwóch środków zapobiegania reakcji alkalia-krzemionka. Dopiero takie postępowanie daje dużą pewność, że posadzka zostanie ochroniona przed punktowymi uszkodzeniami spowodowanymi reaktywnością alkaliczną.
EN
Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali - aggregates reactions can't be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are described AAR-7.1 and AAR-7.2 Report created by european Partner program. According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water. When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings form the alkali-silicate reaction.
2
Content available remote Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo zmiany wprowadzone w znowelizowanej normie PN-EN 1504:2013 oraz zasygnalizowano planowane zmiany w pozostałych częściach normy PN-EN 1504. Podano informacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
EN
The article details the changes made to the amended standard PN-EN 1504:2013 and briefly indicates certain changes planned to be introduced in the remaining parts of PN-EN 1504. The article provides information on marketing the products and systems designed for protection and repair of concrete structures.
3
Content available remote Wpływ starzenia na trwałość powłoki akrylowej
PL
Przedstawiono wyniki starzeniowych badań polimerowej powłoki akrylowej stosowanej do ochrony betonu. Badania przyspieszonego starzenia prowadzono wg normy ASTM G154a w komorze symulującej promieniowanie ultrafioletowe, podwyższoną temperaturę i deszcz. Jako cechy diagnostyczne dobrano wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża betonowego, obserwacje pod mikroskopem skaningowym wraz z analizą EDS oraz badania spektroskopowe w podczerwieni.
EN
An acrylic coating used for concrete protection was aged by a std. method in a weathering chamber under UV irradn., elevated temp. and rain. Tensile strength and adhesion to concrete substrate were detd. SEM and FTIR anal. were also performed. Decompn. of the coating structure took place during the aging but the adhesion of the coating to substrate increased.
4
Content available remote Influence of preparation method of polymer coatings on their mechanical properties
EN
In order to prolong concrete durability, polymeric coatings are commonly used. The coatings protect concrete against ingress of hazardous media. The coatings have to be characterized by long-term weathering resistance, good adherence to concrete substrate and appropriate elasticity to have crack bridging ability. Ensuring appropriate homogeneity of the material is very important for obtaining high quality of hardened coating, especially while comparing some features of the material under laboratory conditions. The paper deals with comparison of some properties of acrylic coating such as displacement and damage energy depending on a preparation method (with and without deaerating) and a type of a agitator used.
PL
W celu przedłużenia trwałości betonu powszechnie stosuje się powłoki polimerowe. Powłoki chronią beton przed wnikaniem niebezpiecznych mediów. Materiały te muszą charakteryzować się długotrwałą odpornością na starzenie, dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i odpowiednią elastycznością, żeby posiadać zdolność mostkowania rys. Zapewnienie odpowiedniej jednorodności powłoki jest bardzo ważne dla uzyskania wysokiej jakości utwardzonej powłoki, zwłaszcza porównując różne cechy w warunkach laboratoryjnych. W artykule przedstawiono porównanie właściwości powłoki akrylowej, takich jak naprężenie, przemieszczenie oraz energia zniszczenia w zależności od metody przygotowania (z i bez odpowietrzenia) oraz rodzaju użytego mieszadła.
5
Content available remote Rola domieszek w betonowaniu zimowym
PL
Artykuł przedstawia dwa aspekty „przeciwmrozowego” oddziaływania domieszek. Pierwszy dotyczy wpływu domieszek na temperaturę zamarzania mieszanki betonowej w porównaniu z temperaturą zamarzania odpowiedniego roztworu samej domieszki. Drugi aspekt dotyczy wpływu różnych domieszek na wytrzymałość na ściskanie betonu, który został poddany zamrożeniu we wczesnej fazie dojrzewania. Wyniki analiz mogą być przydatne do uznania, które domieszki są najlepszą ochroną dla betonu w czasie robót w okresie zimowym. Bardzo ważne jest także, że zastosowanie domieszek nie może być jedynym sposobem ochrony świeżego betonu przed mrozem.
EN
The paper presents two aspects of „antifreeze” effectiveness of concrete admixtures. The first is the influence of concrete admixtures on freezing point of fresh concrete in comparison to freezing point of adequate water solution admixture. The second presents the influence of different admixtures on stress strength of concrete which was frozen during an early stage of its hardening. The results of the investigation can be helpful to understand which admixtures are the best protection for concrete during wintertime works. Very important is, that using of admixtures cannot be the only way of frost protection for fresh concrete.
6
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
PL
W pracy omówiono wyniki badań wybranych organicznych powłok ochronnych stosowanych do ochrony betonu przed karbonatyzacją, poddanych procesom naturalnego i przyspieszonego starzenia. Badaniami objęto powłoki poliuretanowe i epoksydowe starzone w atmosferze miejsko-przemysłowej (Kraków) i górskiej (Tatranska Strba, Słowacja) oraz w warunkach przyśpieszonych w komorze starzeniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku starzenia w środowisku naturalnym oraz w komorze starzeniowej nastąpiły wyraźne zmiany we właściwościach mechanicznych powłok ochronnych. W celu wyjaśnienia przyczyn zmian, zastosowano spektroskopię w podczerwieni.
EN
The paper deals with test results of organic coatings used as concrete protection against carbonation. Coatings were subjected to natural and artificial weathering. Polyurethane and epoxy coatings were weathered in municipal-industrial atmosphere (Cracow), mountain one (Tatranska Strba, Slovakia) and in weathering chamber. Based on results obtained it was found that as a result of weathering in natural environments and in the weathering chamber considerable changes of mechanical properties of coatings occurred. In order to explain causes of these changes, infra-red spectroscopy was used.
PL
Nowe przepisy dotyczące ochrony powierzchniowej betonu wynikają z dostosowania ich do norm europejskich. Zmiany objęły między innymi klasyfikację agresywnych chemicznie środowisk oraz szkodliwych oddziaływań na beton, definicje i określenia, wymagania techniczne oraz zasady i metody ochrony. W artykule przedstawiono ważniejsze aspekty nowego podejścia do wybranych zagadnień ochrony powierzchniowej betonu.
EN
New requirements in the field of surface protection of concrete result from adaptation of Polish regulations to European Union standards. Among others the changes include: corrosive mediums classification and their infuence on concrete, definitions and terms, technical requirements as well as the rules and methods of concrete protection. Paper presents the main aspects of new approach for chosen problems of concrete surface protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.