Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  changing load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono algorytm oceny bezpieczeństwa belek z materiału sprężysto-plastycznego, poddanych działaniu obciążeń zmiennych. Założono, że zarówno parametry geometryczne i fizyczne konstrukcji, jak i parametry opisujące obciążenie są niepewne. Przyjmując sprężysto-plastyczny zakres pracy konstrukcji i zmienny charakter obciążenia, określono warunki graniczne nośności konstrukcji, wykorzystując teorię przystosowania.
EN
An algorithm for safety estimation of the continuous beams made of an elastic-plastic material due to changing load is presented. It has been assumed, that both the geometrical and physical structure parameters and also the load parameters are uncertain. Taking into account the elastic-plastic range of the structure work and the changing character of the load the limit capacity conditions have been determined based on the shakedown theory.
2
Content available remote Relationship M (k) for reinforced concrete subjected to changing loads
EN
In calculating the reinforced concrete structures, the relationship moment - curvature M(k) is of a special importance. This paper presents a unified model of the relationship M(k) describing the whole range: from the elastic state to the full plastification allowing for variable reversible loads (hysteresis loop). Degradation of the cross-section stiffness results in the process of damage and plastification. A unified description of the processes undergoing in the reinforced concrete beam cross-section has been provided with the use of elastic work probability, plastic work probability and the stiffness of the damage relating cross section. The values of the presented model have been determined from the empirical relationship obtained on the basis of the research on the reinforced three-span beams.
PL
Przy obliczaniu konstrukcji żelbetowych szczególne znaczenie ma relacja moment - krzywizna M (k). W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, konstrukcja żelbetowa poddawana jest nie tylko obciążeniom narastającym ale i odciążeniom. W elementach zginanych wykonanie nawet kilku cykli statycznych obciążeń i odciążeń powoduje przyrost ugięć doraźnych. Budowa jednolitego modelu zależności M(k) opisującego cały zakres od stanu sprężystego do pełnego uplastycznienia z uwzględnieniem obciążeń powtarzalnych (pętli histerezy) wymagała przeprowadzenia odpowiednich badań. Degradacja sztywności przekroju jest wynikiem procesów niszczenia i uplastycznienia. Jednolity opis procesów zachodzących w przekroju belki żelbetowej można uzyskać wykorzystując funkcje prawdopodobieństwa pracy sprężystej, plastycznej oraz niszczenia, odniesionych do sztywności przekroju. Funkcję M(k) można opisać wzorem M = (BokE + PMp)NpNw, gdzie Bo - sztywność przekroju w fazie la, k - bezwzględna wielkość przyrostu krzywizny. E, P - funkcje prawdopodobieństwa pracy sprężystej i plastycznej, Mp - funkcja wielkości momentu przenoszonego przez przekrój uplastyczniony, N p = Np - Rp - funkcja prawdopodobieństwa niezniszczenia przekroju obciążeniem, Nw = Nw - Rw - funkcja prawdopodobieństwa niezniszczenia przekroju odciążeniem, Rp - funkcja prawdopodobieństwa zniszczenia obciążeniem, Rw - funkcja prawdopodobieństwa zniszczenia przekroju odciążeniem. Doświadczalne poznanie pracy przekroju i elementu pod obciążeniem doraźnym (bez efektów dynamicznych) z uwzględnieniem odciążeń przeprowadzono na trójprzęsłowych belkach żelbetowych o przekroju prostokątnym 140x250 mm, o długości przęseł skrajnych 1750 mm i przęsła środkowego 2750 mm. Obciążenie stanowiły dwie siły skupione przyłożone w przęśle środkowym. Empiryczne pętle M(k) uzyskane na podstawie pomiaru sił oraz ugięć pozwoliły wyznaczyć nieznane wartości funkcji modelowych E, P, N p, N w, M p. W zastosowaniach praktycznych pętle histerezy w procesie obciążeń zmiennych można linearyzować. Kąt nachylenia prostej zależy jedynie od iloczynu wartości prawdopodobieństw niezniszczenia Npk Nwk.
3
Content available remote Ocena trwałości zmęczeniowej za pomocą procedur zmęczenia niskocyklowego
PL
Zaprezentowano zasady oceny trwałości zmęczeniowej połączeń i elementów stalowych przy użyciu metody opartej na procedurach zmęczenia niskocyklowego. Metoda ta jest jedną z metod tzw. lokalnych, w której trwałość zmęczeniową wyznacza się na podstawie amplitudy odkształceń występujących bezpośrednio na dnie karbu konstrukcyjnego ("local strain approach"). Trwałość zmęczeniowa jest tu określana liczbą cykli do inicjacji pęknięcia. Referat zakończono przykładem obliczeniowym.
EN
The paper presents aspects of fatigue life prediction based on local strain approach. Such approach is related to crack initiation phase and can be applied to welded, as non welded connections and elements in steel structures. The stress and strain at the notch root are usually calculated using cyclic stress-strain curve and by Nuber's rule. The main advantage of this method, is insight into behavior of elements and connections loaded cyclically. The paper includes case study showing main important parts of fatigue assessments analysis.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę badań betonowych i fibrobetonowych próbek poddanych doraźnym obciążeniom zmiennym w stałych przedziałach odkształceń. Badania miały na celu wyznaczenie parametrów (funkcji gęstości) stochastycznego modelu betonu i fibrobetonu. Duża liczba uzyskanych wyników wymagała obróbki statystycznej i użycia programu komputerowego. W efekcie powstał program aproksymujący wyniki doświadczalne funkcjami wielomianowymi, umożliwiający obserwację charakterystyki krzywej delta(epsilon) i Epsilon(epsilon) oraz pozwalający na analizę teoretyczną uzyskanych funkcji.
EN
In the paper there is presented a method of the test of concrete and fiber-reinforced concrete specimens, which were subjected to short-time changing loads. These experimental studies allowed to find parameters of stochastic model of concrete. Because of the big amount of the results, it was to necessary to use a computer program. Eventually there was build the program which allowed to observe delta(epsilon) and Epsilon(epsilon) functions and to analyse the results.
EN
In this paper the effects of discrete mass and elastic support on beam's dynamic stability were presented. Changes of "b" coefficient with dependence to chosen system parameters m and k were presented for chosen (critical) values of "a" coefficient in Mathieu equation. The considered beam is treated as Bernoulli-Euler beam according to the small bending theory.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.