Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odwołanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rok 2021 dla wielu przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków to czas wzmożonej pracy związanej z opracowaniem i zatwierdzeniem nowych taryf. Jak postąpić w przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy?
PL
"Duża nowelizacja" z 2010 r. wprowadziła do ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) art. 186 ust. 2, na mocy którego zamawiający otrzymał prawo uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Gdy tak zrobi, Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
PL
Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) przystąpienie do postępowania odwoławczego jest jednym ze środków ochrony prawnej, z których mogą korzystać wykonawcy, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia publicznego oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tej ustawy.
PL
Tak zwana duża nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.), która weszła w życie 29 stycznia 2010 r., wprowadziła zupełnie nowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej. Ponieważ rozwiązania są rewolucyjne, a konstrukcja przepisów mało przejrzysta, warto przyjrzeć się pewnym regulacjom, od których zależy, czy środek ochrony prawnej, z jakiego będziemy chcieli skorzystać, zostanie wniesiony skutecznie.
5
Content available remote Odszkodowania z tytułu wypadków i chorób
PL
13 kwietnia 2007 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tylko regulacje dotyczące utworzenia zawodowego arbitrażu będą obowiązywać dopiero po pięciu miesiącach od dnia publikacji.
PL
Jak wiadomo, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Nie wszyscy jednak pamiętają, że podlega ono rozpoznaniu tylko wtedy, gdy uiszczony zostanie wpis. Wpis należy zapłacić najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, do którego trzeba dołączyć dowód uregulowania tej opłaty.
PL
Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił do protestu w trybie art. 181 ust. 4 ustawy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.