Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teren budowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przygotowanie terenu inwestycji
PL
Przygotowanie terenu budowy dla powstającego obiektu przemysłowego wymaga podjęcia zorganizowanych działań, które usprawnią proces budowy i pozwolą na ukończenie całej realizacji w wymaganym terminie.
PL
W artykule omówione zostały wymagania stawiane rozdzielnicom nn eksploatowanym na budowie. Zwrócono uwagę na przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń elektrycznych na budowie.
EN
The article discusses the requirements for LV switchgears operated on the building site. The article gives an overview of the requirements for the people involved in the operation of electrical equipment on a building site.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of safety risks during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that constitute the causes of accidents in the construction industry. The main substantive tasks in this article include isolating patterns of accidents on the site and identifying the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, the paper presents affinity analysis as the method of analysing data resources. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow (2014–2016).
PL
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. Zasadnicze zadania merytoryczne w artykule obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą analizy koszykowej. Badania zrealizowano na podstawie danych z rejestru prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie (2014–2016).
PL
Teren budowy wymaga oświetlenia elektrycznego służącego do oświetlania miejsc pracy, tras komunikacyjnych oraz miejsc postojowych sprzętu. Wybrane miejsca wymagają ponadto oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie spełnia również funkcje strażnicze, chroniąc teren budowy przed intruzami.
PL
Pod pojęciem terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy”) należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i ew. innych obiektów kubaturowych. Nieodłącznym elementem każdej większej budowy są ponadto obiekty jej zaplecza.
PL
Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.
EN
This article discusses the basic requirements for electrical installations on building site and in buildings.
EN
In the paper the analysis of risk of different type is performed in the context of Civil and Construction law. There are some tools and procedures that are helpful to manage the risk that is coming from different sources. The reasons of contractual liability that are discussed in the paper are: damage, failure or improper performance of an obligation arising from the contractual relationship existing between the parties, the causal link between the injury and the failure or improper performance and the fault of the perpetrator.
PL
Zagadnienia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy zawsze budziły wiele kontrowersji i były źródłem sporów między uczestnikami procesu budowlanego. Szkody te mają często skomplikowany charakter zarówno pod względem faktycznym jak prawnym. Sformułowanie przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego nie zawsze wskazują rozwiązanie tych problemów. W artykule przeprowadzona została analiza i wykładnia uregulowań odpowiedzialności za szkody na terenie budowy oraz wskazano sposoby minimalizacji ryzyka w procesie budowlanym.
PL
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy publikację cyklu artykułów autorstwa Janusza Strzyżewskiego poświęconego problematyce terenu budowy. Artykuły dotyczyły m.in. zasad i przepisów związanych z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi na terenie budowy, zasilania w energię elektryczną i eksploatacji instalacji tymczasowych, a także prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i ochrony odgromowej. W niniejszym zeszycie „Elektroinstalatora” autor zajął się oświetleniem terenu budowy.
PL
Na terenie budowy występują zróżnicowane rodzaje obiektów. Mamy do czynienia z budynkami zaplecza budowy, urządzeniami wspomagającymi prowadzenie robót oraz ze wznoszonymi budynkami. W zależności od ich charakteru i rozmiarów mogą wymagać ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. W miarę potrzeb może to być ochrona zewnętrzna lub wewnętrzna, względnie oba rodzaje ochrony jednocześnie.
PL
Przez pojęcie terenu budowy (używane jest również niezbyt precyzyjne określenie: „plac budowy”) należy rozumieć wydzielony obszar obejmujący rejony prowadzenia robót na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych budynków i innych obiektów kubaturowych. Również nie należy zapominać o czynnościach wykonywanych w obiektach zaplecza budowy.
PL
W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy. Namiot taki może zostać wyposażony w niezbędną instalację elektryczną, nagrzewnice oraz wentylację. Jego łatwy montaż i demontaż sprawia, że tak przygotowany warsztat naprawczy na budowie może stać się cennym nabytkiem, który jednocześnie pozwoli zminimalizować koszty ponoszone na przygotowanie zaplecza budowy.
PL
Przedstawiono przepisy prawne dotyczące ogrodzeń placu budowy. Omówiono przykłady rozwiązań występujących w praktyce. Zwrócono uwagę na najistotniejsze cechy ogrodzeń, które wplywają na sposób ich postrzegania w otaczającej przestrzeni.
EN
The article presents the legal provisions relating to the construction site fencing. It discusses examples of existing fencing solutions in practice. It drew attention to the most important features of fencing, that affect how they are perceived in the surrounding.
13
Content available remote Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy
EN
Having the contractor take the responsibility for the construction site, based on the risk principle, is an efficient way for the employer to avoid the liability for the loss incurred thereon, for reasons not attributed to anyone, yet this increases the cost of the project. The contractor taking such responsibility has to take necessary precautions against the incidents which might cause the damage on the site. It is, however, essential to determine the entity responsible for the damage incurred on the site, therefore, care should be taken to ensure effective actions in this domain.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.