Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents experiments, conducted with human subjects in an artificial cold chamber, assessing the influence of a cold environment on the temperature of the human body. Infrared thermography was applied as a non-invasive, contactless method for direct measurement of the temperature distribution of both clothed and uncovered parts of the body. Two subzero temperatures were applied and clothing ensembles with two different clothing insulation values were used to assess the effect of the clothing insulation of the torso on the temperature of clothed and uncovered parts of the body of the participants. The average temperature of the chest, back, upper arms, face and middle finger is presented and discussed in relation to the cold exposure duration and clothing insulation used. The results obtained showed the strong influence of the clothing insulation over the torso on skin and clothing temperatures of the body and overall cooling of the body in subzero temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą, jak i niezabezpieczonych części ciała człowieka. Zastosowano dwie temperatury ujemne i zestawy odzieżowe o dwóch różnych wartościach izolacji w celu oceny wpływu izolacji odzieży na temperaturę ubranych i niezabezpieczonych części ciała uczestników. Przedstawiono i omówiono średnią temperaturę klatki piersiowej, pleców, ramion, twarzy i środkowego palca w odniesieniu do czasu trwania ekspozycji na zimno i izolacji zastosowanej odzieży.
EN
Results are presented from a study on the prediction of the insulation abilities of outerwear clothing for cold protection from the point of view of the thermophysiological comfort of the wearer. The Required Clothing Insulation (IREQ) index is used to simulate the abilities of 14 assemblies of layers designed for the production of winter jackets to protect the body in different cold environments. The calculations allow to assess the limits of applicability of the garments in terms of the thermophysiological comfort assured, the activities performed and the weather conditions. Discussions are presented on the correspondence between ISO11079:2007 and the online JavaScript code for calculation of IREQ based on it. The results predicted and their analysis have a practical use, as they allow to estimate the cold protection effectiveness of the textile layers used in an assembly at the design stage, thusgiving room for necessary changes depending on the conditions of its use.
PL
Wykorzystano wskaźnik IREQ (required clothing insulation – wymagana ciepłochronność odzieży) do symulacji zdolności termicznej 14 zestawów warstw przeznaczonych do produkcji kurtek zimowych chroniących organizm w niskich temperaturach. Obliczenia te pozwalają ocenić ograniczenia zastosowania odzieży przy założeniu wymaganego komfortu termofizjologicznego, przy określonej aktywności użytkowników i w danych warunkach pogodowych. Uzyskane wyniki badań skorelowano z obowiązującymi normami. Wyniki badań mają praktyczne zastosowanie, gdyż pozwalają ocenić skuteczność ochrony przed zimnem danych zestawów warstw tekstylnych na etapie projektowania ubioru, przed sprawdzeniem gotowego wyrobu w praktyce.
EN
Heat losses from the human body occur through a barrier of one or more textile layers with particular permeability, thermal insulation, water absorption abilities, etc. The convective boundary layer (CBL) around the clothed body is disturbed during body movement, and the air layer between the body and the textile layer(s) is broken up, thus changing the heat transfer through the textile layer and its insulation abilities. The purpose of the present study was to evaluate the effect of the convective boundary layer around the human body on the heat transfer through a textile layer by numerical simulation, using Computational Fluid Dynamics and a commercial CFD software package, by means of the Finite Volume Method. A new approach for modeling a textile surface was applied based on the theory of jet systems. The results of the study indicated that heat transfer trough the textile barrier is strongly influenced by the speed of the convective layer around the human body and the textile layer placed in between the body and the environment.
PL
Straty ciepła ciała ludzkiego występują poprzez barierę utworzoną z jednej lub więcej warstw tekstylnych o określonej przepuszczalności, termicznej, izolacyjności, zdolności absorpcji wody itd. Konwekcyjna warstwa graniczna wokół ubranego ciała zakłócana jest podczas ruchu tego ciała i warstwy powietrza pomiędzy ciałem i warstwą tekstylną, która może być przerwana i zmienić przepływ ciepła poprzez warstwę tekstylną, a tym samym właściwości izolacyjnych. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu granicznej warstwy konwekcyjnej wokół ciała na przepływ ciepła za pomocą numerycznej symulacji przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych i metody elementów skończonych. Zastosowano nową próbę modelowania powierzchni włókienniczej opartą na teorii systemów dysz. Wyniki badań wykazały, że przepływ ciepła przez bariery tekstylne ulega silnym wpływom prędkości powietrza w warstwie wokół ciała ludzkiego i pomiędzy warstwami tekstylnymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.