Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  voice transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Secured wired BPL voice transmission system
EN
Designing a secured voice transmission system is not a trivial task. Wired media, thanks to their reliability and resistance to mechanical damage, seem an ideal solution. The BPL (Broadband over Power Line) cable is resistant to electricity stoppage and partial damage of phase conductors, ensuring continuity of transmission in case of an emergency. It seems an appropriate tool for delivering critical data, mostly clear and understandable voice messages. This paper describes such a system that was designed and evaluated in real-time operating conditions. It involved a two-way transmission of speech samples in American English and Polish. The efficiency of the designed solution was evaluated in the subjective study on a group of 15 people.
PL
Opracowanie bezpiecznego systemu transmisji mowy nie jest trywialnym zadaniem. Media przewodowe, z uwagi na niezawodność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zdają się być idealnym rozwiązaniem. Kabel BPL (Broadband over Power Line) jest odporny na przerwy w dostawie prądu i częściowe uszkodzenie przewodników fazowych, zapewniając ciągłość transmisji w przypadku awarii. Wydaje się odpowiednim narzędziem do dostarczania istotnych danych, w szczególności wyraźnych i zrozumiałych komunikatów głosowych. Artykuł ten opisuje taki system, który został opracowany oraz zbadany w rzeczywistych warunkach pracy. Obejmował on dwukierunkową transmisję próbek mowy w języku angielskim (amerykańskim) oraz polskim. Skuteczność zaprojektowanego rozwiązania została oceniona w badaniu subiektywnym na grupie 15 osób.
PL
Monitorowanie pracowników w środowisku podziemnym jest niezwykle ważnym zadaniem. Z uwagi na możliwe zagrożenia, konieczne jest opracowanie niezawodnego systemu komunikacji głosowej pomiędzy personelem a przełożonym. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, kable zasilające pracujące w technice BPL (Broadband over Power Line) wydają się doskonałym rozwiązaniem. W pracy przedstawiono w pełni funkcjonalny dwukierunkowy system transmisji mowy. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, obejmujących szyb wydobywczy.
EN
Monitoring employees in an underground environment is a crucial task. Due to possible emergencies, it is vital to design a reliable voice communication system between the personnel and their supervisor. Due to high resistance to mechanical damage, power cables working in BPL (Broadband over Power Line) technology seem to be an ideal solution. In this work, we present a fully functional two-way speech transmission system. Tests were carried out in real mining conditions.
EN
The article presents selected objective and subjective methods to assess the quality of voice services in telephone communication. The authors described the impact of the line and acoustic echo phenomena and ambient noise on the functions of telephone communication systems with respect to the speakerphone mode. Additionally, they discussed the possibilities to apply digital technology to improve the quality of voice services in telephone communication and alarm systems.
PL
Przedstawiono wybrane metody oceny jakości usług głosowych w telefonii z uwzględnieniem metod subiektywnych i obiektywnych. Opisano wpływ zjawiska echa akustycznego i liniowego oraz hałasu otoczenia na funkcjonowanie systemów łączności telefonicznej z uwzględnieniem trybu głośnomówiącego. Omówiono możliwości zastosowania techniki cyfrowej dla poprawy jakości usług głosowych w kopalnianych systemach łączności telefonicznej i alarmowej.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie środowiska Cisco Packet Tracer w nauczaniu obsługi technologii przesyłu połączeń głosowych w sieciach komputerowych. Wyspecjalizowane urządzenia służące do budowy infrastruktury sieciowej umożliwiającej obsługę przesyłania połączeń głosowych są wciąż drogie i trudno dostępne. Konieczność pracy w wyspecjalizowanych i drogich laboratoriach utrudnia studentom i kursantom pozalekcyjne uzupełnienie wiedzy i przeprowadzanie własnych eksperymentów w tym zakresie. Wspomniane środowisko jest rozwiązaniem tych problemów, przez co cieszy się coraz to większym uznaniem.
EN
The article presents the use of the Cisco Packet Tracer environment in learning how to operate technologies of voice connection in computer networks. The specializes devices used in the network infrastructure for voice connections are still expensive and inaccessible. The necessity of work in specialized and expensive laboratories makes it difficult for students to deepen their knowledge conduct their own tests. The mentioned environment is a solution to this problem and, therefore, it is recognized more and more frequently.
PL
Celem pracy była budowa systemu telefonii internetowej w oparciu o istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną w przedsiębiorstwie rolniczym oraz porównanie kosztów eksploatacji zbudowanego systemu z dotychczas użytkowanym. W pracy przedstawiono porównanie kosztów rozmów telefonicznych przy użyciu VoIP w stosunku do kosztów rozmów realizowanych przy pomocy standardowych łączy analogowych POTS. Przedstawiono także rozwiązanie sprzętowe tego przedsięwzięcia. Jak wykazano w pracy koszty ponoszone na rozmowy telefoniczne z użyciem VoIP mogą stanowić znaczący element budżetu przedsiębiorstwa, gdyż są one o ponad połowę tańsze w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Badania zostały przeprowadzone w trzech przedsiębiorstwach rolniczych przez okres trzech miesięcy 2006 roku.
EN
The purpose of the work was to design an internet communications system based on an existing data transmission infrastructure in an agricultural enterprise, and to compare operating costs of a new-built system with the system operated so far. The paper presents costs for telephone calls being made using the VoIP, compared to costs of calls via standard POTS analog links. Moreover, it shows the concept of equipment, which should be used in this project. As it has been shown in the paper, telephone calls via VoIP may be important for an enterprise budget, since their costs are more than twice lower than conventional communication. The research was carried out in three agricultural enterprises for three months in 2006.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.