Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a theoretical study of the damping process of non-linear vibrations in a one-mass model of a mechanical system over a friction joint. The problem is considered assuming a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the conical sleeve-shaft neck of the friction joint. The steady-state motion of the system is subject to harmonic excitation. The analysis includes the following: the influence of geometric parameters of the system, its external load amplitude, unit pressures and the friction coefficient upon the amplitude-frequency characteristics and the phase-frequency characteristics. Structural friction has been also taken into account. The equation of motion of the examined mechanical system has been solved by means of the slowly varying parameters (Van der Pol) method and a numerical simulation method.
EN
The paper presents theoretical and experimental studies of energy dissipation in a model of a conical sleeve-pivot joint. Energy dissipation between cooperating surfaces of a friction pair including structural friction, elastic and frictional effects between its elements and Lame’s problem are taken into account. A comparative analysis was conducted to compare the theoretical results obtained from numerical simulations and direct experimental data acquired from the MTS testing machine. The analysis of the influence of geometrical and material parameters, external loading on the dissipation of energy is presented too. This paper shows an outline of theoretical considerations, the method for conducting tests as well as selected comparative results.
EN
This paper presents a study of damping of non-linear vibrations in a one-degree-of freedom model of a mechanical system containing a friction damper. The vibrations of the system due to harmonic excitation is considered on the assumption of uniformly varying frequency and a constant amplitude of the exciting force. The simultaneous phenome- non of structural friction (passive damping) has been considered as well. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between contacting surfaces of the friction conic inner and outer rings. The aim of the analysis is to asses the influence of angular acceleration, amplitude of the exciting force and the reduced mass on resonance curves during the start-off. The equations of motion of the examined system were solved by means of the Krylov-Bogolubov-Mitropolski method and digital simulation.
PL
W pracy przedstawiono badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o jednym stopniu swobody zawierającego amortyzator cierny. Rozważany jest rozruch układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajnie zmienną częstością o stałej amplitudzie siły wymuszającej. Uwzględniono tłumienie drgań, wykorzystując zjawisko tarcia konstrukcyjnego (tłumienie pasywne). Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków jednostkowych występujących pomiędzy współpracującymi stożkowymi powierzchniami ciernymi pierścieni tłumika. Zbadano wpływ przyspieszenia kątowego, amplitudy siły wymuszającej drgania oraz masy zredukowanej na krzywe rezonansowe drgań rozruchowych. Równania ruchu badanego układu mechanicznego rozwiązano wykorzystując asymptotyczną metodę Kryłowa-Bogolubowa-Mitropolskiego i metodę symulacji cyfrowej.
EN
This paper discusses the influence of factors shaping electrorheological characteristics of a clutch. Dependencies on the torque transmitted by the output shaft of the clutch were determined for various rhelogical models. The main part of the work is devoted to rheological modelling of the electrorheological cylinder clutch. The discussed rheological models include: visco-plastic and visco-elasto-plastic Bingham models, visco-elasto-plastic Gamota-Filisco, and Li models. The research stand and possible tests are described. The remaining part of the work discus- ses electrorheological characteristics of the ER fluid. Moreover, directions for further research on the laboratory stand designed and made by the author were formulated.
PL
W artykule omówiony jest wpływ czynników na charakterystyki reologiczne sprzęgła. Dla różnych modeli reologicznych określono zależności na moment przenoszony przez wał wyjściowy sprzęgła. Główna część pracy poświęcona jest reologicznemu modelowaniu elektroreologicznego sprzęgła cylindrycznego. Do omawianych modeli reologicznych włączono: lepko-plastyczny i lepko-sprężysto-plastyczny model Binghama, lepko-sprężysto-plastyczny model Gamota-Filisko i Li. Opisano układ pomiarowy stanowiska badawczego i jego możliwości badawcze. W pozostałej części pracy omówiono charakterystyki płynów elektroreologicznych ER. Wyznaczono także kierunki przyszłych badań na stanowisku laboratoryjnym zaprojektowanym i wykonanym przez autora.
EN
The article describes basic tests of the following: power consumption (supply voltage 1-6 kV, current intensity 5-25 A/cm2, power supply 10-100 W), temperature increases as well as technical solutions and construction of the tested electrorheological clutch. Two types of fluid were described: one-phase liquid in the form of "liquid crystals", which does not undergo sedimentation or coagulation, and two-phase liquid in the form of "suspension" containing stabilizing agents. Factors determining Theological parameters of the prototype ER clutch were discussed. The article ends with conclusions and a summary.
6
Content available remote Analysis of Forced Vibration of Friction Damper
EN
This paper presents a theoretical study of the process of damping of non-linear vibrations in a one-mass model of a mechanical system over a friction damper. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the friction rings. The steady-state motion of the system is subject to harmonic excitation. The analysis includes the following: the influence of the geometric parameters of the system, its external load amplitude, unit pressures and friction coefficient upon the amplitude-frequency characteristics and the phase-frequency characteristics. Structural friction has been also taken into account. The equation of motion of the examined mechanical system has been solved by means of the slowly varying parameters (Van der Pol) method and digital simulation method.
EN
The paper presents the problem of energy dissipation in ring spring joints with structural friction taken into account. A comparative analysis has been conducted to compare theoretical results obtained by means of numerical simulation with results of experimental research assisted by an MTS testing machine. This contribution shows an outline of theoretical considerations, the method of experimental tests as well as selected comparative results.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie rozpraszania energii w modelu sprężyny pierścieniowej przy uwzględnieniu tarcia konstrukcyjnego. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników teoretycznych uzyskanych metodą symulacji cyfrowej z wynikami badań eksperymentalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej MTS. W pracy omówione są rozważania teoretyczne, metoda przeprowadzenia badań oraz porównanie wyników badań.
EN
The paper presents the results of tests on energy losses in a frictional joint of two beams contacting along a certain section of their length. A hysteresis loop was determined for the joint of beams and damping of free vibrations in the system containing such a joint of beams was examined. Experimental testing was conducted with test pieces and counter-test in the form of friction pairs: steel-steel and cast iron-steel located on the surface where the beams contacted. The mathematical model of the vibrating system was created and a simulation of its free vibrations was performed. The hysteresis loop of the joint of beams was compared with the course of free vibrations of the system, as obtained from experimental and theoretical testing.
EN
The article presents the problem of energy dissipation in ring spring joints with structural friction taken into account. A comparative analysis was conducted to compare the theoretical results obtained by means of the digital simulation method with the results of experimental research assisted by an MTS testing machine. This paper shows an outline of theoretical considerations, the method for conducting tests as well as selected comparative results.
EN
This paper presents a theoretical study of the process of damping of non-linear vibrations in a three-mass model of a power transmission system with a multi-disc flexible friction clutch switched on and off electromagnetically. Steady-state motion of the system is subject to harmonic excitation. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the cooperating friction discs. Structural friction, small relative sliding of the clutch discs and linear viscotic damping have also been taken into account. In the case of sliding, the friction coefficient is not constant but depends on the relative angular velocity of slowly sliding discs. The aim of the analysis is to assess the influence of geometric parameters of the system, its external load, unit pressure, viscotic damping on resonance curves and phase shift angle of steady-state vibrations. The equations of motion of the examined system are solved by means of the slowly varying parameters (Van der Pol) method and digital simulation.
PL
Artykuł przedstawia rozważania teoretyczne procesu tłumienia drgań nieliniowych w układzie napędowym o trzech stopniach swobody ze sprzęgłem ciernym włączanym elektromagnetycznie. Przedmiotem rozważań jest ruch ustalony układu poddanego wymuszeniu harmonicznemu. Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu stałego rozkładu nacisku pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych. Uwzględniane jest tarcie konstrukcyjne, mały względny poślizg tarcz sprzęgła oraz liniowe tłumienie wiskotyczne. W przypadku poślizgu współczynnik tarcia nie jest stały, a zależy od względnej prędkości powoli ślizgających się tarcz. Celem analizy jest zbadanie wpływu geometrycznych parametrów układu, obciążenia zewnętrznego, nacisku jednostkowego, wiskotycznego współczynnika tłumienia na krzywe rezonansowe i kąta przesunięcia fazowego dla drgań ustalonych. Równania ruchu badanego układu zostały rozwiązane metodą powoli zmieniających się parametrów (metoda Van der Pola) i metodą symulacji cyfrowej.
EN
This paper presents a study of the damping of nonlinear vibrations in a two-mass model od mechanical system containing a torsion damper. The starting of a system by harmonic excitation is considered on the assumption of uniformly varying frequency and constant amplitude of the forced moment. Simultaneous structural friction phenomena (passive damping) and piezoelectric effect (active damping) have been considered as well. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of friction discs and plunger. The aim of the analysis is to asses the influence of angular acceleration, unitary pressure, external load and electric parameters on the resonance curves of the starting vibrations. The equations of motion of the tested system were solved by means of the Krylov-Bogolubov-Mitropolski method and digital simulation method.
PL
Praca dotyczy badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody zawierającego tłumik drgań skrętnych. Rozważany jest rozruch układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajnie zmienną częstością o stałej amplitudzie momentu wymuszającego. Uwzględniono tłumienie drgań wykorzystując zjawisko tarcia konstrukcyjnego (tłumienie pasywne) i efekt piezoelektryczny (tłumienie aktywne). Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków jednostkowych występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych i bezwładnika. Zbadano wpływ przyspieszenia kątowego, nacisku jednostkowego, obciążenia zewnetrznego oraz współczynnika wzmocnienia na krzywe rezonansowe drgań rozruchowych. Równania ruchu badanego układu mechanicznego rozwiązano wykorzystując asymptotyczną metodę Kryłowa-Bogolubowa-Mitropolskiego i metodę symulacji cyfrowej.
EN
This paper presents a theoretical study of the process of damping of nonlinear vibrations in a two-mass model of a mechanical system with a torsion damper. The steady-state motion of the system subject to harmonic excitation is considered on the assumption of a uniform frequency and constant amplitude of the forcing torque. Simultaneous structural friction phenomena (passive damping) and the piezoelectric effect (active damping) are been considered as well. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of the friction discs and plunger. The aim of the analysis is to asses the influence of geometric parameters, external load, unit pressure and electric parameters on the resonance curves of the steady-state vibrations. The equations of motion of the examined system are solved by means of the Van der Pol method.
PL
Praca dotyczy teoretycznego badania tłumienia drgań nieliniowych układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody zawierającego tłumik drgań skrętnych. Rozważany jest ruch ustalony układu przy wymuszeniu harmonicznym z jednostajną częstością o stałej amplitudzie momentu wymuszającego. Uwzględniono tłumienie drgań jednocześnie poprzez zjawisko tarcia konstrukcyjnego (tłumienie pasywne) i elementy piezoelektryczne (tłumienie aktywne). Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków jednostkowych występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych i bezwładnika. Zbadano wpływ parametrów geometrycznych układu, nacisku jednostkowego, obciążenia zewnętrznego oraz parametrów elektrycznych na krzywe rezonansowe drgań ustalonych. Równania ruchu badanego układu mechanicznego rozwiązano metodą Van der Pola.
13
Content available remote Redukcja drgań poprzez tłumik cierny podczas rozruchu układu mechanicznego
EN
The paper presents a theoretical study of damping nonlinear vibrations in a two-mass model of mechanical system containing torsion damper. It is assumed the starting of system by a harmonic forced with uniformly varying frequency and constant amplitude of the forced moment. In the work take into consideration a simultaneous structural friction phenomena. The problem is considered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contacting surfaces of friction discs and plunger. The aim of the analysis is to asses the influence of geometrie parameters system, external load and unit pressure The equations of motion of the examined system was solved by means of the Krylov - Bogolubov - Mitropolski method and and digital simulation method.
EN
The paper is concerned the steady-state response of a non-linear two-degree-of-freedom system containing torsional damper. Vibrations are caused by an external force. Torque of forced vibrations is a stationary stochastic process in the form of the white noise. The tested system contains a torsion damper, where structural friction and linear viscous damping occurs. A uniform pressure distribution between the cooperating surfaces of friction discs is taken into account. The influence of the external radius, unit pressures, linear viscous damping and friction coefficients, equivalent damping coefficient and equivalent frequency in the function of variance response of system were analysed. The equation of motion of the tested mechanical system where solved by means of technical equivalent linearization method.
EN
The considerations concern the steady of a non-linear discrete three-degree-of-freedom system containing a torsional damper. The system vibrates under harmonic excitation. The analysis takes into account structural friction and linear viscous friction of a ring floating in a plunger filled with a high-density silicon oil. A uniform pressure distribution between the friction discs is assumed. The influence of the main parameters such as: external load amplitude, unit pressures, linear viscous damping, geometric parameters and amplitude-frequency characteristics are analysed.The equations of motion of the examined power transmission system are solved by a slowly-varying-parameter method and digital simulation.
PL
Rozważania przeprowadzono dla stanu ustalonego nieliniowego dyskretnego układu machanicznego zawierającego tłumik drgań skrętnych o trzech stopniach swobody. Drgania występują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Badany układ zawiera specjalny tłumik cierny, uwzględnia tarcie konstrukcyjne oraz liniowe tłumienie wiskotyczne pływającego pierścienia wewnątrz bezwładnika wypełnionego olejem silikonowym o dużej gęstości. Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych. Zbadano wpływ amplitudy obciążenia zewnętrznego, nacisków jednostkowych, liniowego tłumienia wiskotycznego oraz współczynnika tarcia na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu. Równania ruchu badanego układu mechanicznego rozwiązano metodą wolno zmieniających się parametrów oraz symulacji cyfrowej.
PL
W pracy omówiono półaktywne sterowanie dotyczące przenoszonego obciążenia przez układ napędowy zawierający sprzęgło rozłączne. Omawianymi sprzęgłami są: elektromagnetyczne, magnetostrykcyjne i elektroreologiczne. Wyznaczono, na podstawie badań doświadczalnych i rozwiązań teoretycznych, siłę docisku tarcz sprzęgłowych. W rozważaniach teoretycznych uwzględniono zjawisko tarcia konstrukcyjnego. Przy omawianych zagadnieniach wykorzystano założenia z klasycznej teorii sprężystości dotyczące własności materiałów, prawo Coulomba, zasady termodynamiki, równania Maxwella oraz sformułowano wnioski.
EN
In this paper the semiactive control of a load transferred by a power transmission system containing a disengaging cluth is described. The discused cluthes are: an electromagnetic, a magnetostrictic and an electrorheological one. On the basis of experimental research and theoretical considerations the pressure force of the discs in the cluth was determined. In the theoretical research the structural friction phenomenon was considered. When discussing these problems the assumptions of the classical theory of elasicity concerning properties of the materials, Coulomb1s law, the laws of thermodynamics and Maxwell equations were used and conlusions were formulated.
EN
Vibrations in a power transmission system with a frictional vibration damper during steady motion have been analysed with regard to the structural friction. Vibrations were excited by a harmonic force. The problem is consodered on the assumption of a uniform unit pressure distribution between the contracting surfaces of friction discs and plunger. The aim of the analysis is to asses the influence of geometric parameters and external load on the resonance curves. The equation of motion of the examined system was solved by means of the Van der Pol method and, in order to compare the results, by means of numerical simulation.
PL
Badanie drgań układu napędowego z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych przeprowadzono dla ruchu ustalonego przy uwzględnieniu zjawiska tarcia konstrukcyjnego. Drgania wystepują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Zagadnienie rozważane jest przy założeniu równomiernego rozkładu nacisków jednostkowych występujących pomiędzy wsółpracującymi powierzchniami tarcz i bezwładnika. Zbadano wpływ parametrów geometrycznych układu i obciążenia zewnętrzenego na krzywe rezonansowe dragań. Równanie ruchu badanego układu rozwiązano metodą Van der Pola oraz w celu porównania wyników obliczeń metoda symulacji cyfrowej.
18
Content available remote Structural Friction and Viscous Damping in a Power Transmission System
EN
The paper is concerned with the steady-state response of a non-linear three-degree-of-freedom power transmission system. The system vibrates under harmonic excitation. The tested system contains a multiple-disc friction clutch whose structural friction and nonlinear viscous damping is considered. A non-uniform pressure distribution between the friction discs is taken into account. The influence of the external load amplitude, unit pressure, non-linear viscous damping and geometric parameters on amplitude-frequency characteristic were analysed. The equations of motion of the tested power transmission system were solved by a slowly varying parameters method.
PL
Rozważania przeprowadzono dla stanu ustalonego nieliniowego dyskretnego układu napędowego o trzech stopniach swobody. Drgania występują pod wpływem wymuszenia harmonicznego. Badany układ zawiera wielopłytkowe sprzęgło cierne, uwzględnia tarcie konstrukcyjne oraz liniowe i nieliniowe tłumienie wiskotyczne. Zagadnienie rozpatrywane jest przy założeniu nierównomiernego rozkładu nacisków występujących pomiędzy współpracującymi powierzchniami tarcz ciernych. Zbadano wpływ amplitudy obciążenia zewnętrznego, nacisków jednostkowych, nieliniowego tłumienia wiskotycznego oraz parametrów geometrycznych na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu. Równania ruchu badanego układu napędowego rozwiązano metodą wolno zmieniających się parametrów oraz symulacji cyfrowej.
19
Content available remote Tłumienie drgań w nieliniowym układzie napędowym
EN
The considerations consern the steady-state of a non-linear discrete of a three-degree-of-freedom power transmission system. The system vibrates under harmonic excitation. The tested system contains a multiple-disc friction clutch; structural friction and a nonlinear viscotic damping occurs. A non-uniform pressure distribution between the friction discs is taken into account. The influence of the external load amplitude, unit pressures, non-linear viscotic damping and geometric parameters, amplitude-frequency characteristic were analysed. The equations of motion of the tested power transmission system were solved by the slowly varying parameters method and numerical method.
PL
Praca jest poświęcona badaniom wpływu tłumienia
EN
The work is devoted to the testing of the influe
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.